Wędrując ku dorosłości

Wędrując ku dorosłości : wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 5 szkoły podstawowej : scenariusze zajęć / Barbara Charczuk ; [red. Teresa Król]. – Kraków :Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon Katarzyna Król, 2018.

Książka ma za zadanie  wspomóc nauczycieli, prowadzących zajęcia edukacyjne wychowanie do życia w rodzinie w klasie V. Zawiera  scenariusze zajęć skorelowane z programem, podręcznikiem i ćwiczeniami   Wędrując ku dorosłości pod redakcją Teresy Król, zgodne z treściami programowymi zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Proponowany sposób realizacji zajęć ma charakter aktywizujący uczniów, dostosowany do ich potrzeb i możliwości rozwojowych. W trakcie zajęć nauczyciel tworzy sytuacje dydaktyczne, które pogłębiają wiedzę i wzbogacają osobiste doświadczenie uczniów, niezbędne do poznawania siebie i lepszego rozumienia otaczającego świata. Nauczyciel może także skorzystać z prezentacji multimedialnej pod tym samym tytułem. Praca adresowana jest do pedagogów pragnących wzbogacić nauczycielski warsztat pracy.