Otwarcie Małego Centrum Bibliotecznego Instytutu Goethego w RZPWE PBW Filii w Kluczborku

26 października 2018 r. została podpisana umowa partnerska pomiędzy Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu a Instytutem Goethego w Krakowie, dotyczącej powołania Małego Centrum Bibliotecznego w Filii RZPWE Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kluczborku. W ramach porozumienia Instytut Goethego w Krakowie poprzez Bibliotekę Pedagogiczną w Kluczborku będzie udostępniał podstawowe podręczniki, materiały audiowizualne oraz programy multimedialne do nauki języka niemieckiego nauczycielom, uczniom oraz wszystkim zainteresowanym nauką tego języka. Już dzisiaj zbiór materiałów liczy kilkaset pozycji.

Przy tej okazji miało miejsce również wręczenie certyfikatów Instytutu Goethego potwierdzających stopień znajomości języka niemieckiego uczniom z placówek oświatowych powiatu kluczborskiego. Gościliśmy także niemiecką pisarkę książek dla dzieci i młodzieży – Annette Weber, autorkę wielu pozycji metodycznych wspomagających nauczanie języka niemieckiego w szkołach różnych typów, która spotkała się z uczniami oraz nauczycielami.