Wychowanie do osobistego rozwoju

Wychowanie do osobistego rozwoju: pomysły na lekcje rozwijające kompetencje miękkie i umiejętności osobiste wśród dzieci i młodzieży . Cz. 2 /Katarzyna Skolimowska, Marzena Kud. Warszawa: Difin, 2018.

Książka stanowi  poradnik dla nauczycieli i wychowawców  zawierający propozycje zajęć, które rozwijają kompetencje miękkie.  Pomysły na lekcje wychowawcze zostały przygotowane w taki sposób, aby z inspiracji i praktycznych rozwiązań mógł  korzystać  zarówno nauczyciel szkoły podstawowej, jak i szkoły średniej. Jest to publikacja dla każdego, kto pragnie  być asertywnym nauczycielem, stać się mądrym przywódcą, liderem,  inspirować swoich uczniów do ustawicznego rozwoju.