Rozstrzygnięcie konkursu dla nauczycieli “Promujemy czytelnictwo w szkole”

21 września 2018 r. w RZPWE PBW w Opolu odbyło się posiedzenie komisji konkursowej w składzie:
1. Rafał Rippel – wicedyrektor RZPWE PBW w Opolu;
2. Robert Gwóźdź – starszy wizytator Wydziału Rozwoju Edukacji Opolskiego Kuratorium Oświaty;
3. Alicja Kisała – kierownik Wydziału Wspomagania Edukacji i Promocji Czytelnictwa RZPWE PBW w Opolu;
4. Justyna Jurasz – pracownik Wydziału Wspomagania Edukacji i Promocji Czytelnictwa RZPWE PBW w Opolu.

Na konkurs wpłynęło 12 projektów z 11 szkół. W oparciu o kryteria zawarte w regulaminie komisja wyłoniła laureatów konkursu:
Kategoria: szkoła podstawowa I-III
Projekt zgłoszony przez Szkołę Podstawową nr 3 w Nysie pt. „Trójkowe spotkania z książką”
Koordynator projektu: Dorota Chęcińska

Kategoria: szkoła podstawowa IV-VIII / gimnazjum
Projekt zgłoszony przez Szkołę Podstawową nr 2 w Praszce pt.” Kto czyta, żyje podwójnie”
Koordynator projektu: Brygida Jachymska

Kategoria: szkoła średnia
Projekt zgłoszony przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie pt. „Książka nas łączy – magiczny teatr ilustracji”
Koordynator projektu: Agnieszka Brzeźna

Zwycięzcom gratulujemy!