Bezpieczne Wakacje 2018 – uroczyste zakończenie akcji

Dnia 27.09.2018r. w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej Filii w Nysie odbyło się uroczyste zakończenie akcji ,,Bezpieczne Wakacje 2018”.

Celem tej pożytecznej akcji było zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież.  Zajęcia w ramach ,,Bezpiecznych Wakacji 2018”’ były organizowane w ramach współpracy przez: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką Filia w Nysie, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Nysie, Komendę  Powiatową Policji w Nysie, Oddział PTTK Tryton w Nysie, Punkt Informacji Turystycznej Bastion św. Jadwigi przy Nyskim Domu Kultury, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie oraz autorów bloga Świat-Gór.

Uczestnikami wakacyjnej akcji były dzieci z  nyskich przedszkoli i półkolonii organizowanych przez placówki oświatowo-wychowawcze oraz dzieci ze Świetlicy Socjalnej z programem zajęć socjoterapeutycznym, która jest placówką wsparcia dziennego funkcjonująca przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie.

Tak szeroka współpraca wielu instytucji pozwoliła na realizację zajęć o różnorakiej tematyce z zakresu bezpiecznego spędzania wolnego czasu oraz zajęć edukacyjnych promujących czytelnictwo i wiedzę z zakresu historii Nysy.

Uroczyste zakończenie akcji swoimi występami artystycznymi uświetniły dzieci z Przedszkola ,,Bajkowy Świat” oraz uczniowie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie za co serdecznie dziękujemy.

Składamy podziękowania wszystkim partnerom uczestniczącym w akcji za współpracę.