Notatka – Narodowe Czytanie 2018

W piątek 21 września 2018 roku odbyło się Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego

w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej Filii

w Kluczborku. Tegoroczna odsłona ogólnopolskiej akcji głośnego publicznego czytania rozpoczęła się

uroczystym powitaniem zaproszonych Gości oraz odczytaniem listu Prezydenta Rzeczypospolitej

Polskiej.

Fragmenty “Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego głośno przeczytali:

Pan Roman Kamiński – Zastępca Burmistrza

Pani Urszula Pękala-Duda – Wicestarosta Kluczborski

 

Pani Elżbieta Pietrzykowska – Dyrektor Administracji Oświaty w Kluczborku

Pan Piotr Sitnik – Dyrektor Zespołu Szkół Licealno-Technicznych im. gen. Józefa Bema w Kluczborku

Pan Maciej Szymczyk – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka

w Kluczborku

Pani Grażyna Rossa – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Licealno-Technicznych im. gen.

Józefa Bema w Kluczborku

Pani Beata Wietecha-Gwozdecka – pracownik Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku,

a także uczniowie z następujących klas:

– kl. III a LO Zespołu Szkół Licealno-Technicznych im. gen. Józefa Bema w Kluczborku

– kl. VIII b Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku

– kl. III a T Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 – Centrum Kształcenia Ustawicznego

w  Kluczborku

W spotkaniu udział wzięli również nauczyciele, nauczyciele bibliotekarze bibliotek szkolnych

z następujących szkół: PSP nr 2, ZSL-T, ZSP nr 2 CKU w Kluczborku oraz uczniowie z kl. III a gimnazjum

PSP nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku.

Czas wydarzenia wypełniły fragmenty filmu „Przedwiośnie” w reż. Filipa Bajona, a także czytelniczy

flash mob, podczas którego wszyscy uczestnicy akcji, w jednakowym czasie, odczytali końcowy

fragment „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.

Na pamiątkę i zakończenie Narodowego Czytania odbyło się stemplowanie egzemplarzy

“Przedwiośnia” okolicznościową pieczęcią.

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia

w Kluczborku składa serdeczne podziękowania zaproszonym Gościom, przedstawicielom władz

 

samorządowych, nauczycielom oraz uczniom z kluczborskich szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych za udział w tegorocznej odsłonie ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania, której głównym celem jest promocja czytelnictwa oraz uczczenie narodowego dorobku literackiego.