Fotorelacja V Opolskiej Sesji Nauczycieli Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych pt. “Czytam i tworzę”

25 września 2018 r. odbyła się po raz piąty Opolska Sesja Nauczycieli Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych.  Tym razem hasło  naszej konferencji brzmiało “Czytam i tworzę”. Głównym celem konferencji była promocja czytelnictwa oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie różnych form pracy z uczniami, a także realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.  Podczas warsztatów dyskutowano na temat wybranych elementów kultury literackiej dzieci i młodzieży, a także rozwoju zainteresowań i motywacji czytelniczych tej grupy odbiorców. Jak zawsze konferencja stanowiła okazję do spotkania przedstawicieli środowiska bibliotekarzy, nauczycieli i naukowców, których uwaga koncentruje się wokół problematyki związanej z czytelnictwem dzieci i młodzieży.Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.