„Narodowe Czytanie 2018” – zaproszenie

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia w Nysie  zaprasza do udziału w ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania “Przedwiośnia”, która odbędzie się 21 września 2018 r. o godz. 10:00 w naszej Bibliotece.

Spotkanie rozpocznie się odczytaniem listu Prezydenta RP. Fragmenty “Przedwiośnia” czytać będą uczniowie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie oraz seniorzy z Dziennego Domu Pobytu w Nysie. Podczas spotkania uczniowie omówią prezentację multimedialną pt. “Życie i twórczość Stefana Żeromskiego” oraz zaprezentują fragmenty filmu fabularnego na podstawie powieści “Przedwiośnie”. Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa przygotowana przez dzieci ze Świetlicy Środowiskowej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie a także wystawa przygotowana przez pracowników Biblioteki. ZAPRASZAMY