Konkurs dla nauczycieli “Promujemy czytelnictwo w szkole”

Serdecznie zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół do udziału w konkursie.

  1. Głównym celem konkursu jest upowszechnienie wartościowych projektów edukacyjnych popularyzujących czytelnictwo dzieci i młodzieży.
  2. Zadanie konkursowe polega na opisaniu projektu edukacyjnego zrealizowanego w szkole, w ciągu ostatnich 3 lat szkolnych (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018), a następnie przesłaniu do organizatora konkursu karty zrealizowanego projektu.
  3. Każda szkoła może nadesłać maksymalnie opisy 2 projektów.
  4. Termin nadsyłania projektów: 19 września 2018.
  5. Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody i dyplomy.
  6. Szkoły z których pochodzą zwycięskie projekty otrzymają zestawy książek od „Wydawnictwa Literatura” .
  7. Wręczenie nagród, wraz z prezentacją najlepszych projektów, odbędzie się podczas V Opolskiej Sesji Nauczycieli Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych.

Załączniki