Ślepy los, traf, przypadek

Ślepy los, traf, przypadek : o wpływie przeznaczenia na rzeczy i ludzkie sprawy / pod red. Katarzyny Łeńskiej-Bąk. Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2018.

Niniejsza publikacja jest zbiorem tekstów, których autorzy zastanawiają się nad udziałem ślepego losu, przypadku, dziwnych zbiegów okoliczności w istnieniu bohaterów literackich, w historii, codzienności, folklorze. Pokazują, jaką rolę może odegrać przypadek w życiu badacza, naukowca, wskazują na mechanizmy, do których może prowadzić negowanie roli przypadku na poziomie jednostkowym. Poddają pod rozwagę ów wpływ na biografie różnych bohaterów, postaci, osób, artystów : rzeczywistych i literackich. Analizują, jak przypadek i niesprzyjające zdarzenia determinują ludzkie zachowania, skłaniają do działań, które w innych okolicznościach mogą zostać objęte tabu lub zmusić do kreatywności czy wzmóc pomysłowość.