Chińskie ślady w polskich dyskursach współczesnych

Chińskie ślady w polskich dyskursach współczesnych / Dorota Brzozowska.  Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2018.

Celem niniejszej publikacji jest zarysowanie problematyki dotyczącej zetknięcia Wschodu z Zachodem, próba opisania śladów chińskich, które coraz częściej obecne są w rodzimej przestrzeni komunikacyjnej, oraz ukazania konsekwencji językowych i kulturowych wynikających z takiego otwarcia i swobody przepływu towarów i informacji oraz spotkania się przedstawicieli  historycznie różnie ukształtowanych cywilizacji. W bogato ilustrowanej przykładami książce autorka pokazuje ślady chińskie, które coraz częściej obecne są w polskiej przestrzeni komunikacyjnej.