Kobieta: prawa, dyskryminacja, przemoc

Decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej rok 2018 ogłoszono Rokiem Praw Kobiet. Kwestie najczęściej wiązane z prawami kobiet zawierają m.in. prawo do: integralności i autonomii cielesnej, do czynnego i biernego prawa wyborczego, do sprawowania funkcji publicznych, do pracy, do sprawiedliwej i równej z mężczyznami płacy, do edukacji, do służby wojskowej, do zawierania umów, do wolności w dziedzinie rodzinnej, rodzicielskiej i religijnej.

Bibliografia “Kobieta: dyskryminacja, prawo, przemoc” gromadzi piśmiennictwo z lat 2003-2018 i składa się z 283 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny podzielono na trzy działy: prawa kobiet, dyskryminacja, przemoc. W ich obrębie materiał uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturą.

I. PRAWA KOBIET

WYDAWNICTWA ZWARTE:

1. Duża książka o aborcji / Katarzyna Bratkowska, Kazimiera Szczuka. – Warszawa : “Czarna Owca”, 2011. – 164, [4] s. : il. kolor. – (Bez Tabu ) ISBN 978-83-7554-215-8
Sygn. M 217624 (Opole)

2. Kobieta silna płeć / Andrzej Zwoliński. – Kraków : “Petrus”, cop. 2016. – 334, [1] s. ISBN 978-83-7720-393-4
Sygn. M 214410 (Opole)

3.  Krakowski szlak kobiet : przewodniczka po Krakowie emancypantek. T. 1 / pod red. Ewy Furgał. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Kraków ;Szczawnica : Fundacja Przestrzeń Kobiet, 2013. – 240 s. : il. ISBN 978-83-937130-2-8
Sygn. M 213920/I (Opole)

4. Krakowski szlak kobiet : przewodniczka po Krakowie emancypantek. T. 2 / pod red. Ewy Furgał. – Kraków ;Szczawnica : Fundacja Przestrzeń Kobiet, 2013. – 285, [1] s. : il. ISBN 978-83-928639-1-5
Sygn. M 213920/II (Opole)

5. Krakowski szlak kobiet : przewodniczka po Krakowie emancypantek. T. 5 / pod red. Ewy Furgał. – Kraków ;Szczawnica : Fundacja Przestrzeń Kobiet, 2013. – 231, [1] s. : il. ISBN 978-83-937130-3-5
Sygn. M 213920/V (Opole)

6, Krakowski szlak kobiet : przewodniczka po Krakowie emancypantek. T. 3 / pod red. Ewy Furgał. – Kraków ;Szczawnica : Fundacja Przestrzeń Kobiet, 2011. – 234 s. : il. ISBN 978-83-928639-6-0
Sygn. M 213920/III (Opole)

7. “Kobiety z gruzów” : Niemki na Dolnym Śląsku 1945-1947 : zarys problematyki badawczej / Joanna Hytrek-Hryciuk // W : Kobiety na “zakręcie” 1933-1989 / red. Ewa Chabros i Agnieszka Klarman. – Wrocław : Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu, 2014. – S. 165-178

8. Kwiat pustyni : z namiotu nomadów do Nowego Jorku / Waris Dirie i Cathleen Miller ; z ang. przeł. Marek Wrześniewski. – Warszawa : “Świat Książki”, 2010. – 250 s. – ISBN 978-83-247-0980-9
Sygn. M 205815 (Opole)

9. Mgr Beauty Queen – uniwersyteckie konkursy piękności w perspektywie teorii przemocy symbolicznej Pierre’a Bourdieu / Martyna Hoffman // W : Feminizm / red. Maria Marczewska-Rytko, Dorota Maj, Marcin Pomarański. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – S. 329-339
Sygn. M 214253 (Opole)

10. Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn : geneza – powstanie – działalność / Aleksandra Seklecka. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. – 174 s. : il. ISBN 978-83-7441-692-4
Sygn. M 201684 (Opole)

11. Polityka obłudy : kontrola rozrodczości w Rumunii pod rządami Ceausescu / Gail Kligman ; przekł. Piotr Art. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2010. — 428, [3] s., [12] s. tabl. : il. – (Poleca Adam Michnik. ) ISBN 978-83-242-1388-7
Sygn. M 204454 (Opole)

12. Ponętna, uległa, akuratna… : ideał i wizerunek kobiety polskiej pierwszej połowy XIX wieku : (w świetle ówczesnych poradników) / Małgorzata Stawiak-Ososińska. – Ideał i wizerunek kobiety polskiej pierwszej połowy XIX wieku – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2010. – 480 s. ISBN 978-83-7587-422-8
Sygn. M 61655 (Kędzierzyn-Koźle)

13. Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego : modele teoretyczne, potrzeby praktyki / red. nauk. Kazimiera Wódz, Sabina Pawlas-Czyż. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne “Akapit”, 2008. – 235 s. – (Problemy Pracy Socjalnej. ) ISBN 978-83-89163-40-0
Sygn. M 068844 (Nysa)

14. Prawa człowieka a handel kobietami i młodymi ludźmi w Europie : przybornik edukacyjny : co warto wiedzieć / [oprac tekstu Anna Dośpiał, Joanna Garnier ; il. Agnieszka Olan ; tł. z wł.]. – Padova : Universita di Padova, 2007. – 19, [1] s. : il., rys.
Sygn. M 200243 (Opole)

15. Prawa człowieka a handel kobietami i młodymi ludźmi w Europie : przybornik edukacyjny : informacje dodatkowe = Der Handel mit Freuen und Jungen Menschen – europäische Dimensionen einer Menschenrechtsverletzung : broschüre mit informationen = Diritti umani e tratta di donne e giovani in Europa : approfondimenti / [oprac. Dina Nachbaur et al. ; tł. z wł.] – Handel mit Freuen und Jungen MenschenPadova : Universita di Padova, 2007. – 53, [3] s.
Sygn. M 200240 (Opole)

16. Prawa człowieka a handel kobietami i młodymi ludźmi w Europie : przybornik edukacyjny : jak używać przybornika / [oprac tekstu Dina Nachbaur et al. ; tł. z wł.]. – Padova : Universita di Padova, 2007. – 15, [1] s.
Sygn. M 200241 (Opole)

17. Prawa człowieka a handel kobietami i młodymi ludźmi w Europie : przybornik edukacyjny : podręcznik / [aut. Paola Degani ; tł. z wł. Barbara Grodzka, Anna Polak]. – Padova : Universita di Padova, 2007. – 87, [1] s. : il., rys., wykr.
Sygn. M 200237 (Opole)

18. Prawa człowieka a handel kobietami i młodymi ludźmi w Europie : przybornik edukacyjny : przewodnik metodyczny / [oprac. tekstu Dina Nachbaur ; tł. z ang. Jolanta Scicińska]. – Padova : Universita di Padova, 2007. – 75, [1] s. : il., rys., mapa
Sygn. M 200238 (Opole)

19. Prawa człowieka a handel kobietami i młodymi ludźmi w Europie : przybornik edukacyjny : raport krajowy – Polska / [oprac. tekstu Anna Dośpiał i Joanna Garnier]. – Padova : Universita di Padova, 2007. – 27, [1] s.
Sygn. M 200239 (Opole)

20. Prawa człowieka a handel kobietami i młodymi ludźmi w Europie : przybornik edukacyjny : zbiór międzynarodowych dokumentów prawnych / [oprac. tekstu Anna Dośpiał, Joanna Garnier ; tł. z ang.]. – Padova : Universita di Padova, 2007. – 75, [1] s.
Sygn. M 200244 (Opole)

21. Prawa kobiet w ujęciu Konferencji Kościołów Europejskich / Dorota Maj // W : Feminizm / red. Maria Marczewska-Rytko, Dorota Maj, Marcin Pomarański. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – S. 365-375

Sygn. M 214253 (Opole)

22. Współczesny człowiek w społeczeństwie informacyjnym : egzystencja – ideologia – moralność / pod red. Ryszarda Stefańskiego i Adama Zamojskiego. – Toruń ;Kielce : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2010. – 364 s. : il. – (Seria The Peculiarity of Man ;, 4 (14) ) ISBN 978-83-7611-520-7
Sygn. M 050963 (Brzeg), M 203646, M 203647 (Opole)

ARTYKUŁY Z WYDAWNICTW CIĄGŁYCH:

23. Alicja w krainie koszmaru / Joanna Podgórska // Polityka. – 2004, nr 47, s. 33-36
*Aborcja w Polsce. Prawa kobiet

24. Bariery w dostępie kobiet do rynku pracy a kontrakt płci / Dominika Polkowska. -Summ. // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2007, z. 1, s. [231]-243
*Próba zwrócenia uwagi na bariery, które ograniczają kobietom w Polsce pełny dostęp do sfery publicznej, a w szczególności do rynku pracy oraz na możliwości ich pokonywania

25. Być kobietą w Turcji / Monika Ksieniewicz // Niebieska Linia. – 2010, nr 1, s. 28-31
*Problematyka praw kobiet w Turcji

26. CEDAW -konwencja na rzecz kobiet / Aleksandra Soilik // Niebieska Linia. – 2015, nr 2, s. 25-27
*Spostrzeżenia jak polski rząd radzi sobie z wdrażaniem zaleceń Komitetu ONZ w sprawie Konwencji CEDAW

27. Chcę mieć wybór / Marta Bratkowska // Wprost. – 2012, nr 42, s. [44]-47
*Sytuacja matek i ich niepełnosprawnych dzieci w Polsce

28. Celem feminizmu nie jest feminizm / Marzena Zdanowska // Znak. – 2011, nr 9, s. 6-10

29. Chcemy całego życia! / Joanna Podgórska // Polityka. – 2008, nr 48, s. 70-73
*Przyznanie polskim kobietom praw wyborczych (28 listopada 1918 r.)

30. Chętnie urodzę twoje dziecko / Katarzyna Świerczyńska // Wprost. – 2012, nr 13, s. 50-52
*Surogatki -historie kobiet, które urodziły dzieci innym małżeństwom

31. Czas kobiet / Andrzej Federowicz // Polityka. – 2014, nr 8, s. 54-56
*Opis jakie zmiany zaszły w społeczeństwie polskim oraz jakie zasługi miały kobiety w trakcie I wojny światowej, które umożliwiły podjęcie pierwszych kroków ku równouprawnieniu kobiet po odzyskaniu niepodległości -przyznanie im praw wyborczych

32. Czy Allah nie lubi koszykówki / Ludwika Włodek // Polityka. – 2017, nr 6, s. [92]-97
*Działania w obronie praw kobiet w Afganistanie

33. Czy życie w pojedynkę jest rzeczywiście wyborem? / Dorota Ruszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 3, s. 50-56
*Wyobrażenia i prawdziwe sytuacje samotnych mężczyzn i kobiet. Pojęcie singla. System wartości

34. Dostosowywanie warunków pracy do potrzeb pracownicy w ciąży / Andrzej Marek // Służba Pracownicza. – 2011, [nr] 1, s. 6-8
*Czas i pory pracy pracownicy w ciąży. Prace dozwolone i zakazane. Dodatek wyrównawczy

35. XXI [Dwudziesty pierwszy]- wiek kobiet / Małgorzata Derwich, Urszula Bochyńska. – Bibliogr. // Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny. – 2017, nr 4, s. 26-37

36. Dylematy etyczno-prawne związane z hospitalizacją psychiatryczną kobiety w ciąży / Błażej Kmieciak. -Summ. Streszcz. -Bibliogr. // Psychiatria i Psychologia Kliniczna. – 2011, nr 4, s. 243-249
*Prezentacja przykładów związanych m.in. z przymusową hospitalizacją, stosowaniem przymusu bezpośredniego wobec pacjentek w ciąży oraz zasad obowiązujących w trakcie wykonywania

37. Dzieje swobód ludzkich / Stanisław Grzybowski // Znak. – 2008, nr 12, s. 29-32, 34-[42]
*Ujęcie historyczne (od XV w.). Poruszenie zagadnień nietykalności osobistej, wolności kultury, swobody wyznaniowej, wolności sumienia, praw kobiet, Deklaracji Niepodległości, Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela oraz niewolnictwa

38. Ekonomia ma płeć : o dyskryminacji i przemocy ekonomicznej wobec kobiet / Magdalena Goetz // Niebieska Linia. – 2011, nr 3, s. 18-20
*Dyskryminacja ekonomiczna kobiet w UE. Prawodawstwo unijne i krajowe. Nierówności zarobków w Polsce. Emerytura. Przemoc ekonomiczna. Przemoc ekonomiczna w Polsce

39. Etiologia różnic i zmian w motywach pracy zawodowej matek / Alicja Szuman. -Summ. // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2004, z. 2, s. [203]-229
*Demograficzna i społeczno-ekonomiczna charakterystyka matek pracujących. Materialne i niematerialne motywy pracy zawodowej matek. Na podstawie badań

40. Fenomen ruchu Pro ana : styl życia czy choroba? / Beata Hoffmann. -Summ. -Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2016, nr 2, s. 28-32
*Internet jako przestrzeń funkcjonowania ruchu Pro ana. Cechy charakteryzujące uczestników. Skala zjawiska. Regulacje prawne. Ideał kobiecej urody a środki masowego przekazu

41. Formy dyskryminacji kobiet na polskim rynku pracy / Barbara Kalinowska-Nawrotek. -Summ. // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2004, z. 2, s. [231]-245
*Pojęcie i formy dyskryminacji

42. Handel ludźmi -aspekty społeczne i prawne / Zbigniew Lasocik. -Summ. Streszcz. -Bibliogr. // Studia Socjologiczne. – 2007, nr 4, s. [31]-57
*Opis form, zdefiniowanie zjawiska handlu ludźmi. Handel ludźmi a przemyt ludzi. Handel ludźmi w perspektywie praw człowieka i praw kobiet. Dokumenty międzynarodowe dotyczące handlu ludźmi

43. Jak Francuzi kobiety od tronu odsunęli / Beata Spieralska // Mówią Wieki. – 2003, nr 10, s. 42-45
*Opis jak powstało prawo odsuwające kobiety od tronu królewskiego w średniowiecznej Francji

44. Jak zbawić kobiety? : wokół doktryny o święceniach kapłańskich wyłącznie dla mężczyzn / Józef Majewski // Znak. – 2012, nr 1, s. 72-78
*Opis dyskusji dotyczącej kapłaństwa kobiet

45. Konwencja CWDAW – narzędzie antyprzemocowe? / Sylwia Spurek // Niebieska Linia. – 2012, nr 6, s. 14-16
*Konwencja CEDAW przyjęta przez ONZ stanowi instrument prawny i międzynarodowe zobowiązanie, które nakłada na Polskę obowiązek podjęcia działań zmierzających do zapewnienia równości praw wszystkich obywatelom oraz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, w tym przemocy domowej

46. Małżeństwo małoletniej w świetle prawa / Radosław Krajewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 3, s. 44-49
*Przepisy prawne dotyczące możliwości zawarcia związku małżeńskiego przez kobietę poniżej osiemnastego roku życia

47.  Młode muzułmanki w Wielkiej Brytanii: prawa obywatelskie i islam / Marta Warat // Znak. – 2011, nr 9, s. 24-30

48. Napęd na błędne koła / Sylwia Spurek ; rozm. przepr. Joanna Cieśla // Polityka. – 2018, nr 24, s. 28-30
*Prawa kobiet w Polsce

49. Niech żyje mała różnica / Marek Ostrowski, Jędrzej Winiecki // Polityka. – 2009, nr 10, s. 80-83

50. Niepełnosprawne kobiety na skrzyżowaniu dyskryminacji / Małgorzata Radziszewska // Niebieska Linia. – 2011, nr 4, s. 29-31
*Kobiety niepełnosprawne w dokumentach unijnych. Kobiety niepełnosprawne w Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Wykształcenie a zatrudnienie. Blokady aktywności. Stereotyp postrzegania kobiety niepełnosprawnej

51. Niepełnosprawne kobiety w Europie / Tadeusz Majewski // Szkoła Specjalna. – 2011, [nr] 2, s. 142-147
*Sytuacja niepełnosprawnych dziewcząt i kobiet, ich prawa i obowiązki w “Manifeście Niepełnosprawnych Kobiet w Europie” opracowanym w 1997 roku

52. Ochrona prawna kobiet niepełnosprawnych przed wykluczeniem społecznym w świetle prawa międzynarodowego / Anna Nowak. -Summ. -Bibliogr. // Polityka Społeczna. – 2012, nr 3, s. 1-8
*Standardy międzynarodowe systemu ochrony niepełnosprawnych kobiet przed wykluczeniem społecznym

53. Ofiary selekcji / Paulina Wilk // Polityka. – 2018, nr 10, s. 45-47
*Sytuacja kobiet w Indii

54. ONZ w obronie kobiet / Monika Ksieniewicz // Niebieska Linia. – 2008, nr 2, s. 7-9

55. Prawa reprodukcyjne a przemoc wobec kobiet / Karolina Więckiewicz // Niebieska Linia. – 2013, nr 6, s. 6-8
*Ochrona przed łamaniem praw kobiet w zakresie praw reprodukcyjnych (prawo do antykoncepcji, badań prenatalnych, legalnego i bezpiecznego przerywania ciąży oraz odpowiedniej opieki w czasie ciąży i porodu)

56. Prawne aspekty zgody ciężarnej kobiety na leczenie / Joanna Haberko. -Summ. // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2007, z. 2, s. [93]-107
*Rozważania na temat sytuacji wyrażenia przez ciężarną zgody, bądź jej braku w przypadku procedur medycznych o charakterze perinatologicznym, kiedy działania lekarzy służą często ratowaniu życia nienarodzonego dziecka. Próba ograniczenia analizy prawnej do skutków o charakterze cywilnoprawnym.

57. Prawne zabezpieczenie sytuacji kobiet na polskim i wspólnotowym rynku pracy / Julia Gorzelany-Plesińska // Służba Pracownicza. – 2011, [nr] 12, s. 20-24
*Ustawodawstwo polskie i prawo wspólnotowe dotyczące zatrudniania kobiet. Struktura instytucji wspólnotowych i organizacji pozarządowych kształtujących sytuację kobiet na rynku pracy. Organizacyjne zaplecze równości płci

58. Rodzicielstwu -tak / Wojciech Bołoz // Wychowawca. – 2010, nr 3, s. 10-11
*Biologiczne, psychiczne i społeczne skutki aborcji. Kościół katolicki wobec przerywania ciąży. Sytuacja prawna

59. Rzeczniczka praw kobiet / Sylwia Spurek ; rozm. przepr. Renata Durda // Niebieska Linia. – 2016, nr 6, s.1-4

60. Sprawa równouprawnienia kobiet -przypadek polski / SandraTomczak. -Summ. -Bibliogr. // Wiadomości Historyczne. – 2017, nr 3, s. 20-23
*Droga Polek do uzyskania pełnych praw wyborczych na początku XX wieku.

61. Szacunek dla autonomii kobiety ciężarnej a wolność sumienia lekarza : etyczne konsekwencje odmowy wykonania świadczeń zdrowotnych przez pracowników służby zdrowia / Justyna Czekajewska. -Summ. -Bibliogr. // Kultura i Edukacja. -2 016, nr 3, s. [33]-46
*Normatywne założenia sporu o aborcję. Autonomia -trudności definicyjne. Medyczna klauzula sumienia jako kategoria prawna

62. To nie jest kraj dla kobiet / Katarzyna Zdanowicz // Polityka. – 2017, nr 2, s. 28-30
*Prawa kobiet w Polsce

63. Zniewolenie i kontrola. Przemoc domowa jako łamanie praw człowieka / Bogna Szymkiewicz // Niebieska Linia. – 2009, nr 5, s. 14-17

II. DYSKRYMINACJA KOBIET:

WYDAWNICTWA ZWARTE:

64. Czarna księga kobiet / red. Christine Ockrent ; współpr., Sandrine Treiner ; przeł. z fr. Katarzyna Bartkiewicz. – Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2007. -741, [3] s. ISBN 978-83-7414-264-9
Sygn. M 195779 (Opole)

65. Ekonomia i płeć / red. A. Geske Dijkstra, Janneke Plantega ; przekł. z ang. Agnieszka Grzybek. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. – 166 s. : wykr. – ( Ekonomia i Zarządzanie ) ISBN 83-89120-10-0
Sygn. M 191303, M 191584 (Opole)

66. Kobiecość w obliczu zmian : studia interdyscyplinarne / pod red. nauk. Anety Chybickiej i Beaty Pastwy-Wojciechowskiej. – Kraków : Impuls, 2009. – 254 s. : wykr. ISBN 978-83-7587-069-5
Sygn. C 050435 (Brzeg), M 207875, M 209070 (Opole)

67. Kobiety i duch inności / Maria Janion. – Wyd.2. – Łódź : “Sic!”, cop.2006. — 351,[4] s. : fot.,portr. – ( Stanowiska/Interpretacje ; t.3 ) ISBN 83-86056-22-3
Sygn. M 193346 (Opole)

68. Kobiety i instytucje : kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w Polsce / Anna Zachorowska-Mazurkiewicz. – Katowice : “Śląsk”, 2006. – 284 s. ISBN 978-83-7164-482-5
Sygn. M 193023, M 193024 (Opole)

69. Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo / Claire M. Renzetti, Daniel J. Curran ; red. Zbyszko Melosik ; tł.[z ang.] Agnieszka Gromkowska-Melosik. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. – 692 s. ISBN 83-01-14570-6
Sygn. C 049787 (Brzeg), C 064154 (Nysa), C 190799, M 208201 (Opole)

70. Kobiety na współczesnym rynku pracy 2005-2010 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. Joanna Więckowska-Trzyszka. – Warszawa : Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, 2011. – XVI, 96 s. + dysk optyczny (CD-ROM). – ( Bibliografie / Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczeni Społecznego ; 124 ) ISBN 978-83-61752-26-4
Sygn. I 207306 (Opole)

71. Kobiety w polityce / Małgorzata Fuszara. – Warszawa : “Trio”, 2006. – 310 s. – ( Obyczaje, Prawo i Polityka, Życie Codzienne ) ISBN 83-7436-065-8
Sygn. M 192748 (Opole)

72. Kobiety w polskiej transformacji 1989-2009 : podsumowania, interpretacje, prognozy / praca zbiorowa pod. red. Moniki Frąckowiak-Sochańskiej i Sabiny Królikowskiej. – Toruń : “Adam Marszałek”, 2010. – 629 s. : il. ISBN 978-83-7611-788-1
Sygn. M 204734 (Opole)

73. Krajowy System Monitorowania Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn : raporty eksperckie. T. 1 / [oprac. red.] Bogdan Baran. – Warszawa : “Scholar”, 2006. – 687 [1] s. : il., wykr. ISBN 83-7383-170-3
Sygn. M 197742/I (Opole)

74. Krajowy System Monitorowania Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn : raporty eksperckie. T. 2 / [oprac. red.] Bogdan Baran. – Warszawa : “Scholar”, 2006. – 690 [1] s. : il., wykr. ISBN 83-7383-170-3
Sygn. M 197742/II (Opole)

75. Krakowski szlak kobiet : przewodniczka po Krakowie emancypantek. T. 1 / pod red. Ewy Furgał. — Wyd. 2 popr. i uzup. – Kraków ;Szczawnica : Fundacja Przestrzeń Kobiet, 2013. – 240 s. : il. ISBN 978-83-937130-2-8
Sygn. M 213920/I (Opole)

76. Marginalizacja na rynku pracy : teorie a implikacje praktyczne / red. nauk. Norbert G. Pikuła. – Kraków : “Impuls”, 2014. – 209 s. : il. ISBN 978-83-7850-786-4
Sygn. M 214059 (Opole)

77. Myśl feministyczna jako nurt rozważań w pedagogice społecznej / Elżbieta Górnikowska-Zwolak. – Wyd. 2. – Mysłowice : Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej imienia Kardynała Augusta Hlonda, 2009. – 393, [5] s. : il. ISBN 978-83-89032-37-9
Sygn. M 067685 (Nysa)

78. Obrazy społeczne grup narażonych na dyskryminację : uwarunkowania społeczno-demograficzne i psychologiczne / Jolanta Miluska. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2008. – 555 s. : il. – (Seria Psychologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, : ISSN 1898-0473 ;, nr 4. ) ISBN 978-83-232-1899-9
Sygn. C 199918 (Opole)

79. Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn : geneza – powstanie – działalność / Aleksandra Seklecka. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. – 174 s. : il. ISBN 978-83-7441-692-4
Sygn. M 201684 (Opole)

80. Płeć w życiu publicznym : rożnorodność problemów i perspektyw / pod red. Marka Jezińskiego, Marii Wincławskiej i Barbary Brodzińskiej. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009. – 266 s. ISBN 978-83-231-2313-2
Sygn. C 050575 (Brzeg), M 201048 (Opole)

81. Równa szkoła – edukacja wolna od dyskryminacji : poradnik dla nauczycielek i nauczycieli / Ewa Majewska, Ewa Rutkowska ; współpr. Małgorzata Jonczy-Adamska, Anna Wołosik. – Gliwice : Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, [ca 2008]. – 248 s. ISBN 978-83-60470-04-6
Sygn. C 198688 (Opole)

82. Równouprawnienie i praca zawodowa kobiet 1998-2004 : ( (literatura polska i obca w wyborze) / oprac., Ewa Wyglądała. – Warszawa : GBPiZS, 2005. – XVII,[1],206 s. – ( Bibliografie / Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczeni Społecznego ; 93 ) ISBN 83-86539-74-7
Sygn. I 193590 (Opole)

83. Seksizm tradycyjny i współczesny a postrzeganie kobiet w polityce / Eugenia Mandal, Tomasz Kurzeja // W: Kobiecość i męskość : komunikacja, relacje, społeczeństwo / redakcja nauk. Bogna Bartosz. – Warszawa, 2011. -S. 101-123

84. Spoza centrum widać więcej : przeciwdziałanie dyskryminacji krzyżowej ze względu na płeć, orientację seksualną i miejsce zamieszkania : raport z badań / pod redakcją Justyny Struzik. – Kraków ;Szczawnica : Fundacja Przestrzeń Kobiet, 2015. – 235 s., [6] k. tabl. luz. ISBN 978-83-937130-4-2
Sygn. M 214585 (Opole)

85. W naszym imieniu / pod red. Anny Lipowskiej-Teutsch. – Kraków : Towarzystwo Interwencji Kryzysowej, 2009. – 99 s.
Sygn. M 213944 (Opole)

86. Wychowanie a role płciowe / Dorota Pankowska. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. – 176 s. – (Wyzwania Pedagogiki ) ISBN 83-89120-97-6
Sygn. M 59988, M 60280 (Kędzierzyn-Koźle), M 063068 (Nysa), C 190881, M 191479, M 195074, M 208630 (Opole)

87. Wychowanie a role płciowe : program edukacyjny / Dorota Pankowska. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. – 288 s. – ( Kompetentny Nauczyciel / Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne ) ISBN 83-60083-23-1
Sygn. M 049424 (Brzeg), M 063069 (Nysa)

 

ARTYKUŁY Z WYDAWNICTW CIĄGŁYCH:

88. Dyskryminacja, akceptacja i niewidzialność nauczycielek nieheteronormatywnych na przykładzie wypowiedzi nauczycielek pracujących w kilku polskich szkołach / Marcela Kościańczuk. -Bibliogr. // Kultura i Edukacja. – 2016, nr 3, s. [172]-19

89. Dyskryminacja kobiet w pracy zawodowej czy wpływ obiektywnych czynników? / Zdzisław Czajka. -Summ. -Bibliogr. // Polityka Społeczna. – 2013, nr 8, s. 16-23
*Celem artykułu jest zweryfikowanie hipotezy o powszechnej w Polsce dyskryminacji kobiet w życiu prywatnym i zawodowym (na rynku pracy, dostępie do stanowisk kierowniczych oraz wynagradzaniu). Czy dyskryminacja ma tak szeroki zakres, jak wynika z różnych publikacji, czy jest to opinia subiektywna kobiet, niektórych

90. Dyskryminacja kobiet w zatrudnieniu / Bożena Kołaczek. -Summ. -Bibliogr. // Polityka Społeczna. – 2009, nr 5/6, s. 2-6
*Analiza zjawiska dyskryminacji kobiet na rynku pracy

91. Dyskryminacja w szkole ze względu na płeć w perspektywie krytycznej socjologii edukacji / Mariola Chomczyńska-Rubacha. -Summ. -Bibliogr. // Kultura i Edukacja. – 2011, nr 1, s. [39]-58
*Próba odpowiedzi na pytanie czy polska szkoła jest wolna od dyskryminacji ze względu na płeć

92. Ekonomia ma płeć : o dyskryminacji i przemocy ekonomicznej wobec kobiet / Magdalena Goetz // Niebieska Linia. – 2011, nr 3, s. 18-20
*Dyskryminacja ekonomiczna kobiet w UE. Prawodawstwo unijne i krajowe. Nierówności zarobków w Polsce. Emerytura. Przemoc ekonomiczna. Przemoc ekonomiczna w Polsce

93. Fifty fifty / Andreas Oldag // Forum. – 2010, nr 3, s. 24-29
*Sytuacja kobiet na rynku pracy. Wpływ macierzyństwa na pracę kobiet. Dyskryminacja kobiet na rynku pracy, zwłaszcza finansowym

94. Kilka uwag o marginalizacji i dyskryminacji kobiet na wsi / Aneta Grygiel // Praca Socjalna. – 2009, [nr] 3, s. [56]-67

95. Kobieta czy polityk? : treść i struktura stereotypu kobiety zajmującej się polityką / Agnieszka Gawor, Eugenia Mandal. -(Płeć a wybrane problemy społeczne / red. Eugenia Mandal). -Bibliogr. // Chowanna. -T. 1 (2007), s. [79]-[93]
*Wyniki badań na temat postrzegania kobiet zajmujących się polityką

96. Kobieta w języku, kobieta w podręczniku / Magdalena Goetz // Niebieska Linia. – 2010, nr 4, s. 12-14
*Problem dyskryminacjikobiet w języku i w systemie szkolnictwa

97. Kobiety w radach nadzorczych i zarządach spółek : polskie i światowe tendencje oraz wyzwania / Leszek Bohdanowicz. – Streszcz. – Bibliogr. // Organizacja i Kierowanie. – 2011, nr 3, s. 179-196
*Społeczne i ekonomiczne argumenty za zwiększeniem udziału kobiet w organach statutowych spółek. Przyczyny dyskryminacji kobiet w biznesie. Kobiety w radach i zarządach spółek publicznychw Polsce i na świecie -porównanie międzynarodowe

98. Komitet CEDAW zaleca… : skargi w sprawach przemocy w rodzinie / Sylwia Spurek // Niebieska Linia. – 2013, nr 1, s. 13-15
*Skargi złożone do Komitetu do spraw Likwidacji Dyskryminacji Kobiet, dotyczące naruszenia przez państwa postanowień Konwencji CEDAW w związku z przemocą wobec kobiet

99. Kropla drąży skałę / Grzegorz Wrona // Świat Problemów. – 2013, nr 7, s. 11-14
*Stereotypy związane z przestępstwem zgwałcenia. Problem postrzegania przemocy seksualnej jako zjawiska, do którego przyczyniają się kobiety. Zmiany prawne w sprawach karnych wobec osób zgwałconych. Statystyki dotyczące przestępstw na tle seksualnym

100. Kształtowanie płci kulturowej / Magdalena Goetz // Emocje. – 2012, nr 1, s. 6-9
*Kształtowanie płci kulturowej w szkole. Opis wyników badań dotyczących różnic w traktowaniu dziewczynek i chłopców w szkole oraz dyskryminacji i stereotypowego przedstawiania kobiet w podręcznikach szkolnych

101. Kto się boi gender w szkole? / Dorota Osuch. -Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. – 2014, nr 2, s. 56-58
*Neutralna polityka kadrowa. Tożsamość płci i stereotypy. Doradzanie bez stereotypizacji. Ukryty program

102 Łódź jako teren badań etnograficznych z perspektywy women’s urban anthropology / Inga B. Kuźma. -Summ. -Bibliogr. // Kultura i Społeczeństwo. – 2014, nr 1, s. [121]-137
*Opis kobiet żyjących w Łodzi z różnych grup społecznych, narodowych, wyznaniowych (Żydówki, Niemki oraz kobiety zaliczane do warstwy wykluczonych) od przełomu XIX i XX wieku po lata osiemdziesiąte, na podstawie materiałów etnograficznych. Rekonstrukcja lokalnej herstory z perspektywy etnograficzno-antropologicznej (aspekty życia robotnic-włókniarek, kobiecość i etos robotniczy -stereotyp i autostereotyp)

103. Niepełnosprawne kobiety na skrzyżowaniu dyskryminacji / Małgorzata Radziszewska // Niebieska Linia. – 2011, nr 4, s. 29-31
*Kobiety niepełnosprawne w dokumentach unijnych. Kobiety niepełnosprawne w Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Wykształcenie a zatrudnienie. Blokady aktywności. Stereotyp postrzegania kobiety niepełnosprawnej

104. O stereotypie kobiecości z perspektywy płci kulturowej / Justyna Spychalska-Stasiak. -Summ. -Bibliogr. // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. – 2008, [nr] 2, s. [89]-107
*Zmiany w sposobie postrzegania kobiet w kontekście modyfikacji, które na przestrzeni wieków dokonały się w społeczno-kulturowym systemie płci

105. On przynosi pieniądze, a ona buja dziecko, czyli jak role mężczyzny i kobiety w rodzinie postrzega Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN / Agnieszka Ewa Zygmunt. -Summ. -Bibliogr. // Poradnik Językowy. – 2010, z. 5, s. 62-72
*Analiza przykładów użycia wyrazów w tym słowniku -odzwierciedlone w nim stereotypy płci

106. Osłabianie stereotypów płciowych i uprzedzeń kluczem do przeciwdziałania barierom awansu kobiet w sferze zatrudnienia / Aleksandra Hulewska. -Summ. // Gospodarka. Rynek. Edukacja. – 2011, nr 4, s. 5-13
*Różnice indywidualne w skłonnościach stereotypizmu i uprzedzeń. Międzygrupowe uwarunkowania stereotypizacji i uprzedzeń. Socjalizacja poza polaryzacją rodzajów

107. Partnerstwo w relacji małżeńskiej jako współczesna wartość wychowania / Joanna Ostrouch-Kamińska. -Summ. -Bibliogr. // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2016, nr 2, s. [114]-123
*Demokratyzacja rodziny i partnerstwo. Społeczno-kulturowe konteksty rosnącego poparcia idei partnerstwa w rodzinie. Teoria i praktyka edukacyjna –pomiędzy ideą partnerstwa kobiet i mężczyzn (w rodzinie) a stereotypowym podziałem ról w socjalizacji dzieci. Dyskurs partnerstwa w rodzinie. Wychowanie dzieci i młodzieży do partnerstwa kobiet i mężczyzn w bliskiej relacji

108. Płace kobiet to dyskryminacja! / Renata Kim // Wprost. – 2011, nr 7, s. 40-42
*Dyskryminacja kobiet na rynku pracy w Polsce

109. Płeć kulturowa jako składnik dydaktycznego obrazu świata w podręcznikach języka polskiego -stereotypy i zmiany / Agnieszka Rypel. -Summ. -Bibliogr. // Język a Edukacja. – T. 2 (2013), s. [41]-54
*Edukacja niejawna, a główne mechanizmy budowania specyficznego dydaktycznego obrazu świata, poprzez który kształtowana jest tożsamość kulturowa młodego pokolenia. Badanie podręczników szkolnych pod kątem kulturowego obrazu płci

110. Po trzynaste: nie dyskryminuj / Maciej Duda// Szkoła. -2014, nr 8, s. 64-65
*Ewaluacja zewnętrzna. Działania antydyskryminacyjne w szkołach

111. Polityka równości płci / Monika Ksieniewicz // Służba Pracownicza. – 2007, [nr] 11, s. 30-31
*Realizacja unijnej polityki równości płci w Polsce. Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji -zadania i realizowane projekty

112. Przemoc ekonomiczna -geneza, definicje, wyniki badań / Ewa Lisowska. -Bibliogr. // Niebieska Linia. – 2014, [nr] 3, s. 9-12
*Stereotypy w postrzeganiu ról kobiet i mężczyzn w społeczeństwie. Przemoc ekonomiczna wobec kobiet

113. Rodzaje dyskryminacji kobiet na rynku pracy / Patrycja Zwiech // Polityka Społeczna. – 2011, nr 4, s. 17-20

114. Rozmawiajmy o dyskryminacji / Aleksandra Denst-Sadura. -(Psychologia w szkole) // Głos Nauczycielski. – 2011, nr 5, s. 12
*Jak rozmawiać z uczniami na temat dyskryminacji ze względu na płeć i rasę, stereotypów i uprzedzeń

115. Scenariusz VI : Lustereczko, powiedz przecie, Kto jest najpiękniejszy w świecie? / Katarzyna Lewińska // Sygnał . – 2014, nr 1, s. 35-36
*Zapoznanie uczniów z pojęciem stereotypu płciowego. Klasy IV–VI szkoły podstawowej

116. Scenariusz VIII : stereotypy związane z płcią / Katarzyna Lewińska // Sygnał (czasopismo elektroniczne). – 2014, nr 1, s. 37-38
*Zapoznanie uczniów z pojęciami: płeć biologiczna i społeczno-kulturowa. Szkoły ponadgimnazjalne

117. Seksizm a przemoc wobec kobiet / Kamila Zimoń. -Bibliogr. // Niebieska Linia. – 2014, [nr] 1, s. 24-27
*Współczesne podejście do seksualności kobiet. Przemoc ze względu na płeć. Stereotypy genderowe

118. Świadomość kwestii genderowych wśród przyszłych pedagogów / Marzanna Pogorzelska. -Summ. -Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2016, nr 4, s. 54-57
*Stereotypy płciowe i brak refleksji nad społeczno-kulturowymi uwarunkowaniami postrzegania ról płciowych. Analiza wyników badań przeprowadzonych wśród grupy studentek kierunku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

119. Trzymanie kobiet na dystans: wykorzystywanie kategorii płci, rasy i różnicy w profesjonalnym sporcie / Honorata Jakubowska // Kultura i Społeczeństwo. – 2012, nr 3, s. 75-94

120. W kręgu stereotypów i destrukcji / Joanna Wawerska-Kus // Świat Problemów. – 2013, nr 4, s. 38-42
*Aspekty pracy terapeutycznej z kobietą uzależnioną od alkoholu (problemy małżeńskie, przemoc, zdrada, ciąża, rozwiązłość). Problem konfrontacji terapeuty z ocenami i tolerancją

121. Zaangażowanie a stereotypy / Paulina Małochleb // Polonistyka. – 2017, nr 5, s. 4-7
*Książki, które opowiadają o historii z perspektywy kobiecej. Postać kobieca w historii

122. Źródła nierównych wynagrodzeń kobiet i mężczyzn / Katarzyna Jaśko, Marta Szastok. -Summ. Streszcz. -Bibliogr. // Psychologia Społeczna. – 2015, nr 2, s. 128-140

III. PRZEMOC WOBEC KOBIET:

WYDAWNICTWA ZWARTE:

123. Bezpieczny dom? : przemoc fizyczna i symboliczna wobec uchodźczyń i uchodźców / pod red. Witolda Klausa. – Przemoc fizyczna i symboliczna wobec uchodźczyń i uchodźców.  – Warszawa : Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, 2014. – 436 s. : il. ISBN 978-83-60720-17-2
Sygn. M 214565 (Opole)

124. Dziecko jako ofiara przemocy / pod red. Bożeny Gulli i Małgorzaty Wysockiej-Pleczyk. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009. – 256, [1] s. : il. ISBN 978-83-233-2661-8
Sygn. C 065480 (Nysa), M 202411, M 209026 (Opole)

125. Gwałt : głos kobiet wobec społecznego tabu / Zofia Nawrocka ; Paulina, Julia, Magda, Anna, Weronika. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2013. – 283 s. -(Biblioteka Le Monde Diplomatique ) ISBN 978-83-62744-73-2
Sygn. M 211878 (Opole)

126. Jak radzić sobie z przemocą emocjonalną : przetrwać i wyzdrowieć / Susan Elliot-Wright ; [tł. Michał Filipczuk]. – Tyt. oryg.: Overcoming emotional abuse. – Kielce : Jedność, cop. 2008. – 135 s. ISBN 978-83-7442-641-1
Sygn. M 050355, M 050764 (Brzeg), M 208031 (Opole)

127. Kobiety i mężczyźni : odmienne spojrzenia na różnice / red. Bogdan Wojciszke ; tł. z ang. Sylwia Pikiel, Ewa Wojtych. – Gdańsk : Polskie Towarzystwo Czytelnicze, 2004. – 398,[1] s. – ( Postępy Psychologii ) ISBN 83-89120-0M 191345 M 195647 (Opole)
Sygn. M 191345, M 195647 (Opole)

128. Moje dwie głowy / Maja Friedrich. – Wyd. 2 rozsz. – Warszawa : “Sowa”, 2014. – 346, [2] s. ISBN 978-83-64033-02-5
Sygn. M 211471 (Opole)

129. Nauczycielskie poniżanie : szkolna przemoc wobec dziewcząt / Lucyna Kopciewicz. – Warszawa : Difin, 2011. – 192 s. – (Engram ) ISBN 978-83-7641-405-8
Sygn. M 61822 (Kędzierzyn-Koźle), M 052883 (Kluczbork), C 066185 (Nysa), M 205616, M 205617 (Opole)

130. Niewolnice władzy : przemilczana historia międzynarodowego handlu kobietami / Lydia Cacho ; przeł. z ang. Katarzyna Kuś, Paweł Wolak. – Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2013. – 349, [3] s. ISBN 978-83-7758-500-9
Sygn. M 212393 (Opole)

131. Od poczucia podmiotowości do bycia ofiarą : problemy współczesności – co psychologia może o nich powiedzieć? / red. Emilia Martynowicz ; aut., Emilia Martynowicz ; aut., Eufrozyna Gruszecka. – Kraków : “Impuls”, 2006. – 282,[1] s. ISBN 83-7308-688-3
Sygn. M 60338 (Kędzierzyn-Koźle), M 063618 (Nysa), M 193980, M 193981, M 193982 (Opole)

131. Powstrzymać przemoc domową : podręcznik dla doradców, duszpasterzy i terapeutów rodzinnych / Brenda Branson, Paula Silva ; [tł. z jęz. ang. Joanna Kaniewska]. – Tyt. oryg. : Pastor’s guideUstroń : Instytut Poradnictwa Chrześcijańskiego ; Koinonia Wydawnictwo Chrześcijańskiej Fundacji “Życie i Misja”, 2007 – 128 s. ISBN ISBN 978-83-60124-18-5
Sygn. M 201687 (Opole)

132. Problemy zdrowotne i formy pomocy dorosłym ofiarom przemocy domowej / Sylwia Kluczyńska . – Bibliogr. // W : Stare dylematy i nowe wyzwania w psychoterapii / red. nauk. Dorota Danielewicz, Jarosław Rola. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2017. – S. 103-118
Sygn. M 217518 (Opole)

133. Przemiany intymności : seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach / Anthony Giddens ; przeł. z ang. Alina Szułżycka. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. – 248 s. ISBN 83-01-14943-4 ISBN 978-83-01-14943-4 Sygn. M 194455 (Opole)

134. Przemoc kobiet : historia społecznego tabu / Christophe Regina ; z fr. przeł. Grzegorz Przewłocki. – Warszawa : “Świat Książki”, 2013. – 364, [1] s. : il. – (Sfery : sfera życia społecznego ) ISBN 978-83-7943-208-0
Sygn. M 211147 (Opole)

135. Przemoc stosowana przez kobiety : studium kryminologiczne / Marian Cabalski. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2014. – 579 s. : il. ISBN 978-83-7850-626-3
Sygn. M 212223 (Opole)

136. (Prze)moc w rodzinie : instytucjonalne formy (po)mocy / red. nauk. Małgorzata Orłowska, Magdalena Gościniewicz, Grażyna Pisarczyk. – Toruń : “Akapit”, 2015. – 389 s. : il. – (Problemy Pracy Socjalnej ) ISBN 978-83-63955-29-8
Sygn. M 214465 (Opole)

137. Przemoc w rodzinie : ujęcie interdyscyplinarne / pod redakcją naukową Łukasza Wirkusa i Pawła Kozłowskiego. – Kraków : “Impuls”, 2017. – 308 s. : il., wykr. ISBN 978-83-7850-973-8
Sygn. C 068446 (Nysa), C 216898 M 216911 (Opole)

138. Przemoc w rodzinie w aspekcie Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej / redakcja naukowa Ewa Kowalewska-Borys. – Warszawa : “Difin”, 2015. – 198 s. : il. ISBN 978-83-7930-749-4
Sygn. M 214466 (Opole)

139. Przemoc wobec kobiet jako wyzwanie dla współczesnej wiktymologii / Daria Bieńkowska . – Bibliogr. // W : Przemoc w rodzinie : ujęcie interdyscyplinarne / pod red. nauk. Łukasza Wirkusa i Pawła Kozłowskiego. – Kraków : “Impuls”, 2017. – S. 147-159
Sygn. C 216898, 216911 (Opole)

140. Przemoc wobec kobiet w Polsce : aspekty prawnokryminologiczne / Beata Gruszczyńska. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2007. – 242, [1] s. : wykr. – ( Monografie / Wolters Kluwer Polska ) ISBN 978-83-7526-205-6
Sygn. M 197171 (Opole)

151. Przestępstwa motywowane kulturowo : aspekty kryminologiczne i prawnokarne : reakcja krajów zachodnich na szkodliwe praktyki kulturowe / Magdalena Grzyb. – Stan prawny na 1 września 2016 r. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. – 410 s. – (Monografie. ) ISBN 978-83-8092-592-2
Sygn. M 054674 (Brzeg)

152. Tabu seksuologii / red. nauk. Aleksandra Jodko ; aut. Katarzyna Bojarska, Katarzyna [et al.] . – Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej “Academica”, 2008. – 188 s. : il. ISBN 978-83-89281-54-8
Sygn. M 200057, M 208303 (Opole)

153. Terapia rodzin a perspektywa feministyczna / red. Barbara Józefik ; red., Bogdan de Barbaro. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop.2004. – 148 s. ISBN 83-233-1915-4
Sygn. M 194063 (Opole)

154. Transgeneracyjne wzory przemocy seksualnej w genezie zachowań kobiet wykorzystujących seksualnie dzieci / Małgorzata Kowalczyk. – Bibliogr. // W : Współczesne problemy resocjalizacji : w poszukiwaniu nowych rozwiązań / redakcja naukowa Małogorzata H. Kowalczyk, Michał Szykut. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne “Akapit”, 2015. – S. 29-49
Sygn. C 216393, 216366 (Opole)

155. Uwarunkowania genderowe nierówności i przemocy w sferze zachowań żywieniowych : ujęcie interdyscyplinarne / Peter Sobieraj, Joanna Cichecka, Barbara Woźniak. – Bibliogr. // W : Od socjologii medycyny do socjologii żywienia / pod red. Beaty Tobiasz-Adamczyk. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. – S. 119-128
Sygn. M 210696 (Opole)

156. W dniu ich święta : przemoc symboliczna, media i podmiot kobiecy w świadomości grup pokoleniowych / Lucyna Kopciewicz. – Kraków : “Impuls”, 2011. – 197 s. ISBN 978-83-7587-587-4
Sygn. M 62003 (Kędzierzyn-Koźle), M 209137 (Opole)

157. Wybrane zagadnienia zmieniającej się rzeczywistości / pod red. Grażyny E. Kwiatkowskiej i Renaty A. Maksymiuk. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. – 131 s. – (Analiza Współczesnych Zjawisk Społecznych. ) ISBN 978-83-227-2996-0
Sygn. M 204504 (Opole)

158. Wykorzystywanie seksualne w dzieciństwie a seksualność kobiet w cyklu życia / Agnieszka Izdebska, Monika Zielona-Jenek. – Bibliogr. // W : Kontrowersje wokół socjalizacji dziewcząt i kobiet / red. nauk. Agata Matysiak-Błaszczyk, Barbara Jankowiak. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016. – S. 253-275

159. Zanim będzie za późno : przemoc i kontrola w rodzinie / Robert J. Ackerman, Susan E. Pickering ; przekł.[z ang.] Monika Gajdzińska. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. – 158 s. – ( Seria “Na Ratunek” ) ISBN 83-89120-28-3
Sygn. M 59995 (Kędzierzyn-Koźle), M 191493, M 208159 (Opole)

160. Żródła wsparcia społecznego kobiet dotkniętych przemocą w rodzini9e – komunikat z badań / Magdalena Barabas // W: Zagrożenia i problemy współczesnej rodziny / red. nauk. Sylwester Bębas. – Radom: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, 2011. – S.199-214

ARTYKUŁY Z WYDAWNICTW CIĄGŁYCH:

161. Arteterapia w pracy z traumą / Agnieszka Czapczyńska // Świat Problemów. – 2017, nr 7, s. 14-16
*Dot. pracy arteterapeutycznej z kobietami, które doświadczyły przemocy w rodzinie

162. Asertywność w samoobronie / Wojciech Kruczyński // Niebieska Linia. – 2003, nr 5, s. 24-27

163. Bariery w dostępie kobiet do rynku pracy a kontrakt płci / Dominika Polkowska. -Summ. // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2007, z. 1, s. [231]-243

164. Bije, znaczy: nie kocha / Katarzyna Kubisiowska // Tygodnik Powszechny. – 2012, nr 43, s. 3–4
*Przemoc wobec kobiet

165. Binarna przemoc – czyli o przemocy wobec kobiet ciężarnych / Małgorzata Przybysz-Zaremba // Niebieska Linia. – 2018, nr 1, s. 18-20

166. Cienka niebieska linia / Przemysław Wilczyński // Tygodnik Powszechny. – 2011, nr 46, s. 14-15

167. Cyberprzemoc wobec kobiet / Joanna Smętek, Zuzanna Warso // Niebieska Linia. – 2018, nr 2, s. 14-17

168. Czy policja może nam pomóc? / Beata Gruszczyńska // Niebieska Linia. – 2009, nr 1, s. 13-17

169. Dostrzec niewidoczne – problem przemocy na wsi / Magdalena Goetz . – Bibliogr. // Niebieska Linia. – 2013, nr 6, s. 24-27
*Przemoc w rodzinie na polskiej wsi

170. Dramat w dobrym domu… / Adriana Klos // Charaktery. – 2012, nr 2, s. 88-90

171. Efekt synegrii : model wsparcia kobiet doświadczających przemocy ekonomicznej / Dorota Bytryn, Joanna Kot // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2015, nr 6, s. 3-5

172. Europejskie badania na temat przemocy wobec kobiet / Katarzyna Wolska-Wrona // Niebieska Linia. – 2014, [nr] 2, s. -3
*Wnioski z badań dotyczących przemocy wobec kobiet w krajach Unii Europejskiej. Oficjalne wyniki badań ogłoszono w Brukseli w 2013 roku

173. Feminizm a dyskurs ekspercki o przemocy seksualnej / Agnieszka Kościańska // Niebieska Linia. – 2014, nr 10, s. 19-21

174. Feministyczny epizod Witolda Gombrowicza / Marian Bielicki // Kresy. – 2005, nr 3, s. 108-116
*Omówienie cyklu esejów Witolda Gombrowicza z lat 1944/1945, opublikowanego w argentyńskim czasopiśmie “Viva cien ańos”, dotyczących praw kobiet, feminizmu, społecznego upośledzenia kobiet

175. “Gender” w pracy z kobietą doświadczającą przemocy / Irena Sosnowska // Praca Socjalna. – 2010, nr 6, s. 118-125

176. Genderowe lustro w Policji / Kamila Zimoń // Niebieska Linia. – 2013, nr 1, s. 4-7

177. Instytucje publiczne w Polsce wobec problemu gwałtu / Alina Synakiewicz // Niebieska Linia. – 2012, nr 1, s. 9-11
*Raport przygotowany przez Fundację Feminoteka “Dość milczenia. Przemoc wobec kobiet i problem gwałtu w Polsce”

178. Jak kultura, język i życie społeczne wpływają na postrzeganie problemu przemocy? / Wanda Paszkiewicz // Świat Problemów. – 2017, nr 6, s. 3-6
*Omówienie problemu przemocy w aspekcie kulturowym (wychowywanie dzieci, rola kobiety w społeczeństwie, rola “prawdziwego” mężczyzny, obraz rodziny), życia społecznego (przekaz medialny) i języka codziennego (język przemocy, “język szakala”, komunikacja bez przemocy, “język żyrafy”)

179. Jak radzą sobie ze stresem żony alkoholików, które zgłosiły się na terapię? / Katarzyna Kurza. – Tab. // Świat Problemów. – 2004, nr 4, s. 8-12

180. Kiedy bije kobieta. Doświadczenia brytyjskie / Paulina Gotfryd // Niebieska Linia. – 2010, nr 4, s. 8-10

181, Kirgiskie małżeństwa przez porwanie – doświadczenie czasu, kolektywności i przemocy / Joanna Mroczkowska // Lud. – T. 94 (2010), s. 263-284

182. Klucz do przeciwdziałania przemocy / Kamila Zimoń // Niebieska Linia. – 2014, nr 4, s. 28-31

183. Kobiety maltretowane w związkach-czy posiadane przez nie zasoby versus deficyty osobiste wpływają na pomoc, którą otrzymują? / Izabela Rajska-Kulik. – Bibliogr. // Chowanna. – T. 1, cz. 2 (2005), s. 40-61

184. Kobiety – ofiary i sprawcy przemocy w związkach partnerskich / Łukasz Kwadrans, Ivan Rác . – Bibliogr. // Probacja. – 2016, [nr] 2, s. 19-36

185. Kobiety – sprawczynie seksualnego wykorzystywania dzieci / Irena Pospiszyl. – Bibliogr. // Dziecko Krzywdzone. – 2004, nr 7, s. 49-55
*Analiza wybranych aspektów wykorzystywania seksualnego dzieci przez kobiety. Skala zjawiska, typy kobiet-sprawczyń i motywy ich działania. Długoterminowe konsekwencje wykorzystywania seksualnego dziecka

185. Konwencja Rady Europy w sprawie przemocy wobec kobiet / Hanna Kłębicka // Niebieska Linia. – 2011, nr 6, s. 19-22

186. Koszt psychiczny przemocy seksualnej / Marta Kołacka // Niebieska Linia. – 2016, nr 1, s. 13-15

187. Kulturowe uwarunkowania przemocy / Małgorzata Bilska // Znak. – 2005, nr 4, s. 55-64

188. Kulturowe uzasadnienie przemocy seksualnej / Joanna Roszak // Niebieska Linia. – 2009, nr 6, s. 3-5

189. Matka jako sprawca przemocy wobec dziecka / Wiesława Walc // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2011, nr 3, s. 25-29

190. Męskość i kobiecość a przekonania o wykorzystywaniu seksualnym dzieci / Anna Cholewicka // Niebieska Linia. – 2005, nr 2, s. 8-10

191. Mężczyzna w mediach / Krzysztof Arcimowicz. – Bibliogr. // Niebieska Linia. – 2004, nr 3, s. 7-10

192. Migrantki przymusowe jako ofiary przemocy w Polsce / Witold Klaus. -Bibliogr. // Niebieska Linia. -2014, [nr] 2, s. 4
*Formy przemocy wobec cudzoziemek w Polsce -aspekty prawne, kryminologiczne i kulturowe

193. Miliony gniewnych kobiet / Paulina Wilk // Polityka. – 2018, nr 25, s. 54-56
*Kampanie społeczne wobec przemocy

194. Molestowanie w przestrzeni publicznej / Joanna Roszak, Greta Gober . – Bibliogr. // Niebieska Linia. – 2012, nr 6, s. 3-6

195. Mundur nie chroni przed przemocą / Magdalena Chojnacka // Niebieska Linia. – 2013, nr 1, s. 10-13
*Zjawisko przemocy w służbach mundurowych

196. “Na nowej ścieżce życia” – integrowanie kobiecej siły / Agnieszka Czapczyńska // Niebieska Linia. – 2014, nr 1, s. 21-24

197. Na początku jest… mężczyzna / Monika Płatek // Niebieska Linia. – 2011, nr 1, s. 1-4

198. Nadgryzione jabłka / Marta Zdzieborska // Znak. – 2013, nr 1, s. 34-39
*Sytuacja kobiet w Turcji

199. Narracje kobiet doświadczających przemocy / Bogna Szymkiewicz // Niebieska Linia. – 2016, nr 1, s. 4-8

200. Nauczycielki kontra przemoc / Piotr Kowalczuk // Przegląd Oświatowy. – 2010, nr 2, s. 15

201. Nauczycielskie poniżanie w szkolnych wspomnieniach dziewcząt / Lucyna Kopciewicz. -Bibliogr. // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. – 2011, nr 2, s. [87]-106
*Szkolne mechanizmy dyscyplinarne, które konstruują “prawidłową dziewczęcość”. Tekst stanowi fragment większego projektu badawczego, którego przedmiotem jest analiza szkolnych wspomnień stu dwudziestu młodych kobiet zebranych w latach 2003 -2009

202. O dyskryminacji i przemocy ekonomicznej wobec kobiet / Magdalena Goetz // Niebieska Linia. – 2011, nr 3, s. 18-20

203. Od czego zależy proces wychodzenia z przemocy? / Aneta Bukowska . – Bibliogr. // Niebieska Linia. – 2017, nr 2, s. 17-20

204. Odbudować poczucie wartości : grupa pogłębionej terapii dla kobiet / Hanna Węgrzynowicz // Niebieska Linia. – 2015, nr 6, s. 29-30

205. Osobowościowe korelaty postaw wobec przemocy u kobiet i mężczyzn z uwzględnieniem poziomu organizacji osobowości O. Kernberga / Beata Pastwa-Wojciechowska [et al.] . – Bibliogr. // Czasopismo Psychologiczne. – T. 19, nr 1 (2013), s. 37-45

206. Osobowość ofiary przemocy małżeńskiej a jakość związku partnerskiego / Jadwiga Jakrzewska // Niebieska Linia. – 2005, nr 3, s. 11-13

207. Pani pobiła pana / Katarzyna Kościelak // Polityka. – 2010, nr 36, s. 96-97
*Przemoc domowa wobec mężczyzn

208. Piekło zamiast raju: problem kobiet odbywających karę pozbawienia wolności za zabójstwo partnera / Marzena Piekarska // Niebieska Linia. – 2012, nr 5, s. 15-17

209. Płeć psychologiczna a style radzenia sobie ze stresem u kobiet – ofiar przemocy ze strony partnera / Jan F. Terelak, Sylwia Kluczyńska. – Tab. – Bibliogr. // Przegląd Psychologiczny. – T. 50, nr 1 (2007), s. 45-64

2010. Podstawy pomocy ofiarom przemocy domowej / Sylwia Kluczyńska // Świat Problemów. – 2013, nr 9, s. 22-25

211. Podwójna pułapka / Agnieszka Litwa // Świat Problemów. – 2006, nr 9, s. 21-23
*Alkoholiczki doświadczające przemocy

212. Podwójne cierpienie / Agnieszka Michałowska. – Bibliogr. // Niebieska Linia. – 2006, nr 2, s. 14-18

213, “Pomoc kobietom ofiarom przestępstw” / [oprac. red.] // Remedium. – 2013, nr 4, s. 1-5

214. Powiedzieć, czy jakoś wytrzymam? O przemocy w rodzinie wobec starszych kobiet / Małgorzata Halicka, Emilia Kramkowska // Świat Problemów. – 2011, nr 11, s. 21-24

215. Postawy wobec kobiet wykorzystywanych seksualnie / Dorota Wojtczak // Praca Socjalna. – 2006, nr 1, 27-46

216. Prawa reprodukcyjne a przemoc wobec kobiet / Karolina Więckiewicz // Niebieska Linia. – 213, nr 6, s. 6-8

217. Program Daphne – europejski parasol ochrony przed przemocą / Agata Benda // Niebieska Linia. – 2013, nr 2, s. 4-6
*Program Daphne jest jednym z głównych narzędzi Unii Europejskiej służącym walce z szeroko rozumianą przemocą ze względu na płeć. Jedo celem jest wspieranie ochrony dzieci, młodzieży i kobiet przed wszystkimi formami przemocy oraz osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony zdrowia, dobrobytu i spójności społecznej

218. Program psychoedukacyjny dla sprawczyń przemocy domowej / Jadwiga Broniś // Niebieska Linia. – 2006, nr 4, s. 5-9

219. Problem alkoholowy z przemocą w tle / Izabela Dmitrowicz // Świat Problemów. – 2013, nr 3, s. 25-27

220. Problemy zdrowotne kobiet doświadczających przemocy w rodzinie / Sylwia Kluczyńska. – Bibliogr. // Świat Problemów. – 2014, nr 9, s. 13-16

221. Przeciętny żonobójca / Joanna Podgórska // Polityka. – 2013, nr 43, s. 29-31

222. Przełamując wstyd / Anna Golan // Charaktery. – 2018, nr 3, s. 48-51
*Przemoc wobec kobiet. Kampania #MeToo

223. Przemilczane gwałty / Andrea Pető // Pamięć.pl. – 2014, nr 11, s. 33-37

224. Przemoc domowa: decyzje kobiet o rozstaniu z mężem-sprawcą / Beata Jarończyk-Urbaś // Pedagogika Społeczna. – 2015, nr 4, s. 117-130

225. Przemoc ekonomiczna – geneza, definicje, wyniki badań / Ewa Lisowska // Niebieska Linia. – 2014, nr 3, s. 9-12

226. Przemoc i narkotyki / Małgorzata Maresz // Świat Problemów. – 2007, nr 9, s. 25-27

227. Przemoc ma płeć / Monika Ksieniewicz ; rozm. przepr. Aneta Zdunek // Świat Problemów. – 2013, nr 7, s. 5-8
*Rozmowa z Moniką Ksieniewicz, zastępczynią dyrektorki w Biurze Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania, na temat Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej oraz zmian prawnych dotyczących przestępstw seksualnych

228. Przemoc seksualna w wojsku / Ryszard Romaniuk // Niebieska Linia. – 2013, nr 2, s. 19-22

229. Przemoc seksualna we wczesnośredniowiecznej Europie Zachodniej / Przemysław Tyszka // Kwartalnik Historyczny. – 2011, nr 2, s. 207-230

230. Przemoc seksualna wobec kobiet / Renata Kałucka // Niebieska Linia. – 2016, nr 3, s. 8-10

231. Przemoc seksualna wobec Polek w czasie drugiej wojny światowej : komentarz historyka / Marcin Zaremba // Dialog. – 2012, nr 7-8, s. 52-63

232. Przemoc seksualna ze strony partnera – badania amerykańskie / Adrianna Gryszka // Niebieska Linia. – 2011, nr 1, s. 9-11

233. Przemoc w rodzinie a tortury / Sylwia Spurek // Niebieska Linia. – 2014, nr 3, s. 29-32

234. Przemoc w rodzinie – stereotypy dotyczące podziału ról w związku partnerskim a rzeczywistość – w opinii kobiet doświadczających przemocy / Małgorzata Skwarek // Praca Socjalna. – 2004, nr 1, s. 3-19

235. Przemoc w związku małżeńskim/partnerskim (IPV) wobec starszych kobiet – czynniki społeczne i kulturowe / Małgorzata Halicka, Jerzy Halicki // Praca Socjalna. – 2012, nr 5, s. 5-17

236. Przemoc wewnątrzmałżeńska – uwarunkowania pozostawania maltretowanych kobiet w krzywdzącym związku / Izabela Rajska-Kulik // Chowanna. – T. 1 (2007), s. 11-24

237. Przemoc wobec kobiet i dzieci w szlacheckiej Rzeczypospolitej / Janusz Tazbir // Przegląd Socjologiczny. – T. 52, [z.] 1 (2003), s. 65-74

238. Przemoc wobec kobiet jak epidemia / Maria M. Pawłowska // Niebieska Linia. – 2013, nr 5, s. 18019
*Raport Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

239. Przemoc wobec kobiet w Azji / Magdalena Pietruszka-Pandey // Niebieska Linia. – 2013, nr 2, s. 7-10

240. Przemoc wobec osób niepełnosprawnych / Adrianna Staręga // Niebieska Linia. – 2003, nr 4, s. 16-17

241. Przemoc wobec osób z niepełnosprawnością – jak pomagać? / Adrianna Gryszka // Niebieska Linia. – 2011, nr 4, s. 6-9

242. Przemoc wobec starszych kobiet – podsumowanie i rekomendacje / Małgorzata Halicka, Jerzy Halicki // Praca Socjalna. – 2012, nr 5, s. 176-192

243. Przemoc wobec starszych kobiet – wywiady z ofiarami / Małgorzata Halicka // Praca Socjalna. – 2012, nr 5, s. 132-175

244. Przemoc wobec starszych kobiet – wywiady z personelem / Jerzy Halicki, Emilia Kramkowska, Anna Rudnik // Praca Socjalna. – 2012, nr 5, s. 70-131

245. Przemoc wobec zwierząt jako sygnał przemocy wobec kobiet i dzieci / Barbara Błońska // Niebieska Linia. – 2016, nr 5, s. 17-22

246. Przestępstwo zgwałcenia – problem prywatny czy publiczny / Monika Płatek, Grzegorz Wrona // Niebieska Linia. – 2012, nr6, s. 11

247. Przestępstwo zgwałcenia -problem prywatny czy publiczny / Monika Płatek, Grzegorz Wrona. -Bibliogr. // Niebieska Linia. – 2012, nr 6, s. 11-13
*Omówienie Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy domowej oraz prawa polskiego dotyczącego przemocy seksualnej

248. Psychiczne konsekwencje gwałtu / Sylwia Kluczyńska. – Bibliogr. // Niebieska Linia. – 2011, nr 1, s. 5-9

249. Rola stereotypów w diagnozowaniu przemocy / Sharon D. Herzberger. – Bibliogr. // Niebieska Linia. – 2003, nr 1, s. 6-10
*Wykład wygłoszony na VII Ogólnopolskiej Konferencji Przeciw Przemocy w Rodzinie (5-7 grudnia 2002 r.)

250. Role płciowe a przemoc / Dorota Pankowska // Niebieska Linia. – 2005, nr 2, s. 3-5

251. Róża i krew / Justyna Jaworska // Dialog. – 2012, nr 7-8, s. 64-69

252. Ryzyko zawodowe : przemoc w doświadczeniu pracownic agencji towarzyskich / Izabela Ślęzak. – Bibliogr. // Studia Socjologiczne. – 2016, nr 4, s. 277-303

253. Sami wśród ludzi / Anna Chwist // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 3, s. 44-47

254. Samodzielność finansowa ofiar przemocy w rodzinie / Hanna Wieloch // Niebieska Linia. – 2012, nr 1, s. 23-24

255. Samoakceptacja i poziom lęku maltretowanych kobiet a ich sposoby radzenia sobie z przemocą ze strony partnera / Izabela Rajska-Kulik, Agnieszka Roszkowska. – Bibliogr. // Chowanna. – T. 1, cz. 2 (2005), s. 62-77

256. Samobójstwo kobiet w kulturze patriarchatu / Ewa Górecka // Niebieska Linia. – 2012, nr 1, s. 1-3

257. Seksizm a przemoc wobec kobiet / Kamila Zimoń // Niebieska Linia. – 2014, nr 1, s. 24-27

258. Silna bezradna : o kobietach współuzależnionych doświadczających przemocy w rodzinie / Piotr Antoniak. – Bibliogr. // Świat Problemów. – 2008, nr 11, s. 21-25

259. Słaba płeć bije mocno / Maja Narbutt // Uważam Rze. – 2012, nr 45, s. 38-40
*Przemoc kobiet wobec mężczyzn

260. Służby społeczne w oczach osób doświadczających przemocy / Ewa Bilska // Niebieska Linia. – 2012, nr 3, s. 28-31

261. Solidarność jajników to mit / Phyllis Chesler ; rozm. przepr. Aleksander Król // Charaktery. – 2010, nr 8, s. 34-37

262. Społeczeństwo bez przemocy. Czy umiemy sie zmienić? / Agata Chełstowska, Aleksandra Niżyńska // Znak. – 2018, nr 4, s. 24-29

263. Stan badań na temat przemocy wobec kobiet w starszym wieku w Polsce / Małgorzata Halicka, Jerzy Halicki // Praca Socjalna. – 2012, nr 5, s. 18-31
*Informacje na temat przemocy wobec osób starszych, problemy z dotarciem do materiałów źródłowych oraz ich wykorzystaniem. Stan badań na temat przemocy wobec osób starszych (w tym wobec starszych kobiet) w Polsce

264. Stereotypy płci a przemoc domowa / Edyta Charzyńska. – Bibliogr. // Niebieska Linia. – 2007, nr 6, s. 13-14

265. W drodze do siebie. Arteterapia w pracy z kobietami, które doświadczyły przemocy / Agnieszka Czapczyńska // Niebieska Linia. – 2010, nr 2, s. 25-27

266. W lustrze iluzji / Sebastian Lizińczyk // Niebieska Linia. – 2013, nr 5, s. 22-26
*Badania przeprowadzone wśród sprawców przemocy, których celem było poznanie, jak sprawca przemocy postrzega sam siebie, jak postrzega partnerkę, jakie ma wyobrażenia i oczekiwania wobec kobiety idealnej, a także zobrazowanie różnic pomiędzy obrazem kobiety realnej a idealnej

267. W poszukiwaniu źródeł męskiej agresji. Jak jej przeciwdziałać? / Małgorzata Skwarek // Praca Socjalna. – 2005, nr 4, s. 28-41

268. W pułapce władzy i miłości / Eugenia Mandal. – Bibliogr. // Niebieska Linia. – 2011, nr 1, s. 21-24

269. Wizualizacja w terapii ofiar przemocy / Agnieszka Czapczyńska // Niebieska Linia. – 2014, nr 6, s. 12-14

270. Wola mocy ku przemocy. Społeczne i kulturowe aspekty zjawisk zachowań przemocowych w rodzinie / Elżbieta Panek. – Bibliogr. // Praca Socjalna. – 2017, nr 2, s. 16-39

271. Wnioski z badań nad przemocą domową wobec kobiet / Bronisława Dudziak // Praca Socjalna. – 2009, nr 6, s. 79-91

272. Współczesne formy wyzwolenia i zniewolenia kobiet / Katarzyna Wysokińska // Opieka-Wychowanie-Terapia. – 2012, nr 3-4, s. 48

273. Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec kobiet w Polsce w świetle aktualnego stanu prawnego oraz praktyki / Agnieszka Szatkowska. – Summ. – Bibliogr. // Przegląd Więziennictwa Polskiego. – 2015, nr 86, s. 129-150
*Sytuacja kobiet i matek więźniarek w polskich więzieniach, rozmiar populacji osadzonych kobiet i mężczyzn, skazane kobiety wg popełnionego przestępstwa i długości kary zasadniczej

274. Z perspektywy płci : monitoring lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie / Joanna Piotrowska // Niebieska Linia. – 2016, nr 1, s. 26-29

275. Zaburzenia emocjonalne-skutek przemocy w rodzinie / Marta Sikorska-Głodowicz // Problemy Alkoholizmu. – 2005, nr 4-5, wkł., s. X-XII

276. Zaburzenia nastroju u ofiar przemocy / Joanna Krzyżanowska-Zbucka // Niebieska Linia. – 2007, nr 4, s. 8-9

277. Zaburzenie stresowe pourazowe : diagnoza i wybrane spekty leczenia / Magdalena Staniek // Świat Problemów. – 2015, nr 9, s. 33-36

278. Zaburzenie stresowe pourazowe u kobiet jako wynik przemocy ze strony partnera / Małgorzata Dąbkowska. – Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. – 2009, nr 1, s. 11-20

279. Zaniedbanie prenatalne – wyzwanie dla edukacji zdrowotnej od chwili poczęcia / Wioletta Wójcik. – Bibliogr. // Chowanna. – T. 2 (2008), s. 95-106

280. Zatrzymaj przemoc. Psychoterapia grupowa kobiet z doświadczeniem przemocy w rodzinie / Barbara Błaż-Kapusta // Niebieska Linia. – 2007, nr 5, s. 7-9

281. Zbrodnie wojenne wobec kobiet na Bałkanach / Medzida Kreso // Niebieska Linia. – 2011, nr 6, s. 22-24

282. Zniewolenie i kontrola. Przemoc domowa jako łamanie praw człowieka / Bogna Szymkiewicz // Niebieska Linia. – 2009, nr 5, s. 14-17

283. Zwalczanie przemocy wobec kobiet : Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie obecnej sytuacji oraz przyszłych działań w zakresie zwalczania przemocy wobec kobiet (2004/2220 (INI)) // Niebieska Linia. – 2006, nr 4, s. 28-32
*Artykuł zawiera tekst Rezolucji Parlamentu Europejskiego

Oprac. Iwona Kowalska
Wydział Bibliografii, Informacji i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu