Aktywny senior – człowiek spełniony

Aktywny senior : człowiek spełniony   / red. nauk. Anna Skrzek.  Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018.

Okres po 60. roku życia może być czasem doświadczania życia we wszystkich jego barwach poprzez nowe wyzwania, spełnianie swoich oczekiwań i marzeń, intelektualną przygodę oraz korzystanie z różnych form aktywności fizycznej. Niniejsze opracowanie o charakterze popularno-naukowym, w formie poradnika, przedstawia aktualny stan wiedzy na temat funkcjonowania osób po 60. roku życia, uwzględnia możliwość wspierania aktywnego starzenia się w trzech sferach –  psychicznej, fizycznej oraz społecznej. Autorzy  nakreślają szerokie możliwości samorozwoju, aby prowadzić samodzielne, niezależne i satysfakcjonujące życie. Książka dedykowana jest  wszystkim zainteresowanym problematyką pomyślnego starzenia się. Będzie też ciekawą lekturą dla praktykujących fizjoterapeutów, specjalistów wychowania fizycznego i rekreacji oraz lekarzy, a także dla pracowników opieki społecznej i decydentów administracyjnych, których zadaniem jest kreowanie polityki społecznej w odniesieniu do starszych osób. Powinni po nią  również sięgnąć studenci  fizjoterapii, wychowania fizycznego, psychologii, socjologii czy pielęgniarstwa.