Jak rozmawiać z dziećmi o sytuacjach szkolnych i relacjach rówieśniczych

Jak rozmawiać z dziećmi o sytuacjach szkolnych i relacjach rówieśniczych : poradnik dla nauczycieli /Anna Kuziel-Kalina. Kraków : Wydawnictwo WiR, [2017].

Książka dostarcza pedagogom podpowiedzi przydatnych rozwiązań w zmaganiach z trudnymi sytuacjami w szkole. W poradniku omówiono kilkadziesiąt zdarzeń (tematów), które często mają miejsce w szkole. Podjęto takie tematy, jak : odrzucenie, niepełnosprawność, przegrana, oskarżenie i kradzież, wagary, uzależnienie,  bezpieczeństwo, przemoc, szantaż, bieda, zapomnienie, niszczenie, podsłuchiwanie-donosicielstwo, samopoczucie, czas – spóźnienie, czekanie, urodziny. Autorka podpowiada jak rozmawiać z dziećmi, by pomóc im w pokonywaniu trudności. Praca zawiera : propozycje pytań, komentarze dla dziecka, uwagi dla nauczyciela oraz praktyczne wskazówki, które wspomagają warsztat nauczyciela w codziennej pracy wychowawczej. Poradnik adresowany jest do szerokiego grona nauczycieli-wychowawców oraz rodziców.