O konstytucji i o niepodległości…

29 maja 2018 roku w RZPWE PBW w Opolu odbyło się Seminarium historyczno-dydaktyczne z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w związku ze 100-leciem niepodległości Polski. W objętym patronatem honorowym Marszałka Województwa Opolskiego seminarium wzięli udział nauczyciele z województwa opolskiego, którzy wspólnie z zaproszonymi gośćmi dyskutowali o fundamentalnych dla Polski wydarzeniach historycznych i ich współczesnym kontekście. Odniesienia do historii odzyskiwania przez Polaków niepodległości wybrzmiały szczególnie we wprowadzającym do dyskusji, bardzo obrazowym wystąpieniu dra hab. Marka Białokura, kierownika Pracowni Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie Uniwersytetu Opolskiego. Później uczestnicy dokonali przeglądu dobrych praktyk funkcjonujących w szkołach, a odnoszących się do problematyki niepodległościowej, w czym pomogły inspiracje przedstawione przez mgr Agnieszkę Misiurską, nauczycielkę historii w Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim i doktorantkę UO. Znakomitą propozycją okazała się w tej części seminarium praca warsztatowa nad stworzeniem gry terenowej dla uczniów (i nie tylko) tematycznie związanej z Konstytucją 3 maja i rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Ostatnią część spotkania wypełniły zagadnienia związane z zasobami PBW, poszukiwaniem niezbędnych materiałów oraz zestawianiem ich w sposób umożliwiający atrakcyjne a zarazem poprawne merytorycznie eksponowanie ważnych rocznic w historii Polski.