Spod znaku orła

Orzeł Biały towarzyszy dziejom państwa i narodu polskiego już od  stuleci: jako godło herbowe książąt dzielnicowych i królów z rodu Piastów, herb królów elekcyjnych, naczelny symbol Królestwa Polskiego na czwórdzielnej tarczy herbowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, herb państwowy II i III Rzeczypospolitej, w symbolice wojskowej.

RZPWE Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia w Kluczborku serdecznie zaprasza do odwiedzenia wystawy „Spod znaku orła”, na której zaprezentowano zmiany wizerunku Orła Białego w kontekście historycznym, artystycznym, literackim i społecznym na przestrzeni wieków ze szczególnym uwzględnieniem l. 1914-1945.

Na wystawie zastosowane zostały elementy interaktywne dające większe możliwości edukacyjne, dzięki czemu skuteczniej może upowszechniać wiedzę.

Serdecznie zapraszamy!!!