Kompozycja wydawnicza książki – cykl zajęć

W dniach 24 kwietnia i 10 maja 2018r. uczniowie klas o profilu poligraficznym I i II CKZiU w Nysie już po raz kolejny odwiedzili naszą Bibliotekę. Tym razem wzięli udział w lekcjach bibliotecznych na temat budowy i kompozycji wydawniczej książki. Podczas zajęć omawiane były zasadnicze i tym samym obowiązkowe części składowe każdej książki we wkładzie i poza wkładem oraz fachowe terminy używane w drukarstwie.

Na towarzyszącej zajęciom wystawie, przyszli poligraficy mogli obejrzeć książki o zróżnicowanej formie wydawniczej, pochodzące zarówno ze starszych, jak i nowszych zbiorów PBW Filii w Nysie.

Sprawdzianem wiedzy zdobytej na lekcjach bibliotecznych był dla uczniów udział w quizie w programie Kahoot! przeprowadzonym przez panią Agnieszkę Brzeźną.

Wizyta uczniów była również okazją do przypomnienia o obchodach Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich oraz Tygodnia Bibliotek.