Seminarium historyczno-dydaktyczne

Zapraszamy serdecznie nauczycieli historii, języka polskiego, nauczycieli przedmiotów humanistycznych oraz wszystkich zainteresowanych nauczycieli do udziału w Seminarium historyczno-dydaktycznym z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w związku ze 100-leciem niepodległości Polski. Seminarium jest adresowane do nauczycieli przedmiotów humanistycznych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką edukacji historycznej w szkole.

Seminarium odbędzie się w dniu 29 maja 2018r. (wtorek) w godz. 15.00-18.00 w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji PBW w Opolu, przy ul. Kościuszki 14 (sala 21)

PROGRAM

15.00 – 15.45 – dr hab. Marek Białokur (Uniwersytet Opolski) – „Od niepodległości do niepodległości“ – wprowadzenie do problematyki

15.45 – 17.15 – mgr Agnieszka Misiurska (nauczyciel historii w ZS w Dobrzeniu Wielkim, doktorantka w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego) – przykłady dobrych praktyk, warsztaty poświęcone projektowi gry terenowej na Święto Konstytucji 3 maja (z wykorzystaniem przygotowanych materiałów).

17.15 – 18.00 – mgr Alicja Kisała (kierownik Wydziału Wspomagania Edukacji oraz Promocji Czytelnictwa w RZPWE PBW) – „Zbiory PBW w Opolu oraz możliwości ich wykorzystania w kontekście uroczystości rocznicowych“

Koszt udziału w seminarium wynosi 30 zł. Wpłaty prosimy dokonywać na konto  Bank Millenium S.A. O/Opole – 22 1160 2202 0000 0003 1001 7743 z dopiskiem 3/Sem/PBW/18. Na seminarium proszę przywieźć kserokopię dowodu wpłaty.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie oraz materiały. Ilość miejsc ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy zgłaszać uczestnictwo w seminarium i dokonywać wpłat do 20 maja 2018r. poprzez kartę zgłoszenia dostępną na stronie www.rcre.opolskie.pl.  Szczegółowe informacje pod nr tel. 602 452 948 oraz pod adresem rrippel@rzpwe.opolskie.pl .

 Serdecznie zapraszamy !