Znaczenie praktyk pedagogicznych w procesie kształcenia nauczycieli

Znaczenie praktyk pedagogicznych w procesie kształcenia nauczycieli / Małgorzata Żytko, Lidia Nowakowska, Dorota Sobierańska, Aleksandra Szyller. Warszawa : Wolters Kluwer, 2018.

W okresie reform edukacyjnych kształcenie nauczycieli jest wyzwaniem, które powinny podejmować uczelnie wyższe. W książce znalazły się analizy dotyczące problematyki znaczenia doświadczeń praktycznych w procesie rozwoju zawodowego nauczycieli w perspektywie teoretycznej, wybranych kontekstów budowania nauczycielskiego profesjonalizmu, znaczenia nowatorstwa i autonomii zawodowej nauczycieli oraz szans i ograniczeń  z tym związanych, a także różnych modeli praktyk studenckich, z prezentacją projektów i doświadczeń Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Publikacja adresowana jest do nauczycieli, studentów kierunków pedagogicznych, administracji oświatowej i wszystkich, którym bliska jest problematyka jakości kształcenia kandydatów do niezwykle wymagającego i odpowiedzialnego zawodu nauczyciela wczesnej edukacji.