Antropologia donosu

Antropologia  donosu /red. nauk. Jarosław Syrnyk, Robert Klementowski. Warszawa ; Wrocław : Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017.

Książka podejmuje problematykę agenturalnej współpracy z perspektywy interdyscyplinarnej, co ma znaczenie dla poszerzenia nie tylko stanu badań nad tym zagadnieniem, lecz horyzontu naukowych dociekań. Autorzy poszczególnych tekstów reprezentują różne dyscypliny naukowe i  środowiska akademickie – historię, psychologię, prawo, politologię i socjologię. Łączy ich analiza donosu jako zjawiska odwiecznie towarzyszącego ludzkości.