Regulamin należności za zbiory biblioteczne utracone

Regulamin należności za zbiory biblioteczne  utracone

Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, wprowadza się regulamin obliczania należności za zbiory biblioteczne  utracone w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji

§1

Wprowadzam zasady przeliczania wartości zagubionych lub zniszczonych książek i zbiorów specjalnych (płyt winylowych, CD, CD-ROM i DVD, kaset magnetofonowych i VHS, GF, DT) wg. przelicznika:

  1. Czytelnik zobowiązany jest do zapłacenia kwoty przeliczeniowej wartości inwentarzowej obliczonej wg. poniższej zasady:

      Rok wydania                  Przelicznik

2017 – 2018  – 1,0 – krotna wartość inwentarzowa

2015 – 2016  – 1,1 – krotna wartość inwentarzowa

2013 – 2014  – 1,2 – krotna wartość inwentarzowa

2011 – 2012  – 1,3 – krotna wartość inwentarzowa

2009 – 2010  – 1,4 –  krotna wartość inwentarzowa

2007 – 2008    1,5 – krotna wartość inwentarzowa

2005 – 2006  – 1,6 – krotna wartość inwentarzowa

2003 – 2004  – 1,7 –  krotna wartość inwentarzowa

2001 – 2002  – 1,8 –  krotna wartość inwentarzowa

1995 – 2000  – 1,9 –  krotna wartość inwentarzowa

1994 –   5,0 – krotna wartość inwentarzowa (po denominacji)

1993 –   6,0 – krotna wartość inwentarzowa (po denominacji)

1992 –   7,0 – krotna wartość inwentarzowa (po denominacji)

1991 –   8,0 – krotna wartość inwentarzowa (po denominacji)

1990 – 10,0 – krotna wartość inwentarzowa (po denominacji)

1989 –  600 – krotna wartość inwentarzowa (po denominacji)

1988 –  600 – krotna wartość inwentarzowa (po denominacji)

1987 –  700 – krotna wartość inwentarzowa (po denominacji)

do  1986 – 1500 – krotna wartość inwentarzowa (po denominacji)

§2

Za jedną zagubioną (zniszczoną) książkę lub inne materiały biblioteczne czytelnik nie może zapłacić mniej niż 30,00 zł.

§3

  1. W przypadku uszkodzenia zbiorów bibliotecznych (książek, czasopism, materiałów audiowizualnych i medialnych) opłata za naprawę uszkodzonego egzemplarza wynosi 20 zł.
  2. W przypadku, gdy naprawa jest niemożliwa, stosuje się postępowanie wg § 1

§4

  1. Czytelnik dokonuje wpłaty należności na konto Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji lub bezpośrednio u nauczyciela bibliotekarza otrzymując potwierdzenie wpłaty.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.