Najnowszy numer ,,Biblioterapeuty” poświęcony w całości Ogólnopolskiej Konferencji Biblioterapeutycznej

Zgodnie z zapowiedzią Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego ostatni numer ,,Biblioterapeuty” (4/2017) w całości poświęcony został Ogólnopolskiej Konferencji Biblioterapeutycznej zorganizowanej przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Opolu i Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne. Biuletyn PTB zawiera plony konferencji czyli streszczenia wykładów oraz scenariusze warsztatów. Otrzymujecie zatem Państwo pełną dokumentację wygłoszonych podczas konferencji referatów, sprawozdań z przeprowadzonych warsztatów, bogaty materiał metodyczny przygotowany przez znane w środowisku osoby: prezesa PTB Genowefę Surniak, dr Elżbietę Zubrzycką, dr Agnieszkę Chamerę-Nowak, dr Lidię Ippoldt, dr Wandę Matras-Mastalerz, dr Małgorzatę Siemież i Justynę Jurasz. Dziękując za słowa wsparcia dla biblioterapii zawarte w liście Pani Prezydentowej Agaty Kornhauser-Dudy wchodzimy z Nadzieją w Nowy 2018 rok.

Zapraszamy do lektury i na stronę

http://www.biblioterapiatow.pl/index.php/dzialalnosc/biblioterapauta-biuletyn-ptb