Warsztat badawczy pedagoga

27 lutego PBW w Opolu gościła wykładowców i studentów Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. W spotkaniu wzięli udział studenci  II roku kierunku Pedagogika resocjalizacyjna. Uczestnicy zajęć mieli okazję do zapoznania się nie tylko ze specyfiką pracy opolskiej biblioteki pedagogicznej, której zbiory, działalność bibliograficzna i edukacyjna dedykowane są nauczycielom, studentom i pracownikom oświaty, ale także z nowoczesnymi narzędziami informacyjno-wyszukiwawczymi pozwalającymi na jak najszybsze dotarcie do informacji naukowej (środowisko bibliotek cyfrowych,  multiwyszukiwarki biblioteczne, itp.).