Dziecko z wadą słuchu u progu szkoły

Dziecko z wadą słuchu u progu szkoły /red. nauk. Anna Jakoniuk-Diallo. Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017.
Monografia jest wynikiem refleksji nad warunkami ułatwiającymi adaptację szkolną dzieci nie(do)słyszących. W poszczególnych opracowaniach pojawiają się odpowiedzi na pytanie: Jak przygotować dziecko z wadą słuchu poprzez edukację przedszkolną do przekroczenia progu szkoły? Autorzy tekstów, którzy są teoretykami i praktykami bezpośrednio związanymi z pracą na rzecz dziecka z wadą słuchu, akcentują potrzebę wdrażania innowacyjnych rozwiązań organizacyjno-metodycznych po to, aby ta grupa uczniów miała szansę na zaspokojenie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych na pierwszym etapie kształcenia.