Kwartalnik Pedagogiczny

„Kwartalnik Pedagogiczny” to ogólnopolskie czasopismo naukowe o szerokim profilu założone w 1956 roku. Pismo wydawane jest przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowane są w nim materiały z różnych subdyscyplin pedagogiki  – pedeutologii, andragogiki, historii wychowania, pedagogiki porównawczej, dydaktyki, pedagogiki społecznej oraz psychologii edukacji, filozofii edukacji, a także z problematyki wychowania estetycznego. Kwartalnik adresowany jest do osób zainteresowanych problematyką szeroko rozumianej edukacji, a zwłaszcza do nauczycieli akademickich i studentów różnych obszarów humanistyki i nauk społecznych.