Wspólne obszary tanatopedagogiki i pedagogiki międzykulturowej

Wspólne obszary tanatopedagogiki i pedagogiki międzykulturowej / pod red. Przemysława Pawła Grzybowskiego, Karoliny Kramkowskiej, Magdaleny Pluty. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017.
Książka ujmuje zbiór artykułów, które zawierają : historię idei i ruchu hospicyjnego na świecie i w Polsce, refleksje nad zagadnieniem Inności i Obcości osób doświadczających cierpienia, choroby i śmierci, propozycje i przykłady realizacji koncepcji edukacji adresowanej do chorych, cierpiących, umierających, ich bliskich oraz osób sprawujących nas nimi opiekę, zarówno profesjonalną, jak i  amatorską i na zasadzie wolontariatu.
Niniejsza publikacja dostarcza wiedzę na temat potrzeb osób chorych, cierpiących, umierających i ich rodzin. Może być źródłem inspiracji dla badaczy, studentów i osób pragnących praktycznie wspierać osoby u kresu życia i ich bliskich w swojej przyszłej pracy lub w wolontariacie.