Wiadomości Historyczne

Wiadomości Historyczne to dwumiesięcznik ukazujący się od 1958 roku w Warszawie. Początkowo wychodził jako organ Ministerstwa Oświaty poświęcony nauczaniu historii. Obecnie prezentuje najnowsze badania historyków, aktualne problemy edukacji historycznej, jak również scenariusze lekcji historii i WOS.
Czasopismo adresowane jest do nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie na wszystkich poziomach nauczania i we wszystkich typach szkół. Pismo wydawane jest we współpracy i pod patronatem Polskiego Towarzystwa Historycznego przez Wydawnictwo EduPress.