IV Opolska Sesja Nauczycieli Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych pt. „Czytam i działam”

27 września 2017 r. odbyła się kolejna IV edycja Opolskiej Sesji Nauczycieli Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych pt. „Czytam i działam”. Jak zawsze  sesja stała się okazją  do spotkania przedstawicieli środowiska bibliotekarzy, nauczycieli i naukowców, których uwaga koncentruje się wokół problematyki związanej z czytelnictwem dzieci i młodzieży.  Nasze zaproszenie przyjęło ok. 100 nauczycieli z województwa opolskiego. Uczestników spotkania powitał Lesław Tomczak – Dyrektor Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu. Podczas sesji uczestnicy wysłuchali wykładów dra Tomasza Grzyba (Uniwersytet SWPS) „Uczenie przez eksperyment – jak biblioteka może wspierać w dzieciach potrzebę odkrywania reguł rządzących rzeczywistością”   oraz dra Roberta Mertuszki (Uniwersytet Wrocławski)  „Człowiek nie rodzi się czytelnikiem – refleksje o uwarunkowaniach kultury czytelniczej”.  Robert Gwóźdź (Kuratorium Oświaty w Opolu) przedstawił zagadnienia dotyczące praktycznych aspektów realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa a Iwona Kowalska i Anna Zacłona (RZPWE PBW w Opolu) przedstawiły stan prac nad opracowywaną  na bieżąco bibliografią „Oświata na Śląsku Opolskim”.

Warsztaty prowadzili bibliotekarze szkolni: Agnieszka Brzeźna, Adriana Jarosz, Beata Techmańska, Mariola Kasprzyk; pracownicy Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji: Ewa Dolata-Makuch, Agnieszka Skrzydelska, Bronisława Niespor  oraz dr Robert Mertuszka.

Patronat nad wydarzeniem objęli Marszałek Województwa Opolskiego, Opolski Kurator Oświaty, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Stowarzyszenie Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Patronat medialny objęła „Biblioteka w Szkole” http://bibliotekawszkole.pl/news.php?id=644,   Radio Opole http://radio.opole.pl/130,212796,czlowiek-nie-rodzi-sie-czytelnikiem-tego-trzeba-&s=5&si=5&sp= , Radio Doxa, “Nowa Trybuna Opolska”. Partnerami spotkania byli Wydawnictwo Literatura i IBUK Libra.