Terapeutyczna funkcja książki

12.09.17,,Terapeutyczna funkcja książki w modelowaniu tożsamości i systemu wartości człowieka” – szkolenie organizowane w ramach realizacji projektu, „Czym jest szczęście mówią bajki… w przestrzeni wielokulturowości Śląska Opolskiego” – które zostało dofinansowane z konkursu grantowego “Opolskie EDUKO 2017”

Podczas tego szkolenia uczestnicy zdobyli wiedzę merytoryczną dotyczącą prowadzenia zajęć czytelniczych z elementami biblioterapii, poznali zastosowanie i możliwości Teatru Ilustracji Kamishibai w promowaniu czytelnictwa oraz aktywnie uczestniczyli w warsztatach praktycznych modelujących proces biblioterapeutyczny. Szkolenie prowadziła Justyna Jurasz.