Czym jest szczęście mówią bajki…

09.09.2017 „Czym jest szczęście mówią bajki… w przestrzeni wielokulturowości Śląska Opolskiego” – warsztaty integracyjne.

Pierwsze zajęcia z dziećmi klas IV-VI PSP w Domecku. Wzajemne poznawanie się i integracja. Wprowadzenie w temat wielokulturowości na Śląsku oraz rozmowy z dziećmi na temat szczęścia.