Absurd

Książki:

1. Absurd : pytanie o sens ludzkiej egzystencji / Józef Leszek Krakowiak ; Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa : “Scholar”, 2010. – 420 s. ; 24 cm.
M 203571 (Opole)

2. Absurdu teatr / Józef Kelera // W : Słownik literatury polskiej XX wieku / red. Alina Brodzka. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. – S. 11-15
C 046419 (Brzeg), C 047787 (Kluczbork), C 53784 (Kędzierzyn-Koźle), C 055263 (Nysa), C 166387 I 166402 (Opole)

3. Albert Camus – między absurdem a solidarnością / Ryszard Mordarski. – Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP – Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1999. – 203, [1] s. ; 21 cm.

4. Dramat i teatr absurdu w Polsce / Anna Krajewska. – Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 1996. – 274, [2] s., 25 s. tabl. : 3 il., fot., 1 portr. ; 21 cm. – (Filologia Polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8179 ; nr 58)

5. Mistyka błękitu : Eugenio Ionesco dramatyczna eschatologia absurdu / Dariusz Piotr Klimczak. – Warszawa : Narodowe Centrum Kultury [etc.], 2008. – 138 s. ; 24 cm. – (Trylogia tanatyczna Teatru Absurdu / Dariusz Piotr Klimczak ; 2)

6. Pegaz zdębiał : poezja nonsensu a życie codzienne : wprowadzenie w prywatną teorię gatunków / Stanisław Barańczak. – Londyn : “Puls”, 1995. – 232,[1] s. ; 20 cm.
M 174003 (Opole)

7. Teatr absurdu : nowy czy stary teatr? / red. Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2008. – 272 s. ; 21 cm. – (Interpretacje Dramatu ; 36)
M 201362 M 201572 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

8. Absurd czy rzeczywistość? – na podstawie opowiadania “Słoń” S. Mrożka / Kinga Krzyżanowska // Drama. – 2002/2003, z. 43, s. 13-14

9. Absurd i śmierć : pojęcie absurdu w “Micie Syzyfa” i “Obcym” Alberta Camusa / Barbara Trojanowska // Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia. – Nr 33 (1998), s. 97-104

10. Absurd jako kategoria estetyczna / Maciej Kucia // Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia. – Nr 33 (1998), s. 23-36

11. Absurd? Tak, ale jaki? : idea absurdu w dramacie amerykańskim w latach sześćdziesiątych / Adam Janiszewski // Akcent. – 1994, nr 1, s. 187-191

12. Absurdalny świat totalitarnego zniewolenia : Władimira Nabokova gry z mitami i symbolami / Agnieszka Baczewska-Murdzek // Studia Wschodniosłowiańskie. – T. 12 (2012), s. 7-21

13. Aksjologia absurdu A. Camusa / Dorota Baran // Przegląd Religioznawczy. – 1999, nr 3/4, s. 31-40

14. Alberta Camusa fenomen buntu jako konsekwencja uświadomionego fenomenu absurdu / Inga Mizdrak // Colloquia Communia. – 2005, [nr] 1/2, s. 68-75

15. “Czas to zupa wysoka, długa i szeroka” : elementy nonsensu i absurdu w poezji Daniila Charmsa / Katarzyna Grabowska // Studia Litteraria Polono-Slavica. – [T.] 3 (1999), s. 33-48

16. Groteska i absurd w twórczości Wiktora Pielewina : (reminiscencja prozy Mikołaja Gogola) / Justyna Mirońska // Slavia Orientalis. – Nr 1 (2012), s. 49-63

17. Katartyczne opary absurdu na przykładzie “Poczekalni.)” Krystiana Lupy / Piotr Rudzki // Notatnik Teatralny. – Nr 75/76 (2014), s. 412-427

18. Kościół międzyludzki i absurd totalitarny w teatrze Gombrowicza / Maria Delaperrière // Teksty Drugie. – 2002, nr 3, s. 22-34

19. Labirynty absurdu, absurd labiryntu / Anna Olejarczyk // Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia. – Nr 33 (1998), s. 49-63

20. Motyw nonsensu i absurdu w awangardzie teatralnej lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych / Maciej Kałuża, Piotr Mróz // Estetyka i Krytyka. – 2005, nr 2 / 2006, nr 1, s. 177-195

21. O kategorii absurdu w arlekinadzie symbolistów rosyjskich : (na przykładzie twórczości A. Błoka i A. Biełego) / Izabella Malej // Litteraria. – [T.] 33 (2002), s. 139-158

22. Od absurdu do filozofii : (propozycja cyklu lekcji poświęconych absurdowi) / Krzysztof Gierszal // Język Polski w Gimnazjum. – 2004/2005, nr 4, s. 34-47
* Tematy: 1. To absurd; 2. Czy w tym bezsensie jest jakiś sens?; 3. Absurd bez sensu?; 4. Absurdalne obrazy?; 5. Absurdalne ćwiczenia z filozofii

23. Pogranicza rozumu skończonego : absurd i sens w filozofii Alberta Camusa / Paweł Wójs // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Philosophica. – [Nr] 4 (2008), s. 87-98

24. Teatr absurdu jako źródło inspiracji w twórczości dramaturgicznej Stanisława Stratiewa / Dorota Gołek-Sepetliewa // Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. – Z. 11 (2014), s. 87-96

25. Teatr absurdu : narodziny współczesnej estetyki, na przykładzie dramaturgii Ionesco i Becketta / Anick Brillant-Annequin // Ruch Literacki. – 1995, z. 4, s. 475-494

26. Teatr absurdu po teatrze absurdu. Cz. 1 / Antoni Winch // Aspiracje. – Zima (2011/2012), s. 41-43

27. Teatr absurdu po teatrze absurdu. Cz. 2 / Antoni Winch // Aspiracje. – Wiosna (2012), s. 20-23

28. W laboratorium absurdu : kilka uwag o poetyce powieści Stefana Themersona / Robert Pysz // Opcje. – 2002, nr 3, s. 10-13

29. Wino absurdu : absurd jako figura literacka / Jarosław Barański // Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia. – Nr 33 (1998), s. 89-95
* Historia Kiryłowa w “Biesach”

30. Witkacy : ucieczka od absurdu jako pogoń za nim / Artur Pastuszek // Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia. – Nr 33 (1998), s. 65-73

 

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu