V Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny “Legendy ziemi opolskiej w oczach dziecka”

V Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny „Legendy ziemi opolskiej w oczach dziecka”

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Opolu oraz Przedszkole Publiczne nr 18 w Opolu,

przy współpracy Muzeum Śląska Opolskiego

zapraszają do udziału w V Międzyprzedszkolnym Konkursie Plastycznym

Legendy ziemi opolskiej w oczach dziecka.

Celem konkursu jest przybliżenie dzieciom kultury i historii regionu poprzez legendy związane z terenem województwa opolskiego. Laureaci konkursu zostaną wyróżnieni dyplomem oraz nagrodą i zaproszeni na uroczyste podsumowanie konkursu połączone

z udziałem w zajęciach zorganizowanych przez Muzeum Śląska Opolskiego pt. „Poszukiwacze muzealnych tajemnic”.

Tematyka konkursu nawiązuje do obchodów 800 rocznicy istnienia miasta Opola. Konkurs i związane z nim działania mają być wsparciem dla nauczycieli w prowadzeniu zajęć z zakresu edukacji regionalnej.
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest samodzielne wykonanie przez dziecko pracy plastycznej nawiązującej do tematyki wybranej legendy.

Regulamin Konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym z województwa opolskiego.

2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

  • dzieci 3-4-letnie;
  • dzieci 5-6-letnie;

3. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach technik:
   I kategoria: technika płaska;
   II kategoria: technika przestrzenna.
   Materiał i wykonanie: według własnego pomysłu. Format prac płaskich: maksymalnie format A3.

4. Do prac należy dołączyć czytelną metryczkę, która powinna zawierać:
imię i nazwisko oraz wiek autora, adres przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, numer telefonu kontaktowego, tytuł legendy, która była inspiracją do wykonanej pracy.

5. Miejsce oddawania prac konkursowych:
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu, ul. Kościuszki 14 (czytelnia, pok. nr 16,
od poniedziałku do piątku w godz. 9-18, sobota w godz. 9-15) oraz Przedszkole Publiczne

nr 18 w Opolu, ul. Lelewela 7 (w godz. pracy przedszkola).

6. Uwaga: Zmiana terminu nadsyłania prac: do 12 maja 2017 roku.

8. O wynikach konkursu opiekunowie laureatów zostaną powiadomieni telefonicznie.

9. Laureaci konkursu zostaną wyróżnieni dyplomem oraz nagrodą. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom. Każdy z zainteresowanych nauczycieli otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w konkursie.

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2017 roku. Laureaci zostaną zaproszeni na uroczyste podsumowanie konkursu połączone z udziałem w zajęciach zorganizowanych przez Muzeum Śląska Opolskiego pt. „Poszukiwacze muzealnych tajemnic”. O dokładnym terminie poinformujemy telefonicznie oraz na stronie biblioteki www.pedagogiczna.pl.

11. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na prezentację prac i danych autorów oraz zdjęć dla potrzeb konkursu (w tym na stronie internetowej biblioteki www.pedagogiczna.pl).

12. Wszystkie prace będzie można oglądać na pokonkursowej wystawie w budynku PBW
w Opolu przy ul. Kościuszki 14.

13. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora.

Komisja konkursowa:

Alicja Kisała – Wydział Edukacji i Promocji PBW w Opolu;
Małgorzata Sekula – dyrektor Przedszkola Publicznego nr 18 w Opolu;

Patrycja Farys-Kawalec – Dział Edukacji Muzealnej Muzeum Śląska Opolskiego;
Jerzy Kamiński – założyciel i opiekun sekcji plastycznej Akwarele działającej przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

W razie pytań prosimy o kontakt:
Magdalena Rybicka: przedszkole@pp18.opole.pl, tel. 77 4746006;
Barbara Pająk: czytelnia@pedagogiczna.pl, tel. 77 454 12 40 wew.107;

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!