O rupakach – 1.02.2017

 

 

Zajęcia z elementami biblioterapii przeciwdziałające lękom dziecięcym odbyły się w  Bibliotece Pedagogicznej w Brzegu w dniu 2 lutego 2017 roku.

 

Naszymi gośćmi byli uczniowie klasy I z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzegu wraz z Wychowawczynią, Panią Danutą Hasiak..
Zajęcia zostały przeprowadzono na podstawie wiersza Danuty Wawiłow „O rupakach” .Dzieci wy-słuchały tekstu, poznały zabawy relaksacyjne i wykonały własnoręcznie prace plastyczne, które zostały zaprezentowane w bibliotece postaci wystawy.