XIII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej

Zapraszamy uczniów klas IV, V, VI szkół podstawowych miasta Opola do wzięcia udziału w XIII Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Polskiej Poezji Patriotycznej organizowanym z okazji Święta Niepodległości.

 Konkurs składa się z dwóch etapów:
1. Eliminacje szkolne organizowane są przez Szkolne Komisje Konkursowe, które zgłaszają dwóch zwycięzców do II etapu międzyszkolnego do dnia 3.11.2016 roku. Zgłoszenia proszę wysyłać na adres: sekretariat.psp1opole@op.pl ( imię i nazwisko uczestnika i opiekuna, autor i tytuł utworu, szkoła)
2.Eliminacje II etapu i finał konkursu odbędą się 10.11.2016 roku o godzinie 11.00 w siedzibie głównej Muzeum Śląska Opolskiego.
Konkurs organizowany jest przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 w Opolu
pod patronatem Muzeum Śląska Opolskiego

Opole, 22.09.2016r.
PSP1.425.97.2016

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Opolu zaprasza uczniów klas IV,V,VI Waszej Szkoły do udziału w XIII Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Polskiej Poezji Patriotycznej pod patronatem Muzeum Śląska Opolskiego
Cele konkursu:
• Rozwijanie zainteresowań polską poezją patriotyczną wśród uczniów klas IV-VIszkoły podstawowej.
• Stwarzanie uczniom możliwości rozwijania swoich talentów.
• Prezentacja umiejętności na forum społeczności międzyszkolnej.
• Promowanie postaw patriotycznych.
• Pobudzanie twórczej inicjatywy ucznia.
• Promowanie czytelnictwa wśród młodzieży szkolnej
Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Uczestnikami mogą być uczniowie klas IV,V,VI szkoły podstawowej.
2. Etap I – szkolny, etap II- międzyszkolny.
3. Eliminacje szkolne organizowane są przez Szkolne Komisje Konkursowe, które zgłaszają dwóch zwycięzców do II etapu międzyszkolnego do dnia 3.11.2016 roku. Zgłoszenia proszę wysyłać na adres: sekretariat.psp1opole@op.pl ( imię i nazwisko uczestnika i opiekuna, autor i tytuł utworu, szkoła)
4. Eliminacje II etapu i finał konkursu odbędą się
10.11.2016 roku o godzinie 11.00 w siedzibie głównej Muzeum Śląska Opolskiego
5. Komisja konkursowa składać się będzie z opiekunów poszczególnych reprezentacji szkół i organizatorów konkursu.
6. Utwór nie może mieć więcej niż 50 wersów, a mniej niż 15.
7. W I etapie uczeń może zaprezentować dwa wiersze, w etapie II jeden wiersz.
Propozycje bibliografii:
1. Antologia poezji polskiej.
2. Bełza W., Dla polskich dzieci.Wybór pism wierszem.
3. Broniewski W., Wiersze i poematy
4. Gałczyński K., Pieśni i inne wiersze.
5. MatuszewskiR., Wiersze polskich poetów współczesnych.
6. Szymborska W., Nic dwa razy.Wybór wierszy.
7. Tuwim J., Wiersze zebrane.

Informacje na temat konkursu udziela koordynator:
mgr Katarzyna Trojanowska
tel. 504 260 678