“Czytam i rozumiem” III Opolska Sesja Nauczycieli Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych

to jest to
   

  Sesja poświęcona będzie zagadnieniom związanym z czytelnictwem dzieci i młodzieży, wymianie doświadczeń w zakresie form i metod pracy z dziećmi i młodzieżą, działań nauczycieli i bibliotek szkolnych na rzecz inicjowania i rozwoju kultury czytelniczej, metod i form pracy z młodym czytelnikiem oraz realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa: Priorytet 3.

Organizator:
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu
Miejsce: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu, ul. Kościuszki 14
Czas: 25 października (wtorek) 2016 r., godz. 9.30 – 13.40
Koszt: nieodpłatna
Uczestnicy sesji warsztatowej mogą wybrać 3 dowolne warsztaty.
Prowadzący warsztaty wydaje imienne zaświadczenia uczestnictwa. Podczas rejestracji uczestnicy otrzymają pakiet edukacyjny dla nauczycieli Wydawnictwa Literatura oraz miesięczny bezpłatny dostęp do Internetowej Czytelni IBUK Libra.

Zgłoszenia i potwierdzenia udziału przyjmowane będą do 20.10.2016 r. na adres:
k.hermasz@pedagogiczna.pl

III OPOLSKA SESJA NAUCZYCIELI BIBLIOTEK SZKOLNYCH I PEDAGOGICZNYCH
pt. „Czytam i rozumiem”

PROGRAM

9:00 – 9:30 Rejestracja uczestników

9:30 – 9:45

9:45-10:00

Otwarcie sesji warsztatowej – Lesław Tomczak, dyrektor Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji

„Czytam, rozumiem, myślę, działam… a jeżeli nie, to… właśnie, co wtedy?– Krystyna Dąbek, doradca metodyczny RZPWE

Czas                  

Edukacja wczesnoszkolna

WARSZTATY

Szkoła podstawowa kl. IV – VI

WARSZTATY

Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

WARSZTATY

10:10 10:55

„Kiedy dziecko chce czytać a mózg się buntuje”
– Krystyna Dąbek, doradca metodyczny RZPWE

 

 

 

Sala nr 14

Kreatywne formy pracy z książką
– lapbook i leporello – Ewa Dolata-Makuch,
nauczyciel bibliotekarz PBW w Opolu Filia w Kluczborku

 

 GRUPA ZAMKNIĘTA

Sala nr 21

“Biblioteka w szkole ponadgimnazjalnej
– ważniejsza niż się wydaje” –
Joanna Pawełczak, Izabela Święcicka,
nauczycielki -bibliotekarki Zespołu Szkół
Mechanicznych w Opolu

 

Sala nr 16

11:00 – 12:30

„Alternatywna forma czytelnicza – Kamishibai”-
Justyna Jurasz,nauczyciel-bibliotekarzPBW w Opolu,
członek Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego

 

Sala nr 6

„Potęga czytania – czytanie do potęgi”
– Agnieszka Skrzydelska,
nauczyciel konsultant RZPWE

 GRUPA ZAMKNIĘTA

Sala nr 21

„Sposób na lekturę w szkole ponadgimnazjalnej”
– Beata Kasielska, Agata Skibińska,
doradcy metodyczni RZPWE

 

Sala nr 16

12:40 – 13:40 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3. – jak sporządzić sprawozdanie – Robert Gwóźdź starszy wizytator Wydziału Organizacji, Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli i Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Opolu