Ochrona rozwoju dziecka przed zagrożeniami

ochrona rozwoju

Ochrona rozwoju dziecka przed zagrożeniami w aspekcie prawa międznarodowego, europejskiego i krajowego / Marzena Czaja. – Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2016. – 106 s. ; 24 cm

Na ochronę rozowju dziecka przed zagrożeniami decydujący wpływ mają sposoby ukształtowania standardów prawa, funkcjonowanie instytucji ochrony prawnej oraz sprawowanie właściwej opieki i kontroli nad dzieckiem ze strony rodziców, nauczycieli i wychowawców.

Niniejsza książka przekrojowo i kompleksowo przedstawia stan prawny – zarówno międznarodowe standardy ochrony praw dziecka, jak i porządek krajowy – służący ochronie praw dziecka. Ukazuje także drogę dostosowania polskiego systemu prawnego do wymogów Unii Europejskiej.

Treści zawarto w następujących rozdzialach : Międzynarodowe standardy ochrony praw dziecka (rozdz. 1) ; Przeciwdziałanie krzywdzeniu dziecka w prawie międzynarodowym (rozdz. 2) ; Polski system ochrony dziecka przed zagrożeniami przestępczością (rozdz. 3) ; Ochrona rodziny jako naturalnego środowiska rozwoju dziecka (rozdz. 4) ; Edukacja a rozwój, bezpieczeństwo i zagrożenia dzieci (rozdz. 5).