IV Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny – ZAPROSZENIE

chotomska

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Opolu oraz Przedszkole Publiczne nr 18 w Opolu zapraszają do udziału
w
IV Międzyprzedszkolnym Konkursie Plastycznym

Praca plastyczna inspirowana twórczością Wandy Chotomskiej

Cele konkursu:

  • przybliżenie twórczości Wandy Chotomskiej;
  • promocja czytelnictwa;
  • kształtowanie zainteresowań czytelniczych dzieci;
  • kształtowanie kultury słowa;
  • rozwijanie kreatywności i uzdolnień plastycznych;
  • rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci.

Laureaci zostaną zaproszeni na uroczyste podsumowanie konkursu, które będzie miało miejsce podczas spotkania autorskiego z Ewą Chotomską pt. Twórczość pokoleń, zorganizowanego przez Przedszkole Publiczne nr 23 w Opolu pod patronatem MODN w Opolu oraz PBW w Opolu.
Uroczystość odbędzie się 28 kwietnia 2016 roku o godz. 12.00 w Auli Zespołu Szkół
im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu (wejście od strony Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, ul. Kościuszki 14).
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest samodzielne wykonanie przez dziecko pracy plastycznej nawiązującej do twórczości Wandy Chotomskiej.

Regulamin Konkursu:
  1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie ilustracji lub pracy w technice przestrzennej do wybranego utworu z twórczości Wandy Chotomskiej.
  2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
      I kategoria: technika płaska;
      II kategoria: technika przestrzenna.
     Materiał i wykonanie: według własnego pomysłu.
  3. Format prac płaskich: maksymalnie format A3.
  4. Do prac należy dołączyć czytelną metryczkę, która powinna zawierać:
      imię i nazwisko oraz wiek autora, adres przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, numer telefonu kontaktowego, tytuł utworu literackiego do którego została wykonana praca.
  5. Miejsce oddawania prac konkursowych:
      Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu, ul. Kościuszki 14 (czytelnia, pok. nr 16,
      od poniedziałku do piątku w godz. 8-18, sobota w godz. 9-15) oraz Przedszkole Publiczne
      nr 18 w Opolu, ul. Lelewela 7 (w godz. pracy przedszkola).
  6. Termin oddawania prac: do 15 kwietnia 2016 roku.
  7. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych (dzieci 3-4-letnie, 5-6-letnie) przez komisję konkursową powołaną przez organizatora.
  8. O wynikach konkursu opiekunowie laureatów zostaną powiadomieni telefonicznie.
  9. Laureaci konkursu zostaną wyróżnieni dyplomem oraz nagrodą.
  10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28 kwietnia 2016 roku.
  11. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na prezentację prac i danych autorów oraz zdjęć dla potrzeb konkursu (w tym na stronie internetowej PP nr 18 w Opolu www.pp18.opole.pl oraz PBW w Opolu    www.pedagogiczna.pl).
  12. Wszystkie prace będzie można obejrzeć na pokonkursowej wystawie w budynku
       Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu.
  13. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora.

Komisja konkursowa:
   dr Ewa Jędrzejowska – Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wychowania Artystycznego UO;
   Jerzy Kamiński – artysta plastyk, założyciel i opiekun Sekcji Plastycznej Akwarele;
   dr Dagmara Kawoń-Noga – dyrektor PBW w Opolu;
   Anna Malicka – PBW w Opolu;
   Małgorzata Sekula – dyrektor PP nr 18 w Opolu;
   Barbara Wiśniewska – doradca metodyczny nauczycieli wychowania przedszkolnego MODN
   w Opolu.

W razie pytań prosimy o kontakt:
Monika Matkowska: m.matkowska@pedagogiczna.pl, tel. 77 454 12 40 wew. 114;
Barbara Pająk: czytelnia@pedagogiczna.pl, tel. 77 454 12 40 wew. 107;
Magdalena Rybicka: przedszkole@pp18.opole.pl, tel. 77 4746006.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!