Afryka

Książki:

1. Afryka Kapuścińskiego / Ewa Chylak-Wińska. – Poznań : Sorus Wydawnictwo i Drukarnia, 2007. – 205, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 20 cm.

2. Afryka w twórczości jej pisarzy / Ernestyna Skurjat ; Studium Afrykanistyczne Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa : Wydaw. UW, 1973. – 153, [1] s. ; 25 cm. – (Kurs Szkolenia Ekspertów ; 14)

3. Imperialne spojrzenie : pisarstwo podróżnicze a transkulturacja / Mary Louise Pratt ; przekł. Ewa Elżbieta Nowakowska. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2011. – 354, [1] s. : il. ; 23 cm. – (Cultura)

4. Na Czarnym Lądzie / [tekst Agnieszka Kowalska-Lasek] ; Muzeum Narodowe w Kielcach, Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. – Kielce : Muzeum Narodowe, 2011. – 27, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 20×24 cm.

5. Nad Wisłą, nad Nilem… : starożytny Egipt w piśmiennictwie polskim (do roku 1914) / Leszek Zinkow. – Kraków : Collegium Columbinum, 2006. – 327, XXXII s., [16] s. tabl. : il. ; 21 cm. – (Biblioteka Tradycji, 1895-6076 ; nr 43)

6. Ogniem i mieczem, W pustyni i w puszczy / Andrzej Klominek. – Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 1991. – 392 s. : fot., mapy, portr. ; 21 cm.

7. Postkolonialne imaginarium południowoafrykańskie literatury polskiej i niderlandzkiej / Paweł Zajas. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2008. – 273, [3] s. ; 24 cm. – (Badania Interdyscyplinarne / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1895-376X ; nr 12)

8. “W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza : analiza wartości literackich, poznawczych i wychowawczych powieści w konfrontacji z “Listami z Afryki” Henryka Sienkiewicza i reportażem Mariana Brandysa “Śladami Stasia i Nel” / Wojciech Piotrowski ; Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Wł. Spasowskiego w Warszawie. Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Koszalinie. – Koszalin : IKN ODN, 1984. – 59 s. ; 20 cm.
M 136358 (Opole)

9. Wizerunek obcego : kultury afrykańskie w relacjach Henryka Sienkiewicza, Mariana Brandysa i Marcina Kydryńskiego / Halina Witek. – Warszawa : “Trio”, 2009. – 257, [2] s. ; 21 cm. ISBN 978-83-7436-191-0
M 201635 (Opole)

Artykuły w czasopismach:

10. Afryka dzika / Małgorzata Szpakowska // Dialog. – 2015, nr 3, s. 137-145
* Afryka postrzegana przez pryzmat powieści sensacyjnych

11. Afryka jest kobietą / Jan Topolski // Kino. – 2010, nr 10, s. 26-28
* Kino afrykańskie

12. Afryka na ekranie / Grażyna Arata // Kino. – 1999, nr 5, s. 57-59

13. Afryka na łamach “Newsweeka”, “Polityki” i “Wprost” w latach 2001-2010 / Krzysztof Tlałka // Zeszyty Prasoznawcze. – 2014, nr 1, s. 94-118

14. “Afryka na wpół dzika” : wokół powieści “W pustyni i w puszczy” H. Sienkiewicza / Anna Kołodziej // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2008/2009, nr 4, s. 76-83

15. Afryka w obrazie filmowym / Adam Rostkowski // Pastores. – 2009, nr 3, s. 185-189

16. Afryka : wielka niewiadoma / Przemek Stępień // Kino. – 2006, nr 4, s. 54-57
* Kino afrykańskie

17. Afryka zaklęta w fotografiach Zagórskiego / Krystyna Muszyńska // Fotografia. – Nr 19 (2005), s. 91-98

18. Afrykańska podróż Henryka Sienkiewicza : relacje pisarza, a korespondencja Jana hr. Tyszkiewicza / Łukasz Wojtczak // Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach. – T. 27 (2012), s. 169-180

19. Afrykańskie korzenie twórczości Doris Lessing / Dorota Filipczak // Fraza. – R. 20[21], nr 3/4 (2011), s. 107-114

20. Afrykańskie peregrynacje W. Cejrowskiego : medialna analiza treści i formy / Szymon Żyliński // Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne. – T. 1 (2010), s. 293-298
* Program telewizyjny “Boso przez świat”

21. Angola – europejski podbój i powrót antybohatera / Anna Kalewska // Studia Iberystyczne. – Nr 4 (2005), s. 59-82
* Angola – literatura

22. Artysta wideo wobec humanitarnej katastrofy / Tekla Woźniak // Czas Kultury. – 2009, nr 4, s. 152-156
* Demokratyczna Republika Konga w sztuce holenderskiej (Renzo Martnes)

23. Biedni Polacy patrzą na Rwandę / Grzegorz Siwor // Konteksty Kultury. – [Nr] 7 (2011), s. 231-239
* Wojciech Tochman – “Dzisiaj narysujemy śmierć”

24. “Cesarz” na skraju gatunków / Adrian Stachowski // Studia Medioznawcze. – 2013, nr 2, s. 119-130

25. Czarna perła w Koronie : kolonie brytyjskie w Afryce w obiektywie twórców anglosaskich – zarys tematu / Bartosz Kazana // Kwartalnik Filmowy. – 2008, nr 62/63, s. 46-64
* Afryka w filmie angielskim

26. Czarna rozpacz : im bardziej filmowcy chcą się przymilić Afrykanom, tym bardziej rasistowskie dzieła im wychodzą / Piotr Gociek // Wprost. – 2007, nr 6, s. 108-109
* Film “Krwawy diament” Edwarda Zwicka

27. Czarne wizje / Andrzej Zwaniecki // Film. – 2007, nr 4, s. 56-59
* Afryka w kinie

28. Człowiek z Afryki / Gavin Hood ; rozm. przepr. Iwona Cegiełkówna, Rafał Janc // Kino. – 2001, nr 3, s. 28-31
* O filmie “W pustyni i w puszczy”

29. Czy Kali może być “Inny”, czyli “W pustyni i w puszczy” w szkole / Krzysztof Koc // Polonistyka. – 2007, nr 8, s. 45-52

30. Dostrzec siłę Afryki / Artur Zaborski // Kino. – 2015, nr 6, s. 25-27
* Film “Timbuktu”

31. Drogi (bezdroża?) Madagaskaru : scenariusz lekcji w gimnazjum / Marzena TYl // Polonistyka. – 2015, nr 3, s. 32-37
* “Mój Madagaskar” Jarosława Kreta

32. Duchy zmarłych i duch opowieści / Wojciech Jagielski ; rozm. przepr. Krystyna Strączek // Znak. – 2009, nr 12, s. 59-75

33. Dżihad w praktyce / Janusz Wróblewski // Polityka. – 2015, nr 24, s. 78
* Zawiera rec. filmu: Timbuktu / reż. Abderrahmane Sissako, 2014

34. Fauna Afryki w “Geografii” Strabona / Małgorzata Wróbel // Meander. – 1998, nr 1, s. 67-74

35. [Heban – recenzja] / Beata Nowacka // Res Publica Nowa. – 1999, nr 3, s. 63-65
* Zawiera rec. książki: Heban / Ryszard Kapuściński. – Warszawa, 1998

36. [Heban – recenzja] / Jacek Olędzki // Konteksty. – 1999, nr 3, s. 65-67
* Zawiera rec. książki: Heban / Ryszard Kapuściński. – Warszawa, 1998

37. [Heban – recenzja] / Jerzy Jarzębski // Kwartalnik Artystyczny. – 2000, nr 1, s. 190-194
* Zawiera rec. książki: Heban / Ryszard Kapuściński. – Warszawa, 1998

38. [Heban – recenzja] / Leszek Bugajski // Twórczość. – 1999, nr 3, s. 107-109
* Zawiera rec. książki: Heban / Ryszard Kapuściński. – Warszawa, 1998

39. [Heban – recenzja] / Marcin Kula // Literatura na Świecie. – 1999, nr 1/2, s. 380-383
* Zawiera rec. książki: Heban / Ryszard Kapuściński. – Warszawa, 1998

40. [Heban – recenzja] / Mariusz Urbanek // Odra. – 1999, nr 4, s. 114-115
* Zawiera rec. książki: Heban / Ryszard Kapuściński. – Warszawa, 1998

41. [Heban – recenzja] / Michał Dobroczyński ; Jacek Olędzki // Africana Bulletin. – Nr 47 (1999), s. 162-167
* Zawiera rec. książki: Heban / Ryszard Kapuściński. – Warszawa, 1998

42. [Heban – recenzja] / Michał Hanczakowski // Dekada Literacka. – 1999, nr 11/12, s. 17
* Zawiera rec. książki: Heban / Ryszard Kapuściński. – Warszawa, 1998

43. [Heban – recenzja] / Michał Jagiełło // Nowe Książki. – 1999, nr 2, s. 20
* Zawiera rec. książki: Heban / Ryszard Kapuściński. – Warszawa, 1998

44. [Heban – recenzja] / Michał Krzemkowski // Akant. – 2001, nr 7, s. 38
* Zawiera rec. książki: Heban / Ryszard Kapuściński. – Warszawa, 1998

45. [Heban – recenzja] / Leszek Szaruga // Znak. – 1999, nr 3, s. 139-145
* Zawiera rec. książki: Heban / Ryszard Kapuściński. – Warszawa, 1998

46. “Hieny i lotosy” Andrzeja Niwińskiego : powieść o odległej przeszłości / Mariola Krasuska // Do Źródeł. – R. 6/11, z. 6/11 (2008/2013), s. 113-124
* Egipt w literaturze polskiej

47. Homer na dworze faraona / Rafał Rosół // Nowy Filomata. – R. 13, nr 4 (2009), s. 275-278
* Egipt w literaturze

48. Inny czy obcy? : dylematy wielokulturowości w reportażach afrykańskich Jeana Hatzfelda i Ryszarda Kapuścińskiego / Edyta Żyrek // Zeszyty Prasoznawcze. – 2014, nr 4, s. 707-724

49. Inspiracje afrykańskie w modzie kobiecej w świetle wybranych polskich tekstów internetowych / Anna Nadolska-Styczyńska // Społeczeństwo i Polityka. – 2013, nr 3, s. 287-300

50. Jak pisać, by nie kolaborować, jak czytać, by nie kolonizować? / Piotr Jakubowski // Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein. – Nr 6 (2010), s. 175-191
* Afryka w literaturze

51. Jak pisać o Afryce / Binyavanga Wainaina ; tł. z ang. Anna Mirosławska-Olszewska // Autoportret. – 2009, nr 4, s. 38-40

52. [Jeszcze dzień życia – recenzja] / Mieczysław Orski // Arkusz. – 2000, nr 11, s. 7
* Zawiera rec. książki: Jeszcze dzień życia / Ryszard Kapuściński. – Warszawa, 2000

53. [Jeszcze dzień życia – recenzja] / Mieczysław Orski // Przegląd Powszechny. – 2001, nr 9, s. 283-285
* Zawiera rec. książki: Jeszcze dzień życia / Ryszard Kapuściński. – Warszawa, 2000

54. Językowy obraz Afrykanina / Aneta Wysocka // Etnolingwistyka. – [Vol.] 14 (2002), s. 175-196
* “Listy z Afryki” Henryka Sienkiewicza i “Heban” Ryszarda Kapuścińskiego

55. Joseph Conrad i “ciemności” Afryki Środkowej : zbeletryzowane świadectwo o Kongu czy bajka końca wieku? / Silvère Monod, Elikia M’Bokolo, Georges Balandier, Pierre Halen, Jean Omasombo-Tschonda, Catherine Coquery-Vidrovitch ; tł. Joanna Pawelczyk // Konteksty. – 2007, nr 3/4, s. 113-120
* Dyskusja panelowa w ramach międzynarodowej konferencji “Konstrukcja spojrzenia: Polska – Europa – Afryka” w Paryżu

56. Kapuściński nie zawsze ten sam / Aneta Wysocka // Akcent. – 2012, nr 3, s. 104-110
* Zawiera rec. książki: Gdyby cała Afryka… / Ryszard Kapuściński. – Warszawa, 2011

57. Karen Blixen wśród Kikujów / Agata Dąbrowska // Mówią Wieki. – 2006, nr 11, s. 48-51

58. Kat żąda milczenia / Wojciech Tochman ; rozm. przepr. Ewa Woydyłło // Charaktery. – 2011, nr 2, s. 116-121

59. Kolonialne fantazje i kolonialne koszmary w “Zemście” Bolesława Prusa / Bartłomiej Szleszyński // Wiek XIX. – R. 7 (2014), s. 207-228

60. Kolory Afryki w powieści Henryka Sienkiewicza “W pustyni i w puszczy”. Cz. 1, Świat przyrody / Maria Borejszo // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. – T. 22, z. 1 (2015), s. 7-34

61. Kraj płacze, a ich nie ma / Wojciech Tochman ; rozm. przpr. Adam Boniecki // Tygodnik Powszechny. – 2011, nr 21, s. 34-35
* “Dzisiaj narysujemy śmierć”

62. Królewskie palmy, drzewa świętojańskie, migdałowce w Dolinie Konsulów… : kilka refleksji na temat roślinności w twórczości Alberta Camusa / Joanna Roś // Amor Fati. – 2015, nr 1, s. 51-68
* Algieria w twórczości Alberta Camusa

63. [Listy z Afryki – recenzja] / Ryszard Pietrzak // Nowe Książki. – 1999, nr 9, s. 21
* Zawiera rec. książki: Listy z Afryki : (1925-1931) / Karen Blixen. – Warszawa, 1999

64. “Łapa” i “Ka” : Egipt okresu amarneńskiego u Charmsa i Chlebnikowa / Wiaczesław Iwanow ; tł. Adam Pomorski // Literatura na Świecie. – 2013, nr 11/12, s. 276-285
* Egipt w literaturze rosyjskiej

65. Maroko w poszukiwaniu tożsamości : (na podstawie twórczości Mubaraka Rabi) / Ewa Machut-Mendecka // Bliski Wschód. – Nr 6 (2009), s. 61-76

66. Memento / Magdalena Wołowicz // Nowe Książki. – 2011, nr 3, s. 62
* Zawiera rec. książki: Dzisiaj narysujemy śmierć / Wojciech Tochman. – Wołowiec, 2010

67. Na skrzyżowaniu spojrzeń : Polska – Europa – Afryka / Olga Stanisławska // Konteksty. – 2007, nr 3/4, s. 111
* Joseph Conrad – twórczość

68. Na zabójczej ziemi / Michał Walkiewicz // Kino. – 2007, nr 3, s. 28-31
* Afryka w kinie

69. Narracja w “Cesarzu” Ryszarda Kapuścińskiego / Magdalena Horodecka // Pamiętnik Literacki. – 2007, z. 3, s. 21-45

70. Narracje afrykańskie Sienkiewicza / Alina Nowicka-Jeżowa // Ruch Literacki. – 2013, z. 6, s. 735-741
* Zawiera rec. książki: Wokół “W pustyni i w puszczy” : w stulecie pierwodruku powieści. – Warszawa, 2012

71. Nieobecność dzieła? : doświadczenie Afryki w “Jądrze ciemności” Josepha Conrada / Marek Pacukiewicz // Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein. – Nr 6 (2010), s. 141-153

72. Obraz Afryki i jej realia : przypadek literatur afrykańskich / Janusz Krzywicki // Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein. – Nr 6 (2010), s. 121-128

73. Obraz grup narodowo-etnicznych na kartach powieści H. Sienkiewicza “W pustyni i w puszczy” / Janina Tobera // Studia Socjologiczne. – 1990, nr 3/4, s. 93-106

74. Obrazy Afryki i Afrykanów w oczach europejskich podróżników z końca XIX stulecia / Adam Rybiński, Maciej Ząbek // Konteksty. – 2012, nr 1/2, s. 197-204

75. Obrazy samych siebie : Afryka przez chłodny obiektyw Pietera Hugo / Gerhard Schoeman // Fotografia. – Nr 37 (2011), s. 6-13
* Afryka w fotografii

76. Pisać o Afryce metaforycznie / Ewa Chylak-Wińska // Polonistyka. – 2007, nr 10, s. 6-12
* Ryszard Kapuściński

77. Podróżnicy i kolonizatorzy : współczesne strategie opisu Afryki / Justyna Tabaszewska // Teksty Drugie. – 2006, nr 1/2, s. 296-309

78. Polskie i afrykańskie historie przygodne : o początkach reportażu Ryszarda Kapuścińskiego / Zygmunt Ziątek. – Fragm. książki // Pamiętnik Literacki. – 2007, z. 3, s. 5-20

79. Polskie postcolonial studies? : przypadek południowoafrykański / Paweł Zajas // Napis. – Ser. 11 (2005), s. 203-220
* Materiały z konferencji “Słowa ponad granicami. Literackie świadectwa kontaktów kulturowych”, Cieszyn

80. Powitanie z Afryką / Leszek Bugajski // Newsweek Polska. – 2009, nr 18, s. 92-94
* Afryka w literaturze

81. Pożegnanie z apartheidem / Grzegorz Tomicki // Twórczość. – 2013, nr 1, s. 109-112
* Rec. książki: Wypalanie traw / Wojciech Jagielski. – Kraków, 2012

82. Relacje greckich romansopisarzy o Egipcie / Małgorzata Wróbel // Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia. – Nr 28 (2008), s. 159-166

83. Reporterskie świadectwo / Ilona Godlewska // Pogranicza. – 2011, nr 1, s. 102-104
* Zawiera rec. książki: Dzisiaj narysujemy śmierć / Wojciech Tochman. – Wołowiec, 2010

84. Rwanda 1994 – poza granicami rozumu / Beata Stefaniak // Język Polski w Liceum. – 2012/2013, nr 4, s. 83-89

85. “Rysy dziwacznej osnowy” : egiptologiczne marginalia u Adama Mickiewicza / Leszek Zinkow // Ruch Literacki. – 2005, z. 2, s. 123-140

86. Sienkiewicz i Kapuściński : o Kalim i jego moralności / Aneta Wysocka // Język Polski w Szkole Średniej. – 2000/2001, nr 2, s. 76-87

87. Słowacki egipski / Magdalena Jonca // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. – Nr 49 (2009), s. 129-139

88. Smutek tropików, radość sawanny : Alexander McCall Smith i “Kobieca Agencja Detektywistyczna Nr 1” / Paulina Szkudlarek // Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein. – Nr 6 (2010), s. 129-140
* Botswana w literaturze szkockiej

89. Stylistyczno-leksykalne środki językowe w “Cesarzu” Ryszarda Kapuścińskiego / Agnieszka Krupa // Zeszyty Prasoznawcze. – 2012, nr 1/2, s. 133-147

90. Śladami Stasia i Nel – egzotyka Afryki : lekcja języka polskiego w klasie V / Grażyna Witak-Wcisło // Forum Humanistów. – 2000, nr 2, s. 44-48

91. Tam, dokąd podróżował Kapuściński… : lekcja czytania afrykańskich bajek: “Czapeczki kupca” / Małgorzata Ibek-Mocniak // Nowa Polszczyzna. – 2007, nr 1, s. 3-8

92. Tekst zwany Afryką / Katarzyna Kuczyńska-Koschany // Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein. – Nr 6 (2010), s. 155-173
* Afryka w twórczości Josepha Conrada, Arthura Rimbauda i Henryka Sienkiewicza

93. Timbuktu / Piotr Dobry // Kino. – 2015, nr 6, s. 68-69
* Zawiera rec. filmu: Timbuktu / reż. Abderrahmane Sissako, 2014

94. W kręgu zagadnień literatury kolonialnej – “W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza / Anna Cichoń // Er(r)go. – 2004, nr 1, s. 91-108

95. W poszukiwaniu ciągłości : tradycja w kinematografii i kulturze Afryki Zachodniej / Renata Lubomirska // Kwartalnik Filmowy. – 2004, nr 47/48, s. 100-117

96. W Rwandzie, czyli wszędzie / Robert Winnicki // Odra. – 2011, nr 7-8, s. 123-125
* Zawiera rec. książki: Dzisiaj narysujemy śmierć / Wojciech Tochman. – Wołowiec, 2010

97. Witajcie w “Hotelu Rwanda” / Natalia Jackowska // Polonistyka. – 2012, nr 2, s. 40-45
* “Dzisiaj narysujemy śmierć” Wojciecha Tochamna

98. [Z Afryki – recenzja] / Maciej Łubieński // Nowe Książki. – 2001, nr 1, s. 45
* Zawiera rec. książki: Z Afryki / Ryszard Kapuściński. – Bielsko-Biała, 2000

99. Zwiedzanie cudzych kolonii : wiedza i władza w afrykańskich powieściach Karola Maya / Dominika Ferens // Er(r)go. – 2004, nr 1, s. 73-89

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu