ABC bibliotekarza

(Bibliografia w wyborze)

Niniejsza bibliografia ujmuje wybór najnowszych publikacji – wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism, które mogą okazać się przydatne bibliotekarzom, a przede wszystkim bibliotekarzom szkolnym w codzinnej pracy biblioterarskiej. Wydawnictwa zwarte, które znajdują się w zbiorach Pedagogicznej biblioteki Wojewodzkiej w Opolu i jej filii uzupełnione zostały sygnaturami.

Wydawnictwa zwarte :

1. Asertywność w bibliotece : jak odkryć siłę swojej profesji? : poradnik /Lidia Teresa Nowak. – Warszawa :Wydawnictwo SBP, 2012. – 175, [1] s. ;21 cm. (Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza ; 17)

M 211053 (Opole)

2. Audiobooki w kraju i na świecie :poradnik / Bogdan Klukowski. – Warszawa :Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2013. – 64 s. ; 21 cm (.Biblioteczka “Poradnika Bibliotekarza”nr 20)

M 212372 (Opole)

3. Biblioblog w pigułce : poradnik dla bibliotekarzy / Barbara Maria Morawiec. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,2014.114, [2] s. : il. ; 21 cm. (Biblioteczka “Poradnika Bibliotekarza” ; nr 22)

C 213240, M 213259

4.. Bibliologia, biblioteki, bibliotekarze :praca zbiorowa / red. Dariusz Grygrowski, Elżbieta Barbara Zybert ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2005. – 214, [2] s. ; 24 cm. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 76)

M 189391 (Opole)

5. Biblioteczna wartość naddana / Jacek Wojciechowski. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. – 138 s. ; 24 cm.

C 195913 (Opole)

6. Biblioteka i informacja w systemie edukacji : praca zbiorowa /red. Marcin Drzewiecki ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa :Wydawnictwo SBP, 1993. – 202, [2] s. : 1 rys.,wykr.,err. ; 21 cm. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 1)

C 167480, I 167482 (Opole), M 055094, M 053941, M 055095 (Kędzierzyn-Koźle), C 047515 (Kluczbork), C 055847, M 055848 (Nysa)

7. Biblioteka i informacja w środowisku współczesnej szkoły / Marcin Drzewiecki ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa :Wydawnictwo SBP, 2001. – 233,[2] s. : fot. kolor., 1 portr. ; 22 cm. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 50)

C 183700 (Opole)

8. Biblioteka szkolna dzisiaj / Bogumiła Staniów ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2012. – 283, [1] s. : il. ; 25 cm. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 128)

C 207251, M 207252 (Opole)

9. Biblioteka w komunikacji publicznej / Jacek Wojciechowski. – Warszawa :Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2010. – 270, [1] s. ; 24 cm. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 118)

C 203894, M 203895 (Opole)

10. Biblioteka w otoczeniu społecznym : praca zbiorowa / red. Elżbieta Barbara Zybert ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa :Wydawnictwo SBP, 2000. – 161,[1] s. ; 21 cm. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 40)

C 057357 (Kędzierzyn-Koźle) ; M 181653, M 182406-7 (Opole)

11. Biblioteka w sieci – sieć w bibliotece : wybrane społeczne i kulturowe aspekty współczesnego bibliotekarstwa / Małgorzata Kisilowska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa :Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2010. – 175, [1] s. ;21 cm. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 115)

C 203380, M 203654-5, M 204313-14 (Opole)

12. Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu :biblioteka 2.0 /Grzegorz Gmiterek ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. – 259, [1] s. : il. ; 24 cm. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 136)

C 207424, M 207425 (Opole)

13. Bibliotekarstwo / pod red. Anny Tokarskiej. – Warszawa :Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2013. – 727, [1] s. : il. ; 25 cm. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 144)

C 211419, M 211420, M 211433-211434

14. Bibliotekarstwo : kontynuacje i zmiany / J acek Wojciechowski. – Wyd. 2. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001.- 125, [2] s. ; 21 cm.

M 200312 (Opole) Wyd. 1 C 180987, M 189615 (Opole)

15. Bibliotekarstwo szkolne : teoria i praktyka. T. 1, Organizacja biblioteki / Jadwiga Andrzejewska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa : SBP, 1996. – 252,[1] s. : il. ; 21 cm. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 16)

C 055816/I (Kędzierzyn-Koźle), C 057402/I (Nysa), C 175701/I, I 175702/I, M 175704-6/I (Opole)

16. Bibliotekarstwo szkolne : teoria i praktyka. T. 2, Praca pedagogiczna biblioteki / Jadwiga Andrzejewska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa : SBP, 1996. – 212, [1] s. :il., wykr. ;21 cm.  (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 17)

C 055816/II (Kędzierzyn-Koźle), C 057402/II (Nysa), C 175701/II, I 175702/II, M 175704- 6/II (Opole)

17. Bibliotekarz i prawo : podstawowe informacje o prawie dla pracowników bibliotek / Bolesław Howorka ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa :Wydawnictwo SBP, 2010. – 233, [11] s. ; 21 cm.

C 206579 (Opole)

18. Biblioteki cyfrowe :praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Janiak, Moniki Krakowskiej i Marii Próchnickiej. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. – 548 s. : il. ; 25 cm +1 dysk optyczny (CD-ROM). (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ;135)

C 207421, M 207422 (Opole)

19. Biblioteki i książki w życiu nastolatków /red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa ; Łódź :Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ;Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. – 235, [1] s. : il. kolor. ; 24 cm. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ;158)

C 213718, M 213719 (Opole)

20. Biblioteki, tożsamość, kultura : praca zbiorowa /pod red. Iwony H. Pugacewicz i Elżbiety Barbary Zybert ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2013. – 215 s. : il. ; 24 cm.

C 209752, M 209753 (Opole)

21. Biblioteki w nowym otoczeniu / Jacek Wojciechowski. – Warszawa :Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2014. – 303, [1] s. ; 24 cm. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 153)

C 212656, M 212657, M 212670 (Opole)

22. Budowanie efektywnego zespołu w bibliotece / Paweł Pioterek. – Warszawa :Wydawnictwo SBP, 2008 – .46, [2] s. ; 21 cm. (Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 74)

C 199576 (Opole)

23. Czas przemian – czas wyzwań : rola bibliotek i ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka : praca zbiorowa /pod red. Justyny Jasiewicz i Elżbiety Barbary Zybert ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2014. – 368 s. : il. ; 25 cm. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 152)

C 212142, M 212144 (Opole)

24. Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej : rozwój, bariery, technologie : praca zbiorowa /pod red. Mai Wojciechowskiej. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2015. – 461, [1] s. : il. ;24 cm. (Propozycje i Materiały ; 90)

C 213369, M 213371 (Opole)

25. Czytelnik o specyficznych potrzebach w bibliotece : materiały z sympozjum dyrektorów bibliotek państwowych wyższych szkół zawodowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej, 5-6.09.2012 /pod red. Kazimierza Stąpora ; Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze. – Jelenia Góra : Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa, 2012. – 152 s. : il. kolor. ; 21 cm.

M 214529 (Opole)

26. Digitalizacja dla początkujących /Aleksander Trembowiecki. – Warszawa :Wydawnictwo SBP, 2014. – 281 s. ; 21 cm. (Propozycje i Materiały ; 89)

C 212871, M 212878-79, M 212923-24 (Opole)

27. Dziecko dyslektyczne w bibliotece : karty pracy oparte na serii książek o Tomku Wilmowskim /Agata Michalska.- Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2012. – 32 s. : il. ; 30 cm.

C 211519, M 211560 (Opole)

28. E-learning wyzwaniem dla bibliotek : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Elbląg, 23-24 września 2009 r. /[red. tomu Bożena Boryczka]. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2009.161 s. ; 21 cm. (Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ;79)

C 202564 (Opole)

29. Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu elektronicznego / Krystyna Sanetra ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. – Warszawa :Wydawnictwo SBP, 2003. – 222 s. ; 24 cm.

I 196514, O 196517 (Opole)

30. Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla książki / oprac. zespół pod red. Kamili Grzędzińskiej ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Centrum Nukat Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. – Wyd. 3 zm. i popr. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. Skoroszyt (wiele liczb.) ; 26 cm.

31. Format MARC 21 rekordu zasobu /Ewa Chrzan, Andrzej Padziński ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; Centrum Formatów i Kartotek Haseł Wzorcowych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. – Warszawa :Wydawnictwo SBP, 2001. – 114 s. ; 24 cm.

I 196516, ) 196519 (Opole)

32. Hasło osobowe, korporatywne i tytułowe. Zasady sporządzania rekordów kartoteki haseł wzorcowych / red. Anna Paluszkiewicz, Maria Lenartowicz. – Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,1999. – 134, [3] s. ; 24 cm.

C 059019 (Nysa)

33. Hasło osobowe : wybór i zasady tworzenia w bibliografii narodowej i katalogach Biblioteki Narodowej /oprac. Maria Janowska.Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1998. – 58 s.  ;21 cm.

M 056431 (Kędzieryzn-Koźle), C 049308 (Kluczbork), C 058514 (Nysa), I 006627 „B” (Opole)

34. Internet w bibliotece dla dzieci i młodzieży :od teorii do praktyki : poradnik : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Lewandowicz-Nosal ; [Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich]. – Warszawa :Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2009. – 161, [1] s. : il. ; 21 cm. (Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza ;12)

M 204325 (Opole)

35. Jak komputeryzować bibliotekę : poradnik /Aleksander Radwański ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2000.128, [2] s. ; 21 cm. (Propozycje i Materiały / Komitet Redakcyjny ; 37)

36. Jak korzystać z Web 2.0 w każdej bibliotece? /Marta Tyszkowska. – Warszawa :Wydawnictwo SBP, 2015. – 99, [1] s. :il. ; 21 cm. (Propozycje i Materiały – Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 91)

C 213975, M 213976 (Opole)

37. Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym :praca zbiorowa /pod red. Joanny Kamińskiej i Beaty Żołędowskiej-Król. – Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2009. – (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 109)

C 202583 (Opole)

38. Jakość w działalności bibliotek : oceny, pomiary, narzędzia / Elżbieta Barbara Zybert ; Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej w Warszawie. – Warszawa : Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2007. – 155, [1] s. : il. ; 25 cm.

39. Katalogowanie alfabetyczne zbiorów bibliotecznych : zarys problematyki / Dorota Grabowska ; Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej. – Warszawa : CEBID, 2003. – 182, [6] s. : tab., wykr. ; 24 cm.

40. Katalogowanie książek w bibliotece szkolnej : poradnik metodyczny dla nauczycieli bibliotekarzy /Halina Kołodziejczyk, Aneta Głowacka ; Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie. – Lublin :Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2007. – 102, [1] s. ; 24 cm.

C 197713 (Opole)

41. Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym : badania, zasoby, użytkownicy : praca zbiorowa / pod red. Agnieszki Korycińskiej-Huras i Małgorzaty Janiak. – Warszawa :Wydawnictwo SBP, 2014. – 463, [1] s.il. ; 25 cm. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ;157)

C 213370, M 213372 (Opole)

42. Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym :globalna biblioteka cyfrowa w informatycznej infrastrukturze nauki / Marek Nahotko ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2010. – 283, [1] s. :il. (w tym kolor.) ; 24 cm. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 112)

C 202814 (Opole)

43. Konkursy i turnieje w bibliotece / Gabriela Bonk. – Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 2013. – 32 s. : il. ; 30 cm.

C 211520, M 211561 (Opole)

44. Książka, biblioteka, informacja w kręgu kultury i edukacji : praca zbiorowa /pod red. Elżbiety Barbary Zybert i Doroty Grabowskiej. – Warszawa :Wydawnictwo SBP, 2008. – 278, [2] s. :il. kolor. ; 24 cm.  (Nauka, Dydaktyka, Praktyka / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  ;104)

C 200663 (Opole)

45. Kultura organizacyjna w bibliotekach : nowe idee w zarządzaniu biblioteką / Elżbieta Barbara Zybert ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2004. – 247,[1] s. : fot. ; 21 cm. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 69)

C 187462 (Opole)

46. Marketing wewnętrzny w bibliotece / Joanna Kamińska. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006. – 122, [2] s. : il. ; 24 cm

47. Mam 6 lat i gonię świat :poradnik dla bibliotekarzy i nauczycieli bibliotekarzy pracujących z sześciolatkami /Agata Arkabus. – Warszawa :Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2014. – 85, [1] s. :il. (gł. kolor.) ; 21 cm. (Biblioteczka “Poradnika Bibliotekarza” ; 21)

M 212210-212213 (Opole)

48. Megabiblioteki : wybrane tendencje w bibliotekarstwie publicznym / pod red. Doroty Pietrzkiewicz, Elżbiety Barbary Zybert ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2015. – 178, [2] s. : il. kolor. ; 24 cm.  (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 161)

C 213716, M 213717 (Opole)

49. Miejsce biblioteki pedagogicznej w zmieniającej się przestrzeni edukacji i informacji / pod red. nauk. Agnieszki Fludy-Krokos, Wandy Dudek, Anny Piotrowskiej. – Kraków :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2014. – 139,[1] s. ; 24 cm.

M 212271-72 (Opole)

50. Nauka o informacji w okresie zmian : koncepcje, metody, badania, praktyki /pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty ; przy udziale Marii Przastek-Samokowej i Zuzanny Wiorogórskiej. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2014. – 359, [1] s. :il. ;24 cm. (Miscellanea Informatologica Varsoviensia ; vol. 7 ; Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 154)

C 212922, M 212296 (Opole)

51. Nowoczesna biblioteka : materiały z ogólnopolskiej, przedzjazdowej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Konstancin-Jeziorna, 29-30 maja 2009 r. / [red. tomu Marcin Drzewiecki]. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2009. – 178, [2] s. :il. (w tym kolor.) ; 24 cm. (Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 78 )

C 202556 (Opole)

52. Oblicza współczesnej bibliologii : konteksty i transgresje / red. nauk. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek Ladorucki.- Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Warszawa : Wydawnictwo SBP,  2014.- 472 s. : il. ; 25 cm. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ;151)

C 212921, M 212925 (Opole)

53. Podręczny słownik bibliotekarza /oprac. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka ; przy współpr. Hanny Tadeusiewicz ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Uniwersytet Łódzki. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2011. – 612 s. : il. ; 25 cm. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 119)

C 207240, M 207241 (Opole), C 062729 (Kędzierzyn-Koźle)

54. Poradnik nauczyciela bibliotekarza / Urszula Juhanowicz, Teresa Wejcht, Wojciech Witecki ; red. Bohdan Orłowski. – Wyd. 3 – Stan prawny 1.X.2006 r. – Warszawa ; Konstancin-Jeziorna : Programowanie Komputerów, 2006.S. 3-122 ; 30 cm.

C 196232, M 196280-196282 (Opole)

55. Praktyczny przewodnik po Internecie dla bibliotekarzy / Bożena Boryczka. – Bydgoszcz ; Warszawa :”Branta”, 2004. – 196 s. : il. ; 24 cm +CD-ROM.

I 185560, M 189002 (Opole)

56. Prawo autorskie w pracy bibliotekarza / Bolesław Howorka ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2012. – 375, [1] s. ; 24 cm. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ;131)

C 207249, I 207250 (Opole)

57. Prawo biblioteczne na co dzień / Lucjan Biliński ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa :Wydawnictwo SBP, 2006. – 330, [2] s. ; 24 cm.

C 049811 (Brzeg), C 060407 (Kędzierzyn-Koźle), C 051743 (Kluczbork), C 063733 (Nysa), C 194112, M 194113-14 (Opole)

58. Projekty edukacyjne w bibliotece  /Anna Dobraczyńska. – Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 2013. – 32 s. : il. ; 30 cm.

C 211521, M 211562 (Opole)

59. Przepisy katalogowania książek. Cz.1, Opis bibliograficzny / oprac. Maria Lenartowicz ; Polska Akademia Nauk – Biblioteka w Warszawie. – Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, [2008]. – XXVI, 115 s. ; 24 cm

60. Rola teatru w edukacyjnej pracy bibliotekarza i nauczyciela / Małgorzata Pietrzak ; [Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich]. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2007. – 159, [1] s. : il. ; 24 cm. ( Biblioteczka „Poradnika Bibliotekarza” ; 10)

61. Scenariusze wystaw /Celina Markowiak-Luty. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2002. – 79,[1] s.,[24] s.tabl. :faks.,fot.,portr. ; 24 cm. (Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza ; 1)

C 185722 (Opole)

62. Selekcja materiałów bibliotecznych / Lucjan Biliński ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa : SBP, 2004.- 41 s. ; 21 cm. (Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 61)

C 060291 (Kędzierzyn-Koźle), C 062105 (Nysa), G 187455 (Opole)

63. Selekcja materiałów bibliotecznych : przekazywanie druków zbędnych / Lucjan Biliński. – Wyd. 2 popr. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2007. – 49,[2] s. ; 21 cm. (Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 69)

G 197227 (Opole)

64. Statystyka w bibliotece i jej otoczeniu / Jerzy Maj ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa :Wydawnictwo SBP, 2007. – 188, [3] s. : wykr. ; 24 cm. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 89)

C 198079 (Opole)

65. Sześciolatek w bibliotece /Anna Dobraczyńska. – Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 2012. – 32 s. :il. ; 30 cm

C 211522, M 211563 (Opole)

66. Ściaga dla bibliotekarzy : strony www bibliotek, instytucji kultury, fundacji, serwisów informacyjnych, blogów, i inne adresy przydatne w codziennej pracy bibliotekarza / Grażyna Bilska. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012.- 52 s. ; 21 cm

67. Teatr w bibliotece : doświadczenia i praktyka / pod red. Małgorzaty Pietrzak. – Warszawa :Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2015. – 122, [2] s. ; 21 cm. (Biblioteczka “Poradnika Bibliotekarza” ; nr 24 )

M 214091-92 (Opole)

68. UKD [Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna] w środowisku komputerowym : praca zbiorowa /red. Barbara Sosińska-Kalata ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa :Wydawnictwo SBP, 2004. – 171,[1] s. : rys. ; 24 cm. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 72)

0 189139 (Opole)

69. Ustawa o bibliotekach : komentarz /Jan Ciechorski. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. – 193, [1] s. ; 24 cm. (Propozycje i Materiały ;85)

C 207413, M 207418 (Opole)

70. Vademecum skomputeryzowanego nauczyciela bibliotekarza : systemy dla bibliotek szkolnych i kryteria ich oceny / Mirosława Bogacz, Władysław Marek Kolasa. – Warszawa :”Sukurs”, 2005. – 144 s. ; 21 cm.

C 064093 (Nysa), I 196257, M 190003, M 196261-63, M 196287-89 (Opole)

71. Vademecum współczesnego nauczyciela bibliotekarza / Danuta Saniewska ; współpr. Mirosława Bogacz, Bożena Boryczka, Krystyna Wijaczka. – Warszawa : Agencja Sukurs, 2011. – 261, [1] s. ; 21 cm.

M 062246 (Kędzierzyn-Koźle)

72. W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży /redakcja nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ; Łódź :Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. – 215, [1] s. : il. kolor. ; 24 cm. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 163)

C 213722, M 213723 (Opole)

73. Zarządzanie kadrami w bibliotece :praca zbiorowa / pod red. Joanny Kamińskiej i Beaty Żołędowskiej-Król ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Wyd. 2. popr. – Warszawa :Wydawnictwo SBP, 2011. – 158, [2] s. : il. ; 21 cm. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 97)

C 206593 (Opole)

74. Zarządzanie marketingowe biblioteką /[aut. Wiesław Babik et al.]. – Poznań :Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2008. – 220 s. : il., err. ; 24 cm.

M 200985 (Opole)

75. Zarządzanie zmianami w bibliotece / Maja Wojciechowska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa :Wydawnictwo SBP, 2006. – 301,[1] s. : rys.,wykr. ; 24 cm. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka; 83)

C 194111 (Opole)

76. Zbiory specjalne – nieksiążkowe w bibliotekach : poradnik metodyczny / Lucyna Gołębiewska. – Warszawa :Agencja “Sukurs”, 2008. – 155 s. ; 21 cm.

C 050489 (Brzeg), C 061130 (Kędzierzyn-Koźle), C 052206 (Kluczbork), C 065076 (Nysa), C 200360, M 200671 (Opole)

Artykuły z czasopism :

77. Aranżacja lokalu a jego funkcjonalność /Urszula Juhanowicz // Biblioteka. – 2008, nr 1, s. 4-9

78. Aspekty czasowe ewidencji materiałów bibliotecznych /Rafał Golat // Bibliotekarz. – 2013, nr 10, s. 37-38

79. Audiobook – książka towarzysząca /Barbara Maria Morawiec // Bibliotekarz. – 2015, nr 6, s. 12-14

80. Bibliografia a katalog biblioteczny /Jadwiga Woźniak-Kasperek // Przegląd Biblioteczny. – 2015, z 4, s. 517-532

81. Biblioteka jako element doskonalenia /Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. – 2014, nr 5, s. 82-84

82. Biblioteka – szkolne centrum projektów kulturalnych /Andrzej Szewczyk // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 1, s. 6-9

83. Biblioteki a czytelnik niepełnosprawny ruchowo /Magdalena Kokosińska // Poradnik Bibliotekarza. – 2014, nr 10, s. 12-14

84. Biblioteki, ich problemy podatkowe, a także o wymianie międzybibliotecznej /Bolesław Howorka // Bibliotekarz. – 2014, nr 1, s. 40-44

85. Biblioteki pedagogiczne w nowej rzeczywistości /Marzena Kowalczuk // Poradnik Bibliotekarza. – 2002, nr 2, s. 6-8

86. Blogi biblioteczne – wirtualne miejsce kultury, wiedzy i rozrywki /Barbara Maria Morawiec //Poradnik Bibliotekarza. – 2015, nr 4, s. 4-6

87. Dekoracja wnętrza jako element marketingu bibliotecznego /Mateusz Paradowski // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 5, s. 5-7

88. Format MARC 21 dla niewtajemniczonych /Agata Kyzioł // Biblioteka. – 2009, nr 3, s. 4-10

89. Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu dźwiękowego. Cz. 1 /Agata Kyzioł // Biblioteka. – 2011, nr 1, s. 26-37

90. Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu dźwiękowego. Cz. 2 /Agata Kyzioł // Biblioteka. – 2011, nr 2, s. 30-36

91. Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla filmu. Cz. 1 /Agata Kyzioł // Biblioteka. – 2010, nr 2, s. 34-41

92. Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla filmu. Cz. 2 /Agata Kyzioł // Biblioteka. – 2010, nr 5, s. 32-42

93. Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla książki. Cz.1 /Agata Kyzioł // Biblioteka. – 2009, nr 5, s. 26-34

94. Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla książki. Cz. 2 /Agata Kozioł // Biblioteka. – 2009, nr 6, s. 34-37

95. Internet jako pomoc w pracy z niepełnosprawnym odbiorcą usług bibliotecznych /Adrian Uljasz // Poradnik Bibliotekarza. – 2014, nr 4, s. 37-38

96. Jak bezpiecznie i mądrze udostępniać dane osobowe /Sylwia Czub-Kiełczewska // Bibliotekarz. – 2015, nr 5, s. 45-48

97. Kartoteka Wzorcowa Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej online w Bibliotece Narodowej /Jolanta Hys, Joanna Kwiatkowska // Bibliotekarz. – 2012, nr 5, s. 4-6

98. Katalogowanie czasopism i artykułów / Irena Gruchała // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 10, s. 6-15

99. Katalogowanie książki jednotomowej /Irena Gruchała // Biblioteka w Szkole. – 2005, nr 2, s. 12-15

100. Katalogowanie książki wielotomowej / Irena Gruchała // Biblioteka w Szkole. – 2005, nr 10, s. 17-23

101. Katalogowanie prac współwydanych /Irena Gruchała // Biblioteka w Szkole. – 2005, nr 9, s. 20-24

102. Katalogowanie wydawnictw ciągłych nie jest łatwe (jak sobie radzić w trudnych przypadkach) /Magdalena Ruszkowska // Bibliotekarz. – 2010, nr 12, s. 17-21

103. Komputeryzowanie zbiorów biblioteki : od czego zacząć? /Maria // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 4, s. 5

104. Literatura popularna w zasobach bibliotek gimnazjalnych / Piotr Kalwiński // Edukacja. – 2015, nr 3, s. 114-122

105. MAK : Małe Automatyczne Katalogi /Aleksander Radwański // Bibliotekarz. – 2013, nr 11, s. 4-12

106. Materialna odpowiedzialność pracowników za mienie biblioteki / Bolesław Howorka // Bibliotekarz. – 2015, nr 9, s. 43-47

107. Metodyka postępowania z publikacjami nie pochodzącymi z zakupu /Grażyna Ruta-Balińska // Poradnik Bibliotekarza. – 2006, nr 10, s. 33-35

108. Nowe technologie w bibliotekach /Grzegorz Gmiterek // Poradnik Bibliotekarza. – 2014, nr 12, s. 4-7

109. Po co bibliotekom jakość? /Elżbieta Barbara Zybert // Przegląd Biblioteczny. – 2015, z. 2, s. 181-192

110. Podziały wspólne czasu oraz symbole wyrażające ujęcie historyczne w Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej /Jolanta Hys, Joanna Kwiatkowska // Poradnik Bibliotekarza. – 2014, nr 5, s. 9-12

111. Prawo autorskie w kontekście bibliotek tradycyjnych i cyfrowych /Jacek Włodarski // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 5, s. 32-35

112. Prawo autorskie w szkole, czyli… zasady udostępniania i zwielokrotniania utworów przez biblioteki (tzw. przywilej biblioteczny) /Dariusz Skrzyński // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 2, s. 10-12

113. Promocja we współczesnej bibliotece. Ogólne zagadnienia promocji bibliotek, prezentacja wybranych form promocji biblioteki /Katarzyna Hak // Poradnik Bibliotekarza. – 2013, nr 7-8, s. 4-11

114. Promocja zbiorów i usług /Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka // Biblioteka. – 2009, nr 2, s. 32-36

115. Przekazywanie biblioteki /Agata Kyzioł // Biblioteka. – 2008, nr 4, s. 24-28

116. Refleksje bibliotekarza prawnika : o własnym użytku osobistym /Bolesław Howorka // Bibliotekarz. – 2015, nr 5, s. 43-47

117. Regulamin biblioteczny – zbędny formalizm, czy porządkowa konieczność? /Joanna Erenc, Agata Kyzioł // Biblioteka. – 2009, nr 3, s. 28-32

118. Regulamin przetwarzania danych osobowych w bibliotece /Sylwia Czub-Kiełczewska // Bibliotekarz. – 2014, nr 7-8, s. 59-63

119. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych // Dziennik Ustaw. – 2008, nr 205, poz. 1283

120. Selekcja książek / E. Grabowska // Warsztaty Bibliotekarskie. – 2002, nr 4, s. 18-19

121. Selektywnie o selekcji / Izabela Tumas // Biblioteka w Szkole. – 2015, nr 6, s. 19-20

122. Skanowanie zbiorów bibliotecznych / Bolesław Howorka // Bibliotekarz. – 2013, nr 11, s. 46-47

123. Skontrum, a nie spis z natury /Juliusz Wasilewski // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 2, s. 3-4

124. Skontrum zbiorów bibliotecznych : warsztatowe co i jak /[oprac. red.] // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 3, s. 7-8

125. Warsztat informacyjny bibliotek szkolnych /Jolanta Przybylska // Biblioteka. – 2011, nr 2, s. 24-29

126. Warsztatowe co i jak : czyli pytania i odpowiedzi z życia wzięte : (ubytkowanie zbiorów bibliotecznych) // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 2, s. 5-6

127. Wypożyczenia międzybiblioteczne /Agata Kyzioł // Biblioteka. – 2009, nr 1, s. 28-32

128.”Zakodować” czytelnika, czyli o QR kodach w bibliotece /Bożena Boryczka // Biblioteka w Szkole. – 2015, nr 2, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 1, s. 3-6

129. Zakup książek, depozyty, zamówienia publiczne /Lucjan Biliński // Poradnik Bibliotekarza. – 2004, nr 2, s. 3-5

130. Zapisanie czytelnika do biblioteki w kontekście ochrony danych osobowych /Sylwia Czub-Kiełczyńska // Bibliotekarz. – 2014, nr 12, s. 47-48

131. Zarządzam skontrum zbiorów… /Grażyna Bilska // Poradnik Bibliotekarza. – 2013, nr 10, s. 37-39

Oprac. Elżbieta Trojan – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu