Wojna, wojsko, żołnierz

Książki:

1. Antropologia wojny / Ludwik Stomma. – Warszawa : “Iskry”, 2014. – 316, [4] s. ; 21 cm. ISBN 978-83-244-0382-0
M 213170 (Opole)

2. Biedny język : szkice o kryzysie słowa i literaturze wojennej / Piotr Mitzner. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011. – 316, [1] s. ; 21 cm.

3. Człowiek na wojnie : Wielka Wojna Narodowa w literaturze radzieckiej / wybrał i wstępem opatrzył Andrzej Drawicz. – Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1975. – 526, [2] s. ; 20 cm. – (Biblioteka Krytyki Współczesnej)
M 095768 M 120901 (Opole), M 28632 (Kędzierzyn-Koźle), M 026041 (Kluczbork), M 024599 (Nysa)

4. Człowiek w świecie Wielkiej Wojny : literatura polska z lat 1914-1919 wobec I wojny światowej : wybrane zagadnienia / Maria Jolanta Olszewska. – Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2004. – 483 s. : rys. ; 24 cm.

5. Człowiek wobec rewolucji i terroru / pod red. Eugenii Łoch ; Lubelskie Towarzystwo Naukowe. – Lublin : Wydawnictwa Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, 2005. – 364 s. ; 24 cm.

6. Człowiek wobec wojny / pod red. Eugenii Łoch. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. – 257 s. ; 24 cm.

7. Druga wojna światowa w literaturze polskiej i obcej / pod red. Lecha Ludorowskiego. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1994. – 357, [2] s. ; 24 cm. – (Litteraria Lublinensia ; 8)

8. II [Druga] wojna światowa w polskim filmie : historia a fabuła / Krzysztof Steyer. – Warszawa ; [Sztutowo] : Wydawnictwo Muzeum Stutthof, 2013. – 93 s. : il. ; 24 cm.

9. Dwie prawdy : Zofia Kossak i Tadeusz Borowski wobec obrazu wojny w polskiej prozie lat 1944-1948 / Dariusz Kulesza. – Białystok : Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, 2006. – 394 s. ; 24 cm.
M 198743 (Opole)

10. Dwie wizje pierwszej wojny światowej w belgijskiej literaturze francuskojęzycznej / Jerzy Falicki // W : Pierwsza wojna światowa w literaturze polskiej i obcej : wybrane zagadnienia / pod red. Eugenii Łoch, Krzysztofa Stępnika. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. – S. 269-275
M 185511 (Opole)

11. Dziecięce odkrywanie świata wojny : “Bohaterski Miś” Bronisławy Ostrowskiej i “Dzieci Lwowa” Heleny Zakrzewskiej / Barbara Olech // W : Pierwsza wojna światowa w literaturze polskiej i obcej : wybrane zagadnienia / pod red. Eugenii Łoch, Krzysztofa Stępnika. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. – S. 217-225
M 185511 (Opole)

12. Ekspresjonizm polski wobec pierwszej wojny światowej : Kasprowicz – Przybyszewski – Zegadłowicz – Wittlin / Bogdan Nowicki // W : Pierwsza wojna światowa w literaturze polskiej i obcej : wybrane zagadnienia / pod red. Eugenii Łoch, Krzysztofa Stępnika. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. – S. 81-92
M 185511 (Opole)

13. Emil Zegadłowicz wobec pierwszej wojny światowej na podstawie “Motorów” / Jolanta Krzysztoforska-Doschek // W : Pierwsza wojna światowa w literaturze polskiej i obcej : wybrane zagadnienia / pod red. Eugenii Łoch, Krzysztofa Stępnika. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. – S. 227-233
M 185511 (Opole)

14. Film polski wobec wojny i okupacji : tematy, motywy, pytania / Małgorzata Hendrykowska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2011. – 255, [1] s. : il. ; 24 cm.

15. Inne spojrzenie : groteska w prozie polskiej o wojnie i okupacji : Gombrowicz, Dygat, Sandauer, Andrzejewski, Zieliński / Iwona Mityk. – Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, 1997. – 226 s. ; 21 cm.

16. Kino nowej pamięci : obraz II wojny światowej w kinie polskim lat 60. / Piotr Zwierzchowski. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013. – 348 s. : il. ; 24 cm. – (Kino Polskie Wczoraj i Dziś)

17. Kino polskie wobec II wojny światowej / red. Piotr Zwierzchowski, Daria Mazur, Mariusz Guzek. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011. – 306 s. : il. ; 24 cm. – (Kino Polskie Wczoraj i Dziś)

18. Liryka żołnierska : estetyka i wartości / pod red. Agaty Paliwody i Jana Wolskiego. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011. – 400 s. ; 23 cm.

19. Literatura w służbie ojczyzny : materiały z sesji zorganizowanej przez Związek Literatów Polskich i Główny Zarząd Polityczny WP z okazji XXV-lecia odrodzonego Wojska Polskiego, poświęconej tematyce patriotyczno-obywatelskiej w naszej literaturze / [wstęp W. Żukrowski]. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1969. – 235, [4] s. ; 18 cm.
M 17931 (Kędzierzyn-Koźle), M 018436 (Kluczbork), M 014042 (Nysa), M 093403 (Opole)

20. Literatura wobec I wojny światowej : praca zbiorowa / pod red. Marii Jolanty Olszewskiej i Jadwigi Zacharskiej. – Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2000. – 172, [1] s., 6 s. tabl. : il. ; 21 cm.

21. Literatura wobec wojny i okupacji : studia / pod red. Michała Głowińskiego i Janusza Sławińskiego. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1976. – 312 s. ; 24 cm. – ( Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, ISSN 0084-4411 ; t. 43 )
M 019218 (Brzeg), M 29882 M 29883 (Kędzierzyn-Koźle), M 027191 M 027192 (Kluczbork), M 025814 M 025815 (Nysa), M 098725 M 098726 M 112878 M 209841 (Opole)

22. Literatury słowiańskie o drugiej wojnie światowej. T. 1 / red. Jerzy Śliziński ; Polska Akademia Nauk. Komitet Słowianoznawstwa. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN, 1973. – 341, [1] s. ; 23 cm.
M 083720/I (Opole), M 24772/I (Kędzierzyn-Koźle)

23. Literatury słowiańskie o drugiej wojnie światowej . T. 2 / red. Jerzy Śliziński ; Polska Akademia Nauk. Komitet Słowianoznawstwa. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydaw. PAN , 1973. – 178, [1] s. : err. ; 24 cm.
M 083720/II (Opole)

24. Ludowe Wojsko Polskie : antologia tekstów literackich / [wybór i oprac. Marek Sadowski]. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej : Zarząd Kultury i Oświaty Głównego Zarządu Politycznego WP, 1974. – 32, [4] s. ; 25 cm.

25. Ludowe Wojsko Polskie w literaturze pięknej i sztuce (1943-1979) : biografia wyborowa / [oprac. Katarzyna Adamów i Janina Wożnicka] ; Centralna Biblioteka Wojskowa. – Warszawa : CBW, 1980. – 88 s. ; 21 cm.

26. Między barokiem a oświeceniem : wojny i niepokoje czasów saskich : praca zbiorowa / pod red. Krystyny Stasiewicz i Stanisława Achremczyka. – Olsztyn : Towarzystwo Naukowe : OBN, 2004. – 221, [2] s. : il. ; 24 cm. – (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie 0585-3893 nr 217)

27. Mistrz “czerwonego rymu” : Słowacki / Andrzej Kotliński ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Literaturze Polskiej. – Warszawa : IBL – Instytut Badań Literackich. Wydaw., 2000. – 222, [1] s. ; 20 cm. – (Rozprawy Literackie 0208-4007 78)

28. Nieznana wojna Hollywood przeciwko Polsce 1939-1945 / Mieczysław B. B. Biskupski ; przekł. Karol Nowacki ; [ze wstępem Stanisława Michalkiewicza]. – Warszawa : Fijorr Publishing Company, 2011. – 389, [1] s. ; 21 cm.
* II wojna światowa w filmie amerykańskim
M 206654 (Opole)

29. Obrachunek z mitem Fina w twórczości Väinö Linny i Paavo Rintali / Bolesław Mrozewicz. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2004. – 309, [3] s. ; 24 cm. – (Filologia Skandynawska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0208-7235 ; nr 10)
* Wojna i wojsko w literaturze fińskiej

30. Obraz wojny i okupacji w literaturze polskiej / Andrzej Wiśniewski ; Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. Zarząd Główny. – Warszawa : TWP. ZG, 1988. – 65, [3] s. ; 21 cm.

31. Pamięć czasu zagłady 1939-2009 / red. Maria Jazownik, Anita Kucharska-Dziedzic. – Zielona Góra : Księgarnia Akademicka, 2011. – 449 s. : il. ; 24 cm.

32. Pierwsza wojna światowa w literaturze polskiej i obcej : wybrane zagadnienia / pod red. Eugenii Łoch, Krzysztofa Stępnika. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. – 332 s. ; 24 cm.
M 185511 (Opole)

33. Pierwsza wojna światowa w oczach Zofii Nałkowskiej / Włodzimierz Wójcik // W : Pierwsza wojna światowa w literaturze polskiej i obcej : wybrane zagadnienia / pod red. Eugenii Łoch, Krzysztofa Stępnika. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. – S. 189-195
M 185511 (Opole)

34. Płacz generała : eseje o wojnie / Maria Janion. – Wyd. 2 przejrz. i rozsz. – Warszawa : “Sic!”, 2007. – 356 s. ; 21 cm. ISBN 978-83-60457-43-6
M 198307 (Opole)

35. Podróż do przeszłości : interpretacje najnowszej historii w polskiej sztuce krytycznej / Izabela Kowalczyk. – Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej “Academica”, cop. 2010. – 529 s., XV, [1] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 20 cm.
M 205440 (Opole)

36. Podróż w ciemności : kulturowe obrazy wojny / Marcin Kępiński. – Łódź : Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, 2012. – 208 s. : il. ; 22 cm.

37. Poeci i wojna : rozprawy i szkice / Jerzy Święch. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. – 254,[2] s. : il. ; 21 cm. ISBN 83-01-13241-8
M 181772 (Opole)

38. Poetyka humoru lat okupacji 1939-1944 / Zdzisław Jastrzębski. – Warszawa : “Pax”, 1986. – 284, [4] s. : rys. ; 19 cm.
M 144789 (Opole)

39. Poezja pierwszej wojny : tradycja i konwencje / Zbigniew Kloch ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. – 217, [2] s. ; 21 cm.
M 145546 (Opole), M 47794 (Kędzierzyn-Koźle), M 047295 M 047294 (Nysa)

40. Polska wojna w obcym filmie / Rafał Marszałek ; Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki. Zakład Współczesnej Kultury Artystycznej. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydaw. PAN, 1976. – 170 s. ; 21 cm.
M 020472 (Brzeg), M 30884 (Kędzierzyn-Koźle), M 027665 (Kluczbork), M 101299 (Opole)

41. Postawy antywojenne w poezji i publicystyce niemieckiego ekspresjonizmu / Janusz Golec // W : Pierwsza wojna światowa w literaturze polskiej i obcej : wybrane zagadnienia / pod red. Eugenii Łoch, Krzysztofa Stępnika. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. – S. 259-268
M 185511 (Opole)

42. “Przed złotym czasem” : szkice o poezji i pieśni patriotyczno-wojennej lat 1908-1918 / Andrzej Romanowski. – Kraków : “Znak”, 1990. – 364, [4] s. ; 20 cm. ISBN 83-7006-125-7
M 165425 (Opole)

43. Romantyzm i wojna : interpretacja historii w polskiej literaturze o tematyce okupacyjnej / Danuta Dąbrowska. – Szczecin : Wydaw. Naukowe US, 1991. – 253, [1] s. ; 24 cm. – (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. 94)
M 165432 M 165431 (Opole)

44. Rozkwitały pąki białych róż… : wiersze i pieśni z lat 1908-1918 o Polsce, o wojnie i o żołnierzach. 1 / wybrał, oprac. i wstępem opatrzył Andrzej Romanowski. – Warszawa : Czytelnik, 1990. – 719 s. : il. ; 25 cm. ISBN 83-07-01914-1
M 045244/I (Brzeg), M 045921/I (Kluczbork), 054548/I (Nysa), M 162712/I M (Opole)

45. Rozkwitały pąki białych róż… : wiersze i pieśni z lat 1908-1918 o Polsce, o wojnie i o żołnierzach. 2 / wybrał, oprac. i wstępem opatrzył Andrzej Romanowski. – Warszawa : Czytelnik, 1990. – 226, [2] s. ; 25 cm. ISBN 83-07-01914-1
M 045244/II (Brzeg), M 045922/II (Kluczbork), 054548/II (Nysa), M 162712/II (Opole)

46. Słowo o końcu świata : człowiek i jego zderzenie z wojną na przykładzie prozy Wittlina, Haška i Stryjkowskiego / Dariusz Konrad Sikorski // W : Pierwsza wojna światowa w literaturze polskiej i obcej : wybrane zagadnienia / pod red. Eugenii Łoch, Krzysztofa Stępnika. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. – S. 209-215
M 185511 (Opole)

47. Służba i drużba : Ludowe Wojsko Polskie w prozie : antologia / wybór Marian Laprus. – [Warszawa] : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1973. – 473, [3] s. ; 25 cm.
M 014909 (Brzeg), M 086978 (Opole)

48. Stawiński i wojna : reprezentacje doświadczenia jako podróż autobiograficzna / Barbara Giza. – Warszawa : Wydawnictwo Trio : Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, 2012. – 228 s. ; 21 cm.

49. Stefan Żeromski, Władysław Reymont i Jerzy Żuławski wobec pierwszej wojny światowej / Eugenia Łoch // W : Pierwsza wojna światowa w literaturze polskiej i obcej : wybrane zagadnienia / pod red. Eugenii Łoch, Krzysztofa Stępnika. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. – S. 65-79
M 185511 (Opole)

50. Świadectwa i powroty nieludzkiego czasu : materiały konferencji naukowej poświęconej martyrologii lat II wojny światowej w literaturze, [Majdanek 18-19.IV.1989 r.] / pod red. Jerzego Święcha. – Lublin ; Majdanek : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : Państ. Muzeum, 1990. – 191, [1] s. ; 24 cm.

51. Temat śpiącego wojska w folklorze polskim : próba typologii / Janina Hajduk-Nijakowska ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich. – Opole : WSP, 1980. – 243,[2] s. ; 24 cm + Mapy : 2 k. – (Seria B : Studia i Monografie / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu ; nr 71 )
M 123433 (Opole)

52. Tradycje żołnierskie literatury polskiej / Janusz Kapuścik, Wojciech J. Podgórski. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1978. – 40 s. ; 19 cm. – ( Nauka dla Wszystkich ; nr 290 )
M 023971 (Brzeg), M 34669 M 34670 (Kędzierzyn-Koźle), M 031877 M 031878 M (Nysa), 110618 M 110619 (Opole)

53. Tragizm wojny i okupacji w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza i Zbigniewa Herberta / Zbigniew Lisowski. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2008.
– 124, [1] s. : il. ; 21×22 cm.

54. Ułan / Jan Prokop // W : Słownik literatury polskiej XIX wieku / pod red. Józefa Bachórza i Aliny Kowalczykowej. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. – S. 985-987
C 045459 (Brzeg), C 53522 (Kędzierzyn-Koźle), C 046686 (Kluczbork), C 061105 (Nysa), C 164484 I 164487 C (Opole)

55. Uraz przetrwania : trauma i polemika z mitem pierwszej wojny światowej w powieści kanadyjskiej / Anna Branach-Kallas. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. – 267, [1] s. ; 21 cm.

56. Wielka wojna i świadomość przełomu : literatura polska lat 1914-1918 / Dorota Kielak. – Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2001. – 189 s. ; 21 cm. – (Biblioteka Polonistyczna UKSW)

57. Wobec wojny : o prozie Zofii Nałkowskiej, Tadeusza Borowskiego, Mirona Białoszewskiego, Stanisława Dygata, Tadeusza Nowaka / [aut. Janusz Termer]. – Warszawa : “Współczesność”, 1991. – 27, [1] s. ; 16 cm. – (Polubić Lektury ; nr 8)

58. Wojna i postpamięć / pod red. Zbigniewa Majchrowskiego i Wojciecha Owczarskiego. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2011. – 572 s. ; 24 cm.

59. Wojna i wojskowość w Faraonie Bolesława Prusa / Magdalena Czachorowska. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2014. – 144 s. : il. ; 24 cm.

60. Wojna i żołnierz w okresie kontrreformacji (do roku 1648) : szkice z dziejów literatury polskiej i obcej / Stefan Herman. – Zielona Góra : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1983. – 153, [2] s. ; 24 cm.

61. Wojna, męskość, literatura / Tomasz Tomasik ; Akademia Pomorska w Słupsku. – Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2013. – 358, [1] s. ; 24 cm.

62. Wojna, pokój i bogowie w starożytnym Rzymie / Stanisław Śnieżewski. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2006. – 272 s. ; 21 cm. – (Biblioteka Aretuzy 3)

63. Wojna w powieściach i nowelach Alexandra Lerneta-Holenii / Ryszard Spodzieja. – Jastrzębie-Zdrój : Black Unicorn, 2012. – 282 s. : il. ; 21 cm.

64. Wojny, bitwy i potyczki w kulturze staropolskiej / pod. red. Wiesława Pawlaka i Magdaleny Piskały ; [aut. Sławomir Baczewski et al.]. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo : Stowarzyszenie “Pro Cultura Litteraria”, cop. 2011. – 417 s. ; 24 cm. – (Studia Staropolskie. Series Nova ; t. 30 (86))

65. Wojny światowe a literatura w kraju / Krystyna Jakowska // W : Słownik literatury polskiej XX wieku / red. Alina Brodzka. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. – S. 1199-1207
C 046419 (Brzeg), C 047787 (Kluczbork), C 53784 (Kędzierzyn-Koźle), C 055263 (Nysa), C 166387 I 166402 (Opole)

66. Wojsko, literatura, sztuka / wybór i przygot. mat. Zbigniew Opoka. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1980. – 294,[2] s., 8 s. tabl. : il. ; 20 cm.
M 40371 (Kędzierzyn-Koźle)

67. Wojsko w filmie polskim / Mieczysław Borkowski. – Warszawa : Dom Wojska Polskiego, 2000. – 151 s. : il. ; 22 cm.

68. Wojsko w literaturze : materiały z sesji literackiej “Obraz współczesnego życia Ludowego Wojska Polskiego w literaturze”, zorganizowanej w 30 rocznicę Sił Zbrojnych PRL / wybór i oprac. Feliks Kulej, Józef Lewicki ; [wstęp W. Sawczuk]. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1974. – 235, [5] s., [12] k. tabl. : il. ; 23 cm.
M 27495 M (Kędzierzyn-Koźle), M 092396 (Opole)

69. Wojsko w literaturze : materiały z sesji literackiej “Obraz współczesnego życia ludowego Wojska Polskiego w literaturze”, zorganizowanej w 30 rocznicę Sił Zbrojnych PRL / wybór i oprac. Feliks Kulej, Józef Lewicki ; [wstęp W. Sawczuk]. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1974. – 235, [5] s., [12] k. tabl. : il. ; 23 cm.
M 27495 (Kędzierzyn-Koźle), M 092396 (Opole)

70. Wrzesień 1939 w książce, prasie i filmie : poradnik bibliograficzny / Marek Getter, Adam Tokarz. – Wyd. 3. – Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1970. – 103 s., [12] s.tabl. : il.,mapy, portr. ; 21 cm.
M 011997 (Brzeg), C 30220 M 20736 (Kędzierzyn-Koźle), M 051124 M 049114 (Kluczbork), C 017121 (Nysa), M 044276 (Opole)

71. Wrzesień w literaturze i historii polskiej. Cz.1, Wrzesień w literaturze / red. Mieczysław Inglot. – Wrocław : Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych, 1980. – 106 s. ; 21 cm.
M 121244/I (Opole)

72. Wybaczyć Bogu : Hiob w literaturze podejmującej tematykę II wojny światowej / Anna Marta Szczepan-Wojnarska. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2008. – 322, [4] s. ; 21 cm.
M 200513 (Opole)

73. Z historii fotografii wojennej / Henryk Latoś. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1985. – 316,[4] s. : il., fot. ; 26 cm. ISBN 83-11-07049-0
M 038930 (Brzeg), C 040373 (Kluczbork), M 145719 (Opole)

74. Zapomniane “Polenlieder” : niemieckie wiersze i pieśni o polskich żołnierzach z okresu I wojny światowej : Neue Polenlieder 1914-1915 / przeł. Wiktor Bugla ; oprac. Andrzej Szczepanik. – Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2011. – 164 s. ; 21 cm.

75. Żołnierskie narracje o wojnie światowej 1914-1918 : strzelcy, legioniści, Polacy w armii austro-węgierskiej / Jacek Rozmus. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013. – 177, [1] s. ; 21 cm. – (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 0239-6025 ; nr 673)

76. Żołnierz Ludowego Wojska Polskiego czasu wojny jako bohater literacki / Władysława Homa. – Słupsk : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1977. – 222 s. ; 21 cm.

Artykuły w czasopismach:

77. Afganistan, kłamstwa i kasety wideo / Przemysław Witkowski // Monde Diplomatique (Ed. polska). – 2013, nr 5, s. 38-41
* Wojsko w filmie polskim

78. Amerykański film wojenny – w poszukiwaniu głębokiej struktury / Ewa Brzezińska, Elżbieta Durys // Studia Filmoznawcze. – [T.] 26 (2005), s. 197-214

79. Anna Achmatowa o drugiej wojnie światowej (“W roku czterdziestym”, “Wiatr wojny”) / Małgorzata Semczuk // Przegląd Humanistyczny. – 1996, nr 3, s. 85-96

80. Bellona, Klio, Kamena… : literatura wobec wojen : materiały z konferencji // Napis. – Ser. 7 (2001), s. 3-522

81. Białoruska rzeczywistość czasu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej w kinematografii radzieckiej na podstawie filmów Łaryssy Szepitko “Wniebowstąpienie” (1976) i Elema Klimowa “Idź i patrz” (1985) / Łukasz Jasina. – Bibliogr. // Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. – R. 4 (2006), s. 133-146

82. Biblia o żołnierzach : przyczynek do oceny możliwości oddziaływania duchowości chrześcijańskiej za pomocą przekazu ustnego i pisemnego / Wojciech Misztal // Polonia Sacra. – 2010, nr 27, s. 187-198

83. Bułgarski bóg Mars : temat wojny w twórczości Iwana Wazowa / Telesfor Poźniak // Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia. – Nr 143, cz. 2 (2007), s. 75-85

84. Burza przed ciszą : Rosjanie o wojnie w Czeczenii / Anna Sajewicz // Kino. – 2011, nr 10, s. 28-30
* Wojna w Czeczenii w filmie rosyjskim

85. Casus Remarque’a : w kręgu idei i polityki / Joanna Łydzińska // Polonistyka. – 2006, nr 1, s. 34-40

86. Chirurgiczna prawda : nowe obrazy wojny w filmie dokumentalnym / Kamila Sławińska // Tygodnik Powszechny. – 2006, nr 46, s. 6

87. Ciało mówi / Maria Jolanta Olszewska // Społeczeństwo Otwarte. – 1998, nr 3, s. 19-23
* Okrucieństwo wojny jako temat literacki

88. Cienka czerwona linia / Lech Kurpiewski // Newsweek Polska. – 2007, nr 48, s. 118-120
* Wojna w filmie

89. Cień wojny – o wierszach “Alarm” i “Warszawa” Antoniego Słonimskiego na lekcjach w szkole zawodowej / Andrzej Słonimski // Język Polski w Szkole Średniej. – 1993/1994, z. 3, s. 54-59

90. “Czeczeński blues idących nocą” : wojna czeczeńska w prozie Aleksandra Prochanowa / Aleksander Wawrzyńczak // Slavia Orientalis. – 2007, nr 1, s. 63-79

91. Czy w SS byli fajni chłopcy : filmy o II wojnie kiedyś i dziś / Jerzy Płażewski // Kino. – 2005, nr 5, s. 14-17

92. Czy wojna jest dla dzieci? / Monika Roszak-Malanowicz // Polonistyka. – 2014, nr 3, s. 12-15
* Seria wydawnicza “Wojny dorosłych – historie dzieci” (wydawnictwo Literatura)

93. Decorum i dzikość / Jerzy Ossnowski // Więź. – 2014, nr 3, s. 157-166
* Wojna w literaturze

94. Detradycjonalizacja wojny : (dokumenty, instrumenty, erzace) / Sławomir Magala // Czas Kultury. – 1999, nr 4/5, s. 22-29
* Zdjęcia dokumentujące działania wojenne

95. Druga wojna światowa w polskiej literaturze i sztuce / Wiesław Wróblewski // Kultura i Oświata. – 1984, nr 2, s. 8-26

96. Druga wojna w polskim dramacie / Józef Kelera // Dialog. – 1983, nr 10, s. 98-114

97. Dwa spojrzenia na “zabijane” Sarajewo : Zlaty Filipović i Nenada Veličkovicia gra z konwencją dziennika / Magdalena Karolczyk // Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia. – Nr 146 (2008), s. 83-95
* Wojna jugosłowiańska w literaturze

98. Echa wojny w “Akademii Pana Kleksa” / Adrian Szary // Guliwer. – 2009, nr 1, s. 56-61

99. Fascynacja i groza : wybrane sposoby mówienia o drugiej wojnie światowej w literaturze dla dzieci i młodzieży / Izabela Mikrut // Guliwer. – 2009, nr 1, s. 32-39

100. Filmowe obrazy I wojny światowej : zmienne losy decorum / Natalia Stachura // Czas Kultury. – 2015, nr 1, s. 40-53

101. Filmy kręgu bałkańskiego : dokumenty wojny / Jadwiga Głowa // Kultura Popularna. – 2005, nr 2, s. 57-67

102. Gdy krąg interpretacji się zaciska… Gimnazjalista wobec poezji K. K. Baczyńskiego / Beata Niklewicz // Język Polski w Gimnazjum. – 2009/2010, s. 66-72

103. Gdy żadna ulica nie ma sensu : wojna w twórczości młodych reżyserów i dramaturgów / Jacek Kopciński // Teksty Drugie. – 2010, nr 4, s. 235-246

104. Historia i przemoc / Beata Koper, Katarzyna Lisowska, Agnieszka Szczepanek, Klaudia Ziewiec ; [oprac.] Agnieszka Szczepanek, Michał Larek // Czas Kultury. – 2013, nr 5, s. 132-145
* Wojna w literaturze

105. Hans Castorp w kamaszach : o wojnie w “Czarodziejskiej górze” z punktu widzenia żołnierza, cywila i artysty / Katarzyna Bałżewska // Bliza. – 2014, nr 4, s. 202-208

106. Hollywood w służbie hegemonii : amerykańskie kino wojenne / Tony Kashani ; tł. Agnieszka Kamrowska. Posłowie : propagandowy “product placement” / Agnieszka Kamrowska // Kultura Popularna. – 2005, nr 3, s. 107-125

107. Idee wojny i pokoju w niemieckiej klasycznej filozofii / Karol Bal // Zeszyty Naukowe WSP Opole. Nauki Społeczno-Polityczne. – Z. 3 (1993), s. 5-17

108. Inter arma rident musae : o podobieństwach prozy Henryka Sienkiewicza i Andrzeja Sapkowskiego / Wojciech Łapiński // Ruch Literacki. – 2014, z. 6, s. 603-624
* Motyw wojny

109. Intermezzo / Artur D[aniel] Liskowacki // Twórczość. – 2002, nr 1, s. 121-124
* Temat wojny w literaturze i w filmie

110. Jutro była wojna / Konrad Liskowacki // Pogranicza. – 2009, nr 4, s. 87-89
* II wojna światowa w filmie radzieckim

111. Kino w pułapce wojny / Ola Salwa, Michał Oleszczyk // Przekrój. – 2010, nr 11, s. 46-49

112. Kino wojennego niepokoju / Bartosz Staszczyszyn // Polityka. – 2011, nr 20, s. 66-69
* Kino wojenne

113. Kresy wojenne w literaturze staropolskiej / Bolesław Hadaczek // Zeszyty Naukowe. Szczecińskie Prace Polonistyczne / Uniwersytet Szczeciński. – Nr 14 (2003), s. 23-49

114. Kto wygrał tę wojnę? / Konrad J. Zarębski // Kino. – 2005, nr 5, s. 12-13
* II wojna światowa w filmie

115. “Kwiaty żelazne” : męskość militarna w wybranej prozie legionowej / Monika Szczepaniak // Przegląd Humanistyczny. – 2014, nr 4, s. 87-95

116. Legiony i wojna w poezji Broniewskiego / Tadeusz Bujnicki // Przegląd Humanistyczny. – 1989, nr 12, s. 43-62

117. Leopolda Staffa porażenie wojną : “Tęcza łez i krwi” / Adam Poprawa // Ruch Literacki. – 2005, z. 2, s. 157-165

118. Literatura angielska o pierwszej wojnie światowej / Jacek Wiśniewski // Literatura na Świecie. – 1983, nr 2, s. 378-386

119. Literatura o wojnie i wojsku dziś / Zbigniew Safjan // Kultura i Oświata. – 1989, nr 3, s. 45-50

120. Literatura polska wobec Pierwszej Wojny Światowej : świadomość nowego początku / Sławomir Sobieraj // Conversatoria Litteraria. – R. 6/7 (2013/2014), s. 41-55

121. “Ludzie ludziom zgotowali ten los” : II wojna światowa // Cogito. – 2014, nr 7, s. 35-37

122. “Ludzie ludziom zgotowali ten los” : II wojna światowa / Joanna Wysłowska // Cogito. – 2009, nr 6, s. 46-47

123. Machina wojenna Hollywood / Carl Boogs, Tom Pollard ; tł. Karina Gąsiorowska // Przegląd Anarchistyczny. – Nr 8 (2008/2009), s. 32-49
* Wojna w filmie amerykańskim

124. Maksim Harecki, Aleś Adamowicz, Wasil Bykaŭ – o trudnych wyborach / Katarzyna Drozd // Acta Albaruthenica. – T. 6 (2007), s. 113-120
* Wojna w literaturze białoruskiej

125. Metafizyczny wymiar doświadczenia wojennego w trylogii Andrzeja Struga “Żółty krzyż” a nowoczesna świadomość europejska / Anna Szóstak // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Seria Scripta Humana. – T. 2 (2014), s. 137-149

126. Mity i symbole “patriotyzmu wojskowego” na przykładzie polskiego kina wojennego w latach 1956-1970 / Łukasz Polniak // Dzieje Najnowsze. – 2011, nr 2, s. 99-113

127. Mówić i milczeć / Robert Piłat // Res Publica Nowa. – 1999, nr 10, s. 4-7
* II wojna światowa w filmie i literaturze

128. “Musimy uczyć w szkołach, na uniwersytetach, że zło jest złem, że nienawiść jest złem i że miłość jest obowiązkiem” : o wojennej literaturze dla dzieci i młodzieży / Beata Gdak // Guliwer. – 2009, nr 2, s. 5-13

129. Myśl wojskowa Juliusza Słowackiego / Dariusz Seweryn // Rocznik Przemyski. – T. 45, z. 1 (2009), s. 167-172

130. Na skrzyżowaniu dwóch totalitaryzmów : (obraz wojny w literaturze rosyjskiej) / Katarzyna Duda // Polonia Sacra. – Nr 12 (2003), s. 5-28

131. “Najmądrzejszy z mędrców nie wszystko wie” : wojna w twórczości J.R.R. Tolkiena / Tomasz Garbol // Ethos. – 2005, nr 3-4, s. 245-256

132. Narodowe rekolekcje i rozrachunki, czyli literatura polska wobec pierwszej wojny światowej : wybór / Maria Jolanta Olszewska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Seria Scripta Humana. – T. 2 (2014), s. 103-136

133. Narodziny i dzieje fotografii wojennej / Aleksander Smoliński // Wiadomości Historyczne. – 2012, nr 2, s. 47-50

134. Nasze matki, nasi ojcowie, nasza polityka pamięci : uwagi do filmu “Nasze matki, nasi ojcowie” (2013) / Jakub Nowosad // Rzeszowskie Studia Socjologiczne. – Nr 2 (2013), s. 328-333

135. Niemcy muszą zwyciężyć czyli inna bitwa o Anglię / Agnieszka Haska, Jerzy Stachowic // Nowa Fantastyka. – 2010, nr 9, s. 14,15
* Wojna w literaturze fantastyczno-naukowej

136. Niemcy: sprawcy czy ofiary? / Konrad J. Zarębski // Kino. – 2009, nr 5, s. 14-17
* II wojna światowa w filmie

137. Niepodległość i wojna : doświadczenie pierwszej wojny światowej w literaturze polskiej / Anna Nasiłowska // Przegląd Polityczny. – Nr 125 (2014), s. 166-169

138. “Nieubłagane okrucieństwo świata” : wojna i jej transformacje twórczości Hanny Malewskiej / Maciej Nowak // Ethos. – 2005, nr 71-72, s. 219-244

139. Norwida filozofia wojny / Włodzimierz Toruń // Ruch Literacki. – 2004, z. 4-5, s. 407-419

140. Notatki z (nie) spektaklu / Dariusz Kosiński // Dialog. – 2015, nr 1, s. 12-27
* Wojna jako widowisko telewizyjne

141. Nurt heroizacyjny i deheroizacyjny w czeskiej prozie wojennej / Marzena Zabierzewska-Kucharska // Bohemistyka. – 2002, [nr] 1, s. 24-34

142. O hiperboli w poezji wojennej (1914-1918) / Zbigniew Kloch // Pamiętnik Literacki. – 1983, z. 3, s. 209-239

143. O kilku ideach ważnych dla rozumienia prozy Leona Buczkowskiego / Bogdan Owczarek // Pamiętnik Literacki. – 2014, z. 3, s. 129-143
* Wojna

144. O okrucieństwie wojny : opowiadania Idy Fink w roli szkolnej lektury / Beata Surdej // Język Polski w Gimnazjum. – 2016/2017, nr 3, s. 82-93

145. O rycerskich nazistach i zbydlęconych Polakach : skandaliczny rewizjonizm / Wojciech Pięciak // Tygodnik Powszechny. – 2011, nr 46, s. 29
* “Laconia” – film produkcji niemieckiej o zatonięciu statku pod tą samą nazwą

146. O wojnie i okupacji w literaturze dla młodych odbiorców : rekonesans / Krystyna Heska-Kwaśniewicz // Guliwer. – 2009, nr 1, s. 5-10

147. Oblicza wojny w wierszach Różewicza / Olga Wyspiańska-Soszyńska // Polonistyka. – 2005, nr 5, s. 53-55

148. Obraz wojny w filmie polskim / Stanisław Kuszewski // Kino. – 1985, nr 5, s. 1-4

149. Oprawcy mimo woli : skandaliczny film w niemieckiej telewizji / Joachim Trenkner ; tł. WP. – Korespondencja z Berlina // Tygodnik Powszechny. – 2013, nr 14, s. 32-33
* Dot. serialu “Nasze matki, nasi ojcowie” emitowanego w niemieckiej telewizji

150. Patrzeć, pamiętać, zakrywać : fotografia wojenna / Ewa Jeleń // Przegląd Humanistyczny. – 2011, nr 6, s. 97-101

151. Piekielne wojny (bez których nie byłoby SF) / Michał R. Wiśniewski // Nowa Fantastyka. – 2010, nr 9, s. 8-11
* Wojna w filmie fantastyczno-naukowym

152. Piekło na Pacyfiku / Tomasz Jopkiewicz // Kino. – 2007, nr 2, s. 26-28
* II wojna światowa w filmie

153. Pierwsza i druga fala literatury o tematyce wojennej / Marzena Zabierzewska-Kucharska. – Bibliogr. // Bohemistyka. – 2006, [nr] 2, s. 115-134

154. Pierwsza wojna światowa w wizjach artystycznych pisarzy ukraińskich / Roman Hromiak // Przegląd Humanistyczny. – 1998, nr 5-6, s. 67-79

155. Pierwsza wojna światowa we włoskojęzycznej literaturze triesteńskiej / Joanna Szymanowska. – Bibliogr. // Acta Philologica. – Nr 37 (2010), s. 240-246

156. Pieśni i piosenki : rzecz o wojennym folklorze / Zbigniew Kloch // Literatura Ludowa. – 1984, nr 3, s. 3-39

157. “Pieśń była żywą krwią” : o piosenkach żołnierskich Paczkowskiego i Baczyńskiego / Wojciech Podgórski // Polonistyka. – 1988, nr 6, s. 427-442

158. Pisarz – wobec wojny / Zbigniew Safjan // Argumenty. – 1985, nr 29, s. 8-9

159. Plebejskie przeżycie wojny / Roch Sulima // Biuletyn Polonistyczny. – 1990, z. 3-4, s. 45-59

160. “Po to się urodziłeś?” : wojna oczami Goi / Bożena Fabiani // Ethos. – 2005, nr 71-72, s. 213- 218

161. Podwójna narracja : Franz Kafka wobec pierwszej wojny światowej / Paulina Urbańska // Przegląd Humanistyczny. – 2014, nr 4, s. 77-85

162. Poetyka pamięci braci Różewiczów / Monika Maszewska-Łupiniak // Perspektywy Kultury. – 2010, nr 1, s. 187-200

163. Ponure dni wolności / Jan Galant // Polonistyka. – 2004, nr 4, s. 13-16
* Literatura wojenna i obozowa

164. Powrót bohaterów na ekran / Tomasz Nowak // Tygodnik Powszechny. – 2014, nr 28, s. 42-44
* Nowe amerykańskie kino wojenne

165. Późna mowa wojenna: Białoszewski, Wojdowski, Odojewski / Mieczysław Dąbrowski // Przegląd Humanistyczny. – 2010, nr 4, s. 19-31

166. Prawdziwa wojna fantasy / Maciej Nowak-Kreyer // Nowa Fantastyka. – 2008, nr 7, s. 8-11
* Realne militaria w świecie fantasy

167. Prawie nikt : literatura idzie na wojnę / Jerzy Franczak // Tygodnik Powszechny. – 2011, nr 31, dod. “Książki w Tygodniku”, s. 10-11

168. Problematyka wojskowa w twórczości Wacława Potockiego / Renata Gałaj // Studia i Materiały do Historii Wojskowości. – T. 40 (2003), s. 119-132

169. Proza żołnierska I wojny światowej i jej “re-kreacje” w “Lekcji martwego języka” Andrzeja Kuśniewicza / Jacek Rozmus. – Bibliogr. // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. – [Nr] 5 (2013), s. 66-78

170. Próby przełamania stereotypu literackiego w opisie doświadczeń czasów wojny w “Pamiętniku z powstania warszawskiego” Mirona Białoszewskiego / Henryk Odrożek // Język Polski w Szkole Średniej. – 1989/1990, z. 3-4, s. 308-316

171. Przygody Franka Dolasa albo co Giuseppe robił w Warszawie / Piotr Zwierzchowski // Kwartalnik Filmowy. – 2012, nr 77/78, s. 185-200
* II wojna światowa w polskim filmie

172. Ratuj się kto możę! / Jacek Cieślak // Teatr. – 2015, nr 7-8, s. 8-11
* Spektakle teatralne o tematyce wojennej, związanej z konfliktem Rosja – Ukraina

173. Rilkego niepamięć wojny / Dorota Kownacka // Res Publica Nowa. – 2013, nr 24, s. 72-75

174. Romantyczne wizerunki pokonanego wodza : próba rozszerzenia ikonografii / Sergiusz Michalski // Folia Historiae Artium. Seria Nowa. – T. 11 (2007), s. 85-94
* Wojsko w sztuce

175. Romantyczny obraz polskiego żołnierza okresu powstań narodowych w literaturze pięknej / Andrzej Cwer // Artes Liberales. – 2010, nr 1/2, s. 221-235
* Materiały z konferencji naukowej “Idee romantyzmu, ich trwałość i potencjał edukacyjny”, Pułtusk, Opinogóra

176. Romantyzm, czyli lekcja pesymizmu : (o poezji wojennej Mieczysława Jastruna) / Arkadiusz Bichta // Poezja. – 1989, nr 9, s. 83-89

177. Rozrachunek z wojenną przeszłością w twórczości Elisabeth Langgässer / Marek Jakubów // Roczniki Humanistyczne. – T. 58, z. 5 (2010), s. 123-135

178. Samozagłada straconego pokolenia / Viktor Grotowicz // Odra. – 2014, nr 5, s. 25-32
* Stulecie wybuchu pierwszej wojny światowej

179. Skamandryci i inni o wojnie / Jan Marx // Poezja. – 1985, nr 5-6, s. 41-72

180. Skłócone wspomnienia / Bogdan Bogdanović ; tł. Krystyna Bąk // Krasnogruda. – Nr 6 (1997), s. 30-32
* Współczesna serbska powieść wojenna

181. Słownictwo i frazeologia z zakresu wojskowości w “Kolendach żołnierskich” i “Szopce żołnierskiej” Antoniego Bogusławskiego / Magdalena Mikoś // Język Polski. – 2012, z. 5, s. 391-401

182. Słowo o końcu świata : człowiek i jego zderzenie z wojną w prozie Wittlina, Haška i Stryjkowskiego / Dariusz Konrad Sikorski // Pogranicza. – 1998, nr 1, s. 103-108

183. Spacery po piekle / Tomasz Jopkiewicz // Kino. – 2014, nr 10, s. 41-45
* Amerykańskie filmy o wojnie

184. Sprzeciw wobec wojny i przemocy w twórczości czeskich tekściarzy / Szymon Brandys. – Bibliogr., netogr. // Bohemistyka. – 2010, [nr] 4 s. 301-310

185. Strategia Pentagonu, technowojna i Hollywood / Carl Boggs ; tł. Iwo Czyż // Przegląd Anarchistyczny. – Nr 8 (2008/2009), s. 17-31
* Wojna w filmie amerykańskim

186. Strefy ulewy i grzmotu – różne sposoby pisania o wojnie / Antoni Mackiewicz // Język Polski w Szkole Średniej. – 1989/1990, z. 2, s. 166-180

187. Suzanne Opton : twarze wojny / Witold Kanicki // Fotografia. – Nr 39 (2012), s. 36-39
* Wojsko w fotografii Suzanne Opton

188. Szeregowiec Iwan : wojenne kino rosyjskie sięga do radzieckich wzorców, by propagować kult imperium / Piotr Gociek // Wprost. – 2006, nr 43, s. 110-113

189. Ślady krwawej Bellony w twórczości Wacława Potockiego / Krystyna Złotkowska // Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska. – Nr 4 (2005), s. 55-76

190. Święta wojna w Biblii : ludzka ideologia czy Boża wola? / Wojciech Pikor // Studia Bobolanum. – 2005, t. 2, s. 21-44

191. Teatr i wojna / Piotr Morawski // Dialog. – 2012, nr 4, s. 190-195

192. Temat wojenny i okupacyjny w książkach Cezarego Leżeńskiego / Barbara Pytlos // Guliwer. – 2009, nr 1, s. 17-23

193. Trauma wojenna w filmach Jean-Pierre’a Melville’a / Patrycja Włodek // Kwartalnik Filmowy. – 2008, nr 61, s. 88-100

194. “Tryptyk wojenny” w “Buszu po polsku” Ryszarda Kapuścińskiego : szkic o narracji / Paweł Biliński // Topos. – 2010, nr 2/3, s. 120-130

195. Ułani, ułani, chłopcy malowani… : (o artystyczno-literackich źródłach popularności motywu) / Andrzej Pochodaj // Muzealnictwo Wojskowe. – T. 8 (2005), s. 403-432

196. “W dolinie upokorzenia” Kazimiery Iłłakowiczówny : wiersze czasu wojennego uchodźstwa / Jerzy Speina // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Rozprawy Humanistyczne. – T. 11 (2009), s. 169-182

197. W jaki sposób mówimy dzieciom o wojnie? : charakterystyka prozy o tematyce wojennej na podstawie wybranych książek dla dzieci / Aleksandra Sikora // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum. – 2014, [z.] 2, s. 25-44

198. Widok orła białego : literackie obrazy wejścia wojsk polskich na Śląsk w roku 1922 / Krystyna Heska-Kwaśniewicz // Śląsk. – 2002, nr 6, s. 22-24

199. Wielka fala o wielkiej wojnie / Szymon Łucyk // Tygodnik Powszechny. – 2014, nr 16, s. 62-64
* I wojna światowa w francuskiej literaturze i filmie

200. Wielka Wojna Ojczyźniana we współczesnej rosyjskiej kinematografii : o nośnikach pamięci zbiorowej / Agata Bachórz // Przegląd Zachodni. – 2009, nr 2, s. 91-110

201. Wielka wojna: orgia i rozpad / Rafał Węgrzyniak // Dialog. – 1998, nr 1, s. 94-104
* Obraz wojny w literaturze

202. Wielka wojna z lamusa / Agnieszka Haska, Jerzy Stachowicz // Nowa Fantastyka. – 2014, nr 09, s. 65-66
* I wojna światowa w literaturze fantastycznonaukowej

203. Wojenna robinsonada w powieści pt. “Na Zagubionem” / Zofia Adamczykowa // Guliwer. – 2009, nr 1, s. 23-31

204. Wojna a literatura / Lesław Bartelski // Kultura i Oświata. – 1980, nr 3, s. 7-14

205. Wojna arcyludzka / Magdalena Baran // Res Publica Nowa. – 2013, nr 24, s. 60-65
*Wojna w literaturze

206. Wojna czy pokój / Dobrochna Dembińska-Siury // Meander. – 1986, z. 8/9, s. 327-339
* Temat wojny w literaturze greckiej

207. Wojna i piękno / Marek K. E. Baczewski // Nowa Okolica Poetów. – 2007, nr 2, s. 152-164
* Wojna w literaturze

208. Wojna i pokój w średnioangielskim eposie rycerskim / Władysław Witalisz // Prace Komisji Neofilologicznej / Polska Akademia Umiejętności. – T. 6 (2007), s. 201-216

209. Wojna i postpamięć w obiektywie kamery / Wanda Dittrich, Mariusz Wirski // Bliza. – 2014, nr 4, s. 65-70
* II wojna światowa w filmie

210. Wojna i wojsko w kręgu zainteresowań twórców filmowych : militaria w kinematografii / Józef Waberski // Kultura i Oświata. – 1982, nr 2, s. 82-89

211. Wojna i zapis (o dziennikach wojennych) / Paweł Rodak // Teksty Drugie. – 2005, nr 6, s. 33-45

212. Wojna jako karnawał / Robert Kulmiński // Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia. – Nr 129 (2004), s. 49-57
* Wojna w literaturze i filmie czeskim

213. Wojna [jako temat filmowy] / Cezary Wiśniewski // Film. – 1978, nr 41, s. 3-5

214. Wojna na śmiech przełożona : metaforyka batalistyczna w twórczości Józefa Barana / Janusz Waligóra // Ojczyzna-Polszczyzna. – 1996, nr 3, s. 52-56

215. Wojna nieprzedstawiona: trzy metody pisarskie w reportażach legionowych Juliusza Kadena-Bandrowskiego / Jan Zdunik // Przegląd Humanistyczny. – 2014, nr 4, s. 97-108

216. Wojna od kuchni : o kinie Rubena Östlunda / Marta Stańczyk // Bliza. – 2014, nr 4, s. 45-49
* Wojna w filmie szwedzkim

217. Wojna polsko-niemiecka w prozie Wojciecha Żukrowskiego / Mieczysław Łojek // Dydaktyka Literatury. – [T.] 30 (2010), s. 291-313

218. “Wojna to ciało ale wywrócone…” : poszukiwanie tożsamości w powojennym świecie na przykładzie cyklu utworów “La guerra trouvée” Jean-Pierra Faye’a oraz tomu “Hermes, pies i gwiazda” Zbigniewa Herberta / Karolina Sałdecka. – Bibliogr., netogr. // Ogrody Nauk i Sztuk. – Nr 1 (2011), s. 49-55

219. Wojna w poezji : obraz drugiej wojny światowej w liryce polskiej / Małgorzata Semczuk // Przegląd Humanistyczny. – 1995, nr 4, s. 81-100

220. Wojna w twórczości Mirona Białoszewskiego i Tymoteusza Karpowicza / Katarzyna Krasoń // Przegląd Humanistyczny. – 1988, nr 6, s. 161-171

221. Wojny dozwolone starożytnego Izraela w świetle Starego Testamentu / Tomasz Tulejski ; Uniwersytet Łódzki. – Bibliogr. // Politeja. – 2013, nr 4, s. 35-51

222. Wojny światowe a literatura / Małgorzata Derwich // Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny. – 2014, nr 3, s. 25-34
* Zestawienie bibliograficzne

223. Wojny wśród gwiazd i smoków / Tymoteusz Pawłowski // Nowa Fantastyka. – 2002, nr 8, s. 66-67
* Literatura science-fiction

224. Wojsko w przedwojennych filmach / Jerzy Semilski // Myśl Polska o Filmie. – 1994, nr 5, s. 2

225. Wojsko w siedemnastowiecznych przysłowiach polskich zebranych przez Salomona Rysińskiego i Andrzeja Maksymiliana Fredrę / Renata Gałaj // Zeszyty Naukowe. Szczecińskie Studia Historyczne / Uniwersytet Szczeciński. – Nr 12 (1999), s. 53-67

226. Wrzesień 1939 roku w literaturze polskiej / Jan Zygmunt Jakubowski // Polonistyka. – 1964, nr 4, s. 3-6

227. Wrzesień w dramacie / Józef Kelera // Biuletyn Polonistyczny. – 1990, z. 3-4, s. 81-97

228. Wzory pamięci : wojna w literaturach niemieckich / Marek Wydmuch // Kultura. – 1979, nr 35, s. 3, 4

229. Z okopów wielkiej wojny / Tomasz Jopkiewicz // Kino. – 2012, nr 1, s. 22-24
* Kino wojenne

230. Z wojną w tle : dramaty wojenne Michela Vinavera / Piotr Olkusz // Dialog. – 2009, nr 9, s. 108-121

231. Z zagadnień współczesnego militaryzmu : jak kinematografia rosyjska “oswoiła” konflikt czeczeński / Wojciech Kajtoch // Zeszyty Prasoznawcze. – 2011, nr 1/2, s. 41-58

232. Zabawa zwana wojną / Tomasz Jopkiewicz // Kino. – 2009, nr 9, s. 23-25
* Wojna w filmie

233. Zaproszenie do tematu : [literatura polska wobec drugiej wojny światowej i okupacji] / Janusz Sławiński // Teksty. – 1974, nr 5, s. 1-11

234. Zmierzch pięknej epoki : Tadeusz Różewicz wobec (pamięci) pierwszej wojny światowej / Tomasz Wójcik // Przegląd Humanistyczny. – 2014, nr 4, s. 65-76

235. Żołnierz polski w kinematografii obcej : militaria w kinematografii obcej : militaria w kinematografii / Józef Waberski // Kultura i Oświata. – 1982, nr 4, s. 75-81

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu