Oferta zajęć

PBW w Opolu zaprasza nauczycieli zainteresowanych stosowaniem biblioterapii w procesie dydyaktyczno – wychowawczym na warsztaty i szkolenia prowadzone w Pracowni Biblioterapii. 

  1. Biblioterapia czyli Mocna strona książek – teoria i praktyka.
  2. Biblioterapia w pracy pedagogicznej – metodyka.
  3. Metodyka tworzenia zajęć biblioterapeutycznych.
  4. Metodyka tworzenia programów biblioterapeutycznych.
  5. Bajki – pomagajki czyli o bajce terapeutycznej – teoria i praktyka.
  6. Teatr Kamishibai jako metoda popularyzacji czytelnictwa – metodyka.
  7. Magiczne okno Kamishibai – warsztaty.
  8. Wzmacnianie poczucia własnej wartości – warsztaty.

 

Bieżąca oferta zajęć biblioterapii

Pracownia Biblioterapii  w PBW w Opolu.

Filia PBW w Brzegu.

Filia PBW w Kluczborku.