Oferta zajęć

PBW w Opolu zaprasza nauczycieli zainteresowanych stosowaniem biblioterapii w procesie dydyaktyczno – wychowawczym na warsztaty i szkolenia prowadzone w Pracowni Biblioterapii przez  biblioterapeutę  Joannę Baran i  Justynę Jurasz.

Szkolenia dla nauczycieli – prowadzenie Joanna Baran

 1. Biblioterapia – teoria i praktyka.
 2. Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych – metodyka.
 3. Autorski program biblioterapeutyczny – metodyka.

Warsztaty biblioterapeutyczne dla nauczycieli Spotkania z biblioterapią – prowadzenie Joanna Baran.

 1. Ogród mojego szczęścia.
 2. O smutku i radości.
 3. Moja kobiecość.

Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli – prowadzenie  Justyna Jurasz

 1. Biblioterapia czyli Mocna strona książek – teoria i praktyka.
 2. Biblioterapia w pracy pedagogicznej – metodyka.
 3. Metodyka tworzenia zajęć biblioterapeutycznych.
 4. Metodyka tworzenia programów biblioterapeutycznych.
 5. Bajki – pomagajki czyli o bajce terapeutycznej – teoria i praktyka.
 6. Teatr Kamishibai jako metoda popularyzacji czytelnictwa – metodyka.
 7. Magiczne okno Kamishibai – warsztaty.
 8. Wzmacnianie poczucia własnej wartości – warsztaty.

 

Bieżąca oferta zajęć biblioterapii

Pracownia Biblioterapii  w PBW w Opolu.

Filia PBW w Brzegu.

Filia PBW w Kluczborku.