Adam i Ewa

Książki:

1. Adam i Ewa : małżeńskie sekrety z rajskiego ogrodu / Michael Shevack ; przekł. Elżbieta Kopocz. – Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2012. – 270, [1] s. ; 20 cm.

2. Czy Adam i Ewa “byli nadzy”? : dwie mądrości – z Bogiem lub bez Boga : studium filologiczno-biblijne opowieści Rdz 2-3 na tle dziejów Izraela / Julian Sulowski. – Łódź : Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 1998. – 284 s. ; 21 cm.

3. Ewa – matka żyjących : powieść o pierwszej kobiecie / Barbara Szczepanowicz. – Kraków : Alleluja, 2005. – 140 s. ; 20 cm. – (Żywoty Biblijne 6)

4. Jak czytać opowieści biblijne i mitologiczne w sztuce : rozwiązywanie zagadek dawnych mistrzów – od Giotta do Goi / Patrick de Rynck ; przekł. Piotr Nowakowski. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2009. – S. 22-31 : Adam i Ewa
I 202271 (Opole)

5. Kobiety w Biblii : słownik, konkordacja / Pius Czesław Bosak. – Poznań : “W Drodze”, 1995. – S. 71-75 : Ewa
C 175583 I 175584 (Opole)

6. Leksykon postaci biblijnych : ich dalsze losy w judaizmie, chrześcijaństwie, islamie oraz w literaturze, muzyce i sztukach plastycznych / Martin Bocian ; współpr. Ursula Kraut, Iris Lenz ; przekł. [z niem.] Juliusz Zychowicz. – Kraków : “Znak”, 1995. – S. 43-58 : Adam ; S. 128-130 : Ewa
C 047072 (Brzeg), C 172195 I 172196 (Ewa)

7. Literatura i malarstwo : korespondencja sztuk / Alina Biała. – Warszawa ; Bielsko-Biała : ParkEdukacja, 2009. – S. 33-37 : Stworzenie Adama  *Michał Anioł Buonarroti “Stworzenie Adama”, Waldemar Łysiak “Michelangelo Buonarroti “Stworzenie Adama”    C 050559 (Brzeg), C 052559 (Kluczbork), S 200986 (Opole)

8. Oblicza kryzysu w Biblii : wykłady otwarte. [Cz.] 1 / Waldemar Chrostowski ; wprowadz. Mirosław Mróz ; Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej. -Toruń : WSDDT, [1997]. – 23 s. : 1 rys. ; 21 cm.

9. Od Ewy do Marii Magdaleny : szkice o kobietach w Biblii / Marek Śnieciński ; [il. Anna Kozłowska-Łuc]. – Wrocław : “Astrum”, 1998. – 184, [4] s. : il. ; 21 cm.

10. Stary Testament : postacie i epizody / Chiara de Capoa ; [tł. Ewa Morka]. – Warszawa : “Arkady”, 2007. – S. 30-33 : Adam i Ewa w ogrodzie Eden ; S. 34-39 : Grzech pierworodny ; S. 40-46 : Wygnanie z raju ziemskiego
C 203036 I 202990 M 202977 M 203076 M 203077 (Opole)

11. Święta Ewa / I. Werbiński. – Włocławek : Wydaw. Duszpasterstwa Rolników, 1997. – 15, [1] s. ; 15 cm.
*Ewa (postać bibl.) i Ewa z Liège (bł. ; ca 1205-ca 1265)

Artykuły w czasopismach:

12. Adam i Ewa – nie nazwany archetyp / Ryszard Radwiłowicz // Albo albo. – 2004, z. 2, s. 55-68

13. Adam z Edenu : metryka pierwszego człowieka / Adam Szostkiewicz // Polityka. – 2002, nr 51/52, s. 3-6,8,10

14. Co Ewa ma wspólnego z Marią? : teologia, etyka i kategoria płci / Regina Ammicht-Quinn ; tł. Karolina Krasuska // Katedra. – [Nr] 5 (2004), s. 5-17

15. Czy Adam mógł być kobietą? : pytanie do biblisty / Christopher Garbowski // Przegląd Powszechny. – 1998, nr 7/8, s. 85-88

16. Dlaczego Ewa? / Janusz Orlikowski // Akant. – 2011, nr 11, s. 29-30

17. Dzieje Adama i Ewy, czyli historia, która wcale nie jest historią / Zbigniew Kapłański // Katecheta. – 2006, nr 5, s. 53-56

18. Ewa czyli milczenie kobiet / Adam Szostkiewicz // Polityka. – 2001, nr 51/52, s. 6-11

19. “Ewa jest to istność, która była, jest i będzie” czyli o motywie biblijnej Ewy w literaturze modernizmu / Daria Dąbrowska // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury. – Z. 10 (2006), s. 29-43

20. Ewa – matka wszystkich żyjących / Andrzej S[ebastian] Jasiński // Salvatoris Mater. – 1999, nr 2, s. 27-44

21. Ewa niejedno ma imię : literacka prezentacja Jerzego Żuławskiego / Elżbieta Nazaruk // Acta Humana. – 2010, nr 1, s. 41-51

22. Historia pierwszych rodziców w kolędzie i dramacie misteryjnym / Maria Eustachiewicz // Pamiętnik Literacki. – 1979, z. 1, s. 91-127

23. Jak wytłumaczyć długi wiek życia Adama i jego potomków podany w Rdz 5? / Michał Baranowski // Katecheta. – 2013, nr 12, s. 56-59

24. Kazirodztwo Adama i Ewy? / Sławomir Szustak // Zeszyty Formacji Katechetów. – 2002, nr 1, s. 44-48

25. Ludowa waloryzacja płciowości : apokryficzne wątki w ludowej wersji historii o Adamie i Ewie / Krzysztof Kocjan // Konteksty. – 1992, nr 2, s. 43-44

26. Muzułmańska narracja o Adamie i Hawwie i jej rola w wartościowaniu religii własnej i cudzej / Magdalena Lubańska // Fundamenta Europaea. – R. 4, fasc. 6/7 (2007), s. 121-135

27. Personalistyczny wymiar grzechu w świetle biblijnej relacji o upadku pierwszych rodziców / Jacek Bramorski // Ateneum Kapłańskie. – T. 137, z. 1 (2001), s. 4-16

28. Pokonanie samotności “Adama” przez stworzenie kobiety : fragm. pracy / Paweł Stępień // Warszawskie Studia Teologiczne. – [T.] 14 (2001), s. 9-27

29. “Przez kobietę śmierć, przez kobietę życie” : symbolika kobiety w chrześcijaństwie na przykładzie Ewy / Elżbieta Adamiak // Katedra. – [Nr] 5 (2004), s. 37-50

30. Refleksje wigilijne na temat Adama i Ewy / Ryszard Radwiłowicz // Małżeństwo i Rodzina. – 2003, nr 4, s. 15-19

31. Śmierć jako konsekwencja grzechu Adama według myśli Ambrozjastra / Krzysztof Tyburowski // Studia Sandomierskie. – T. 12, z. 1 (2005), s. 61-70

32. Żebro Adama / Jacek Salij. – (Szukającym drogi) // W Drodze. – 2004, [nr] 7, s. 123-127

33. Żywot Adama i Ewy według synaksariów etiopskich / tł. z etiop. Rafał Zarzeczny // Przegląd Powszechny. – 2002, nr 4, s. 9-13

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu