Animaloterapia

 

Zestawienie bibliograficzne “Animaloterapia” ( zooterapia, terapia z udziałem zwierząt ) zostało sporządzone na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej. Bibliografia składa się  z 65 opisów uporządkowanych alfabetycznie według tytułów publikacji z podziałem na wydawnictwa zwarte oraz artykuły z czasopism. Obejmuje swym zakresem lata 2005 -2009. Przy książkach znajdujących się w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu podano sygnaturę M(wypożyczalnia) lub C(Czytelnia).

Książki:

1. Animaloterapia : program Przedszkolnego Klubu Animals “Cztery Łapy” /Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska, Joanna Skorupa. – Kraków:  2007
Sygn.: C 197468 , M 197488

2. Balsam dla duszy miłośnika kotów : opowieści o kocim przywiązaniu, tajemniczości i wdzięku / Jack Canfield [et al.] ; przeł. Ewelina Jagła. – Poznań : 2007

3. Balsam dla duszy miłośnika psów : opowieści o psiej przyjaźni, odwadze i poczuciu humoru / [wybór i oprac.] Jack Canfield [et al.] ; przeł. Ewelina Jagła ; [aut. opowiadań Lynn M. Alcock et al.].- Poznań : 2008

4. Czy zwierzęta potrafią leczyć? : terapie z udziałem zwierząt wspomagające rehabilitację osób niepełnosprawnych /[red. prowadzący Nina Bekasiewicz ; aut. Wioletta Bartkiewicz et al.].-Warszawa: 2008

5. Dogoterapia we wspomaganiu nauki i usprawnianiu techniki czytania / Beata Kulisiewicz.- Kraków :  2009

6. Dogoterapeutyczny program polisensorycznej stymulacji porozumiewania się : poradnik dla logopedów, dogoterapeutów i nauczycieli wykorzystujących terapię kontaktową w pracy z dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi /Marzena Machoś-Nikodem.- Warszawa:  2007

7. Drugi koniec smyczy : jak kształtować więź z psem / Patricia McConnell ; przekł. Mirosław Redlicki. – Łódź : cop. 2008

8.
Dzieci ulicy – profilaktyka zagrożeń / Anna Kurzeja.-  Kraków :  2008 
Sygn.: M 201006, M 201005

9. Dzieciaki poznają zwierzaki – zwierzęta domowe /Agnieszka Bator. – Kraków: 2006

10. Harmonia jeźdźca i konia = Centered riding. / Sally Swift ; il. Susan E. Harris ; [przekł. Barbara Mickunas].- Łodź: 2005

11. Heca na cztery łapy : gry i zabawy z udziałem psa terapeuty / [aut. Katarzyna Jakimiuk-Baran, Mirosława Lewandowska].- Warszawa : 2005

12. Hodowla i użytkowanie koni z elementami hipoterapii : skrypt dla studentów specjalności agroturystyka oraz kierunku towaroznawstwo / Jolanta Janiszewska, Angelika Cieśla ; Akademia Rolnicza w Szczecinie.- Szczecin : 2006

13. Kocie tajemnice / Vicky Halls ; [przekł. z jęz. ang. Joanna Sobolewska].- Łódź : cop. 2005

14. Konie i jazda konna / Maciej Mierzwa, Wojciech Mickunas.- Kraków : [2007]

15.
Koń mi robił za kołyskę : znani o koniach / Piotr Dzięciołowski.- Warszawa : 2007

16. Kynoterapia w integracji odruchów : metody i techniki neurokinezjologiczne w pracy z dziećmi z deficytami rozwoju psychoruchowego / Hanna Wojciechowska, Swietłana Masgutowa-Hawryluk ; Międzynarodowy Instytut dr Swietłany Masgutowej, Fundacja Kynoterapeutyczna “Właśnie Tak!”.- Warszawa ; Bydgoszcz : 2006

17. Lekcje, których udzielił mi koń / Mark Rashid ; tł. Beata Fiłonowicz.- Łódź : cop. 2006

18. Leo, Leo i lwy czyli do czego mogą się przydać magiczne zwierzęta / Jovanka Tomaszewska, Wojciech Kołyszko.-  Gdańsk : cop. 2007

19. Mój pierwszy kucyk / Judith Draper ; zdj. Matthew Roberts ; [przeł.] Janusz Ochab.- Warszawa : [2005]

20. Pies – terapeuta i przyjaciel rodziny : rola psa w procesie rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka / [aut. Wioletta Bartkiewicz, Małgorzata Zawadka].- Warszawa : 2008

21. Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie : praca zbiorowa / red. Anna Strumińska.- Kraków:  2007

22. Równowaga w ruchu : jak osiągnąć dosiad doskonały / Susanne von Dietze ; przekł. Blanka Prośniewska-Piro.- Łódź : cop. 2007

23. 101 [Sto jeden] ćwiczeń z dresażu dla konia i jeźdźca / Jec Aristotle Ballou ; przekł. Wojciech Mickunas.- Łódź : cop. 2007

24. Terapia psychopedagogiczna z udziałem psa : wybrane zagadnienia / red. Monika Włodarczyk-Dudka.- Ostróda : 2006

25. Terapia z udziałem psa / Beata Pawlik-Popielarska. – Warszawa: 2008

26. Terapia zajęciowa / Ewa Baum.-  Warszawa : 2008 
Sygn.: C 200250

27. Uczmy się od delfinów : jak żyć szczęśliwie w rosnącym chaosie trzeciego tysiąclecia / Simon Schott, Jeannette Weiss ; [tł. z jęz. niem. Monika Tomaszewska ; słowo wstępne do wyd. pol. Ewa Foely].- Katowice : 2006

28. Uniwersytet młodych miłośników koni. T. 1 / tekst Ewa Łobos ; il. i współpr. Anna Deszczyńska.- [Warszawa] : cop. 2008

29. Wieloryby i delfiny : [praca zbiorowa / tł. Magdalena Wodecka].- Kielce : cop. 2008

30. Witaj, piesku! : dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Beata Kulisiewicz. – Kraków: 2007
Sygn.: M 199127

31. Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa – teoria i praktyka /  red. Bogusława Beata Kaczmarek. –  Kraków :  2008 
Sygn.: M 200614, M 200613

32. Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem /  red. nauk. Ewa Pisula i Dorota Danielewicz.-  Kraków : 2008 

33. Zajęcia pozalekcyjne i terapia zajęciowa z osobami o obniżonej sprawności umysłowej / Tadeusz Kott .- Warszawa : 2005
Sygn.: C 192342, M 192550

 

Artykuły z czasopism:

34. Chore dzieci mówią “hau” / Gabriel Maciejewski //  Charaktery. – 2006, nr 10, s. 68-70

35. Czego można się nauczyć o dziecku autystycznym w kontakcie z koniem? : inspiracja lekturą “Wokół autyzmu” Hanny Olechnowicz / Joanna Lessing // Polskie Forum Psychologiczne. – T. 10 (2005), nr 1, s. 81-85

36. Dogoterapia / Ewa Herzyk // Rewalidacja. – 2007, nr 1, s. 79-81

37. Dogoterapia / Jolanta Kubacka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 2, s. 55-56

38. Dogoterapia a akwizycja języka dziecka z deficytami rozwojowymi. Prezentacja dogoterapeutycznego programu polisensorycznej stymulacji porozumiewania się / Marzena Machoś-Nikodem //  Rewalidacja. – 2006, nr 2, s. 68-82

39. Dogoterapia jako forma wspierająca rehabilitacje dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym (studium przypadku) / Agnieszka Kamyk-Wawryszuk //  Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 6, s. 20-21

40. Dogoterapia w pracy logopedycznej z dziećmi / Marzena Machoś-Nikodem // Prace Psychologiczno-Pedagogiczne. – T. 1 (2007), s. 127-136

41. Dogoterapia w procesie rozwoju fizycznego dzieci głuchoniewidomych / Agnieszka Kamyk-Wawryszuk //  Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 12, dod. “Wkładka Metodyczna”, s. V-VII

42. Dogoterapia w wychowaniu osób nieprzystosowanych społecznie / Marcin Jurczyk // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2007, nr 3/4, s. 37-38

43. Dogoterapia : zajęcia z dziećmi o głębokiej niepełnosprawności intelektualnej w OREW (Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym) / Janina Filozof // Rewalidacja. – 2005, nr 2, s. 68-82

44. Felinoterapia w przedszkolu / Anna Franczyk, Joanna Skorupa, Katarzyna Krajewska //  Bliżej Przedszkola. – 2006, nr 12, s. 30-32

45. Formy, przebieg i efekty terapeutycznej jazdy konnej / Aleksandra Kuklińska //  Opieka Wychowanie Terapia. – 2008, nr 3-4, s. 28-33

46. Hipoterapia a rozwój mowy u dzieci / Joanna Lessing // ALBO albo. – 2006, z. 2, s. 37-44

47. Hipoterapia i nie tylko… : (program autorski Mariana Jaroszewskiego) / Hanna Olechnowicz // Rewalidacja. – 2006, nr 2, s. 82-89

48. Hipoterapia jedną z form jeździectwa w agroturystyce / Artur Kieszek // Turystyka i Rekreacja . – T. 1 (2005), s. 196-199

49. Jeździectwo jako sport osób niepełnosprawnych / Małgorzata Pyrka-Majerkiewicz //  Szkoła Specjalna. – 2005, nr 2, s. 138-148

50. Lessie – lecz! / Wioletta Bartkiewicz //  Charaktery. – 2009, nr 3, s. 92-95

51. Na koniu do sprawności – zdrowotne walory hipoterapii / Monika Stefaniak, Renata Śleboda // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2008, nr 7, s. 13-16

52. Nauka z pomocą psa /  Marzena Machoś-Nikodem // Edukacja i Dialog.-.  2006, nr 8, s. 50-53

53. Perspektywy agroturystyki / Ryszard Kostuch //  Aura. – 2009, nr 1, s. 17-19

54. Psy pracujące w świecie człowieka / Anna Franczyk //  Bliżej Przedszkola. – 2007, nr 10, s. 74

55. Psy w terapii dzieci agresywnych i doświadczających przemocy / Beata Majewska, Robert Kohler //  Niebieska Linia. – 2005, nr 4, s. 11-13

56. Psychoneuroimmunologiczne podłoże zooterapii / Anna Dziurdzia, Jadwiga Flaga, Joanna Merchut, Dorota A. Zięba // Wszechświat. – T. 108 (2007), z. 10/12, s. 296-299

57. Terapia psychomotoryczna małych dzieci z zaburzeniami i utrudnieniami w rozwoju psychoruchowym w hipoterapii / Małgorzata Brzuchacz // Szkoła Specjalna. – 2005, nr 4, s. 295-299

58. Wpływ dogoterpii na funkcjonowanie osób głęboko upośledzonych umysłowo w zespole rewalidacyjno-wychowawczym / Dorota Migdalska //  Rewalidacja. – 2008, nr 1, s. 53-57

59. Wybrane metody pracy z dziećmi niepełnosprawnymi / Joanna Sais-Wieczorek, Małgorzata Topolnicka //  Modelowe Nauczanie. – 2006, nr 2, s. 73-76

60. Wykorzystanie zooterapii w terapii pedagogicznej na przykładzie terapii z udziałem psa / Anna Kurzeja, Joanna Godawa //  Chowanna. – T. 1 (2009), s. 85-96

61. Zastosowanie hipoterapii w leczeniu dzieci z porażeniem mózgowym / Jarosław Herbert, Magdalena Gruszka // Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego. – T. 10 (2007), z. 4, s. 322-327

62. Znaczenie usprawniania systemu przedsionkowego przez hipoterapię dla rozwoju prawidłowej psychomotoryki ciała / Anna Mazur-Rylska // Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego. – T. 11(2008), z. 1, s. 42-47

63. Zmysły. Świat oczami psa i człowieka / Anna Franczyk //  Bliżej Przedszkola. – 2007, nr 10, s. 72-73

64. Zwierzęta w rehabilitacji osób niepełnosprawnych / Krystyna Baranowicz // Forum Edukacyjne Wydziału Pedagogiki Wyższej Szkoły Informatyki. – 2006, nr 3, s. 116-119

65. Zwierzyniec terapeutyczny / Jan Więcek // Ekoświat. – 2007, nr 2, s. 46 – 47

 

oprac. Anna Kluz

PBW w Opolu

Wydział Gromadzenia, Selekcji i Kontroli Zbiorów