ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

Tytuł Odsłony
“Wiedza o książce” w szkole 1152
70. rocznica powstania warszawskiego. Materiały metodyczne dla nauczycieli 2408
ABC bibliotekarza 1068
Adam Chmielowski, Brat Albert (1845-1916) 52
Adaptacja dziecka w przedszkolu i w szkole 15128
Agresja i przemoc w szkole 1461
Aktywność plastyczna dzieci w wieku przedszkolnym i jej stymulowanie przez nauczycieli 885
Aleksander hrabia Fredro (1793-1876) 3887
Alkoholizm 1939
Animaloterapia 6400
Arteterapia 5730
Autoagresja 9621
Baczyński Krzysztof Kamil (1921-1944) 8721
Bajki, baśnie, legendy w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu 136
Bajkoterapia 4101
Bajkoterapia. Cz. 2 111
Bezpieczny internet 753
Biblioteka i biblioterapia wobec osób niepełnosprawnych 3592
Biblioteki cyfrowe w pracy polonisty i nauczyciela bibliotekarza 887
Biblioterapia 42
Biblioterapia i jej zastosowanie w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu oraz inne działania pedagogiczne realizowane przez PBW 791
Biblioterapia w teorii i praktyce 1318
Budowa koncepcji pracy szkoły 1351
Choreoterapia 1689
Cisza w wychowaniu 212
Coaching 2450
Conrad Joseph (1857-1924) 2735
Cyberprzemoc, cyberuzależnienia 747
Czasopisma bibliotekarskie 218
Czasopisma dla mężczyzn 180
Czasopisma dziecięce 471
Czasopisma kobiece 423
Czasopisma młodzieżowe 363
Czasopisma pedagogiczne 313
Czasopisma sportowe 214
Czasopiśmiennictwo polskie 7038
Depresja 18
Determinanty podjęcia nauki 316
Dietetyka: żywienie człowieka zdrowego i chorego 1125
Digitalizacja zbiorów bibliotecznych 343
Dogoterapia i felinoterapia 496
Dojrzałość szkolna, gotowość szkolna, start szkolny 829
Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole 1704
Dyskalkulia 57
Dziecko zdolne 140
E-learning 3348
Edukacja filmowa 246
Edukacja historyczna dziś 17
Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 971
Edukacja matematyczna w kształceniu ogólnym 895
Edukacja mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce 5347
Edukacja muzyczna w wychowaniu przedszkolnym 822
Edukacja przedszkolna na świecie 141
Edukacja przedszkolna w Polsce 5143
Edukacja teatralna 227
Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych 5493
Edukacja zdrowotna 815
Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich 1698
Efektywność nauczania 3085
Ekslibris polski 3620
Filmoterapia 3591
Fobia szkolna. Lęk szkolny 153
Gombrowicz Witold 1904-1969 6261
Grotowski Jerzy 1909
Gry planszowe i logiczne w nauczaniu i wychowaniu 1995
Grywalizacja w edukacji 65
Henryk Sienkiewicz (1846-1916) – materiały metodyczne dla nauczycieli 959
Hospicja 3442
Innowacje pedagogiczne 269
Integracja sensoryczna 55
Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły? 1357
Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1814
Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 1706
Jan Potocki (1761-1815) 846
Kinezjologia edukacyjna 3010
Kompetencje czytelnicze dzieci i młodzieży 902
Kompetencje informatyczne dzieci i młodzieży 173
Komputeryzacja i automatyzacja bibliotek 4992
Konflikty. Komunikacja interpersonalna 119
Konkursy czytelnicze i polonistyczne w szkole podstawowej 729
Konopnicka Maria (1842-1910) 6038
Korczak Janusz – życie i działalność 3241
Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887) 2238
Kreatywność 33
Kresy 2372
Kresy. Cz. 2 404
Kształcenie nauczycieli 38
Kurator sądowy 5089
Lęk i zaburzenia lękowe 599
Literatura hagiograficzna dla dzieci i młodzieży 1851 – 1900 2093
Logodydaktyka i logoterapia – w poszukiwaniu sensu życia 210
Marketing terytorialny 8488
Media a wychowanie 5146
Mediacja 4640
Merytokracja 357
Metodyka i technika pisania pracy dyplomowej 8485
Migracje 3730
Mobbing 1415
Muzykoterapia 4001
Nadwaga i otyłość 5669
Nadzór pedagogiczny 5531
Nadzór pedagogiczny. Cz. 2 731
Narkomania 1737
Nauczanie bilingwalne 60
Nauczyciel 45+ 1404
Nieśmiałość jako ważny problem wychowawczy 457
Nikotynizm 1735
Ocenianie kształtujące 1827
Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej 3854
Osobowość nauczyciela 2055
Osoby niepełnosprawne na rynku pracy 9468
Otyłość u dzieci i młodzieży 1248
Pedagogika Marii Montessori (1870-1952) 6195
Pedagogika resocjalizacyjna 1963
Pedagogika specjalna 4219
Pierwszy/drugi rok pracy dyrektora szkoły 1616
Pilecki Witold (1901-1948) 1650
Planowanie kariery zawodowej 542
Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? 2088
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 1394
Praca z uczniem trudnym 4581
Praca z uczniem w młodszym wieku szkolnym 1591
Prawa dziecka 6591
Prawa dziecka. Cz. 2 359
Prawa kobiet 74
Programy edukacyjne w Unii Europejskiej 4365
Projekt edukacyjny w szkole 1318
Projekty edukacyjne z języka polskiego w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej i podstawowej 1196
Promocja czytelnictwa 50
Psychologia rozwoju człowieka 408
Rada rodziców 1322
Rodzice są partnerami szkoły 1487
Rodzina polska 7812
Rodzina polska. Cz. 2 1208
Rola i znaczenie dziadków w wychowaniu 820
Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym 19953
Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. Cz. 2 556
Różycki Tomasz 290
Samodzielność dziecka 183
Samorządność uczniowska 3374
Skłodowska-Curie Maria (1867-1934) 3723
Sojczyński Stanisław “Warszyc” (1910-1947) 472
Stanisław Lem (1921-2006) : życie i twórczość 435
Starość. Ludzie starzy. Gerontologia. Geriatria. 13463
Streetworking 3037
Stres w szkole 5343
Stres w zawodach usług społecznych 2469
Świetlica szkolna 5938
Świetlica szkolna. Cz. 2 506
Szendzielarz Zygmunt “Łupaszko” (1910-1951) 51
Szkolnictwo wyższe w Polsce 410
Szkolnictwo za granicą 6699
Szkolnictwo za granicą. Cz. 2 561
Szkolnictwo zawodowe w Polsce 1313
Szkoła promująca zdrowie 268
Szkoła promuje wartość edukacji 1104
Teatroterapia 1733
Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki 2697
Tekst ikoniczny na lekcjach języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej 2151
Tolerancja 931
Tutoring 4345
Tuwim Julian (1894-1953) 2969
Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się 1592
Uczeń niepełnosprawny w szkole 1451
Uczeń zdolny 1384
Uniwersytet Trzeciego Wieku 269
Usługi edukacyjne 382
Uzależnienie od komputera i Internetu 14712
Wagary 44
Wczesne nauczanie języków obcych 6349
Wielokulturowość. Edukacja międzykulturowa 179
Więziennictwo w Polsce 3120
Wolontariat 3424
Wpływ czytania na osobowość i rozwój młodzieży 323
Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła 1500
Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych 1028
Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym 1486
Wszystkich Świętych. Zaduszki. Halloween 3893
Wychowanie do wartości 419
Wychowawca 2232
Wykluczenie cyfrowe 1189
Wykluczenie społeczne 4112
Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły 1440
Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny internet 1257
Wywiadówka 546
Zabawa w rozwoju dziecka 11149
Zaburzenia okresu dorastania 569
Zarządzanie zbiorami bibliotecznymi w aspekcie gromadzenia zbiorów 369
Żeromski Stefan ( 1864-1925) 2065
Żłobki 2856