NOWOŚCI KSIĄŻKOWE – LISTA ARTYKUŁÓW

Ślepy los, traf, przypadek

Ślepy los, traf, przypadek : o wpływie przeznaczenia na rzeczy i ludzkie sprawy / pod red. Katarzyny Łeńskiej-Bąk. Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2018.

Niniejsza publikacja jest zbiorem tekstów, których autorzy zastanawiają się nad udziałem ślepego losu, przypadku, dziwnych zbiegów okoliczności w istnieniu bohaterów literackich, w historii, codzienności, folklorze. Pokazują, …

Chińskie ślady w polskich dyskursach współczesnych

Chińskie ślady w polskich dyskursach współczesnych / Dorota Brzozowska.  Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2018.

Celem niniejszej publikacji jest zarysowanie problematyki dotyczącej zetknięcia Wschodu z Zachodem, próba opisania śladów chińskich, które coraz częściej obecne są w rodzimej przestrzeni komunikacyjnej, oraz ukazania konsekwencji językowych i kulturowych wynikających z takiego otwarcia i …

Aktywny senior – człowiek spełniony

Aktywny senior : człowiek spełniony   / red. nauk. Anna Skrzek.  Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018.

Okres po 60. roku życia może być czasem doświadczania życia we wszystkich jego barwach poprzez nowe wyzwania, spełnianie swoich oczekiwań i marzeń, intelektualną przygodę oraz korzystanie z różnych form aktywności fizycznej. Niniejsze opracowanie o …

Ku jedności : listopad 1918 roku

Ku jedności : listopad 1918 roku / Stefan Artymowski, Paweł Bezak. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.

Publikacja przedstawia okres poprzedzający wydarzenia 11 listopada – czas działań militarnych podczas I wojny światowej, punkt kulminacyjny – sam dzień odzyskania niepodległości, a także pierwsze tygodnie następujące po nim. Stanowi opowieść o sytuacji …

Jak rozmawiać z dziećmi o sytuacjach szkolnych i relacjach rówieśniczych

Jak rozmawiać z dziećmi o sytuacjach szkolnych i relacjach rówieśniczych : poradnik dla nauczycieli /Anna Kuziel-Kalina. Kraków : Wydawnictwo WiR, [2017].

Książka dostarcza pedagogom podpowiedzi przydatnych rozwiązań w zmaganiach z trudnymi sytuacjami w szkole. W poradniku omówiono kilkadziesiąt zdarzeń (tematów), które często mają miejsce w szkole. Podjęto takie tematy, jak …

Fińskie dzieci uczą się najlepiej

Fińskie dzieci uczą się najlepiej / Timothy D. Walker ; przeł. Marta Kisiel-Małecka. Kraków :Wydawnictwo Literackie, cop. 2017

Fińskie szkoły od lat zajmują czołowe pozycje w międzynarodowych testach edukacyjnych PISA. Mali Finowie są świetni z matematyki i nauk przyrodniczych,  ponadto czytają więcej niż ich rówieśnicy z innych krajów.  Przygotować …

Inspiracje czytelnicze w życiu młodego pokolenia

Inspiracje czytelnicze w życiu młodego pokolenia / red. nauk. Mariola Antczak ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Łódź ; Warszawa :  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Wydawnictwo SBP, 2017.

Kolejny tom z serii „Nauka – Dydaktyka – Praktyka”  poświęcony jest  przedsięwzięciom popularyzującym czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, które są podejmowane przez różne instytucje, …

Scenariusze lekcji wychowawczych

Scenariusze  lekcji wychowawczych : scenariusze zajęć /Magdalena Goetz. Poznań : Forum Media Polska , 2017.

Książka zawiera 10 autorskich scenariuszy ciekawych, niestandardowych lekcji wychowawczych na takie tematy jak : Nasze emocje i uczucia, Portale społecznościowe w naszym życiu, Trudna sztuka skutecznej autoprezentacji, Mechanizmy powstawania uzależnień, O roli edukacji w dzisiejszym …

Kategorie (nie)obecne w edukacji

Kategorie (nie)obecne w edukacji / red. Agnieszka Domagała-Kręcioch, Bożena Majerek. Kraków :   „Impuls”, 2017.

Celem niniejszego opracowania jest szeroko rozumiana refleksja nad kategoriami (nie)obecnymi w obszarze współczesnej edukacji. Niniejsza monografia składa się z trzech tematycznie wyselekcjonowanych części : (nie)obecne lub zaniedbane kategorie edukacyjne ; dziecko w (nie)obecnych przestrzeniach oddziaływań edukacyjnych …

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa : przewodnik dla nauczycieli / pod red. Krzysztofa Kubiaka, Piotra Mickiewicza.  Wyd. 2 uzup. Gdynia : Wydawnictwo Akademickie AMW, 2017.

Niniejsza publikacja stanowi cenną propozycję dydaktyczną, która pomaga w  zbudowaniu standardów bezpieczeństwa w szkołach.  Przedstawione tematy podzielono na siedem grup: zagrożenia dla zdrowia i życia, zagrożenia dla …