NOWOŚCI KSIĄŻKOWE – LISTA ARTYKUŁÓW

Antropologia donosu

Antropologia  donosu /red. nauk. Jarosław Syrnyk, Robert Klementowski. Warszawa ; Wrocław : Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017.

Książka podejmuje problematykę agenturalnej współpracy z perspektywy interdyscyplinarnej, co ma znaczenie dla poszerzenia nie tylko stanu badań nad tym zagadnieniem, lecz horyzontu naukowych dociekań. Autorzy poszczególnych …

Interes publiczny i interes indywidualny w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Interes publiczny i interes indywidualny w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Marta Woźniak. Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego , 2018.

Książka jest jedynym dostępnym na polskim rynku opracowaniem monograficznym, dotyczącym konstrukcji prawnej interesu publicznego i interesu indywidualnego w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Podjętą problematykę przedstawiono z uwzględnieniem zagadnień aksjologii prawa …

Współczesny uczeń a dydaktyka 2.0

Cyfrowy tubylec w szkole  – diagnozy i  otwarcia. T. 1, Współczesny uczeń a dydaktyka 2.0 / red. nauk. Marzenna Nowicka, Joanna Dziekońska.  Toruń  : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018.

Niniejsza książka  wpisuje się nie tylko w wiedzę dotyczącą mediów, ale także w pedagogikę szkolną, dydaktykę szkoły wyższej i pedagogikę społeczną.  Podejmuje …

Wpadki : @grzechy językowe w mediach

#Wpadki : @grzechy językowe w mediach / Marta Kielczyk. [Kraków] : Ridero, 2017.
Zbiór minifelietonów językowych, zawierających przemyślenia i spostrzeżenia dotyczące kwestii z zakresu poprawności językowej, podpartych odwołaniem się do źródeł językoznawczych,  z którymi autorka zetknęła się w czasie pracy dziennikarskiej. Poradnik stanowi nie tylko zapis anegdot redakcyjnych, wpadek medialnych, …

Wybrane aspekty funkcjonowania uczniów w sytuacjach stresu szkolnego

Wybrane aspekty funkcjonowania uczniów w sytuacjach stresu szkolnego /Irena Sorokosz. Elbląg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2017.
Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie problematyki stresu szkolnego zarówno z perspektywy ucznia, jak i nauczyciela oraz ich wzajemnych relacji. Monografia jest pracą teoretyczną, opierającą się na analityczno-syntetycznym ujęciu dotychczasowych badań odnoszących się …

Tyflopedagogika wobec współczesnych potrzeb wspomagania rozwoju, rehabilitacji i aktywizacji społecznej

Tyflopedagogika wobec współczesnych potrzeb wspomagania rozwoju, rehabilitacji i aktywizacji społecznej /red. nauk. Małgorzata Paplińska, Małgorzata Walkiewicz-Krutak. Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2017.
Polska tyflopedagogika XXI wieku konfrontuje się z mnogością i różnorodnością potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Prezentowana publikacja podejmuje próby odpowiedzi na aktualne potrzeby i wyzwania, przed jakimi …

Savoir-vivre, czyli Jak ułatwić sobie życie

Savoir-vivre, czyli Jak ułatwić sobie życie / Wojciech S. Wocław ; il. Mariusz Arczewski. Wyd. 1, dodr. Olszanica : Bosz , 2017.
Książka stanowi praktyczny poradnik przydatnych w codziennym życiu zasad dobrych manier i grzecznego zachowania, które warto znać oraz stosować dla własnej i innych wygody.  Jej Autor proponuje, aby …

Od opola do Opola : popularna historia miasta

Od opola do Opola : popularna historia miasta / Anna Pobóg-Lenartowicz. Opole : Wydawnictwo Nowik, 2017.
Najnowsza publikacja o Opolu autorstwa Anna Pobóg-Lenartowicz wydana z okazji 800-lecia lokacji miasta, poświęcona jest temu miejscu i ludziom, którzy przez wieki je zamieszkiwali. Książka napisana przystępnym językiem, uzupełniona 150 zdjęciami, rysunkami i planami …

Internowani na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie

Internowani na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie : ośrodki odosobnienia podległe Okręgowemu Zarządowi Zakładów Karnych we Wrocławiu (1981-1982) /Bartłomiej Perlak. Warszawa ; Wrocław : Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017.
Publikacja w sposób syntetyczny przedstawia losy internowanych działaczy solidarnościowych na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny, …

Psychospołeczne wyznaczniki funkcjonowania ucznia we współczesnej szkole

Psychospołeczne wyznaczniki funkcjonowania ucznia we współczesnej szkole / Lucyna Hurło, Iwona Maria Kijowska, Irena Sorokosz. Elbląg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2017.
Prezentowana dysertacja, będąca pracą teoretyczną, opiera się na dotychczasowych badaniach odnoszących się do poruszanej tematyki. Zawiera rozważania dotyczące kwestii –  czy „trudny” jest uczeń, czy „trudna” jest …