KONFERENCJE

Ogólnopolska Konferencja Biblioterapeutyczna, III edycja opolska -,, Książka kluczem do zrozumienia siebie i innych”- zaproszenie

14 – 15 listopada 2017 r. odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Biblioterapeutyczna, III edycja opolska ,,Książka kluczem do zrozumienia siebie i innych”. Konferencja będzie miała charakter warsztatowo – szkoleniowy. Uświetni obchody 20-lecia powstania Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego. Głównymi organizatorami konferencji jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu oraz Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne. Dwudniowe spotkanie […]

„Czytam i działam” IV Opolska Sesja Nauczycieli Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych – zaproszenie

27 września 2017 zapraszamy na kolejną edycję Opolskiej Sesji Nauczycieli Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych pt. „Czytam i działam” Zapraszamy bibliotekarzy szkolnych i nauczycieli. Celem konferencji jest promocja czytelnictwa, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie różnych form pracy z uczniami, realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, dyskusja na temat wybranych elementów kultury literackiej dzieci i młodzieży, […]

„Czytam i rozumiem” III Opolska Sesja Nauczycieli Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych

      Sesja poświęcona będzie zagadnieniom związanym z czytelnictwem dzieci i młodzieży, wymianie doświadczeń w zakresie form i metod pracy z dziećmi i młodzieżą, działań nauczycieli i bibliotek szkolnych na rzecz inicjowania i rozwoju kultury czytelniczej, metod i form pracy z młodym czytelnikiem oraz realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa: Priorytet 3. Organizator:Regionalny Zespół Placówek Wsparcia […]