KLUCZBORK

Działania na rzecz rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

W ramach rozpowszechniania idei czytelnictwa Filia RZPWE Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kluczborku organizowała w roku szkolnym 2017/2018 dla wszystkich poziomów kształcenia zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne, spotkania z autorami książek, warsztaty czytelnicze i biblioterapeutyczne. Zaproponowała uczniom i nauczycielom wiele nowych tematów oraz form pracy, podczas których zawsze na najważniejszym miejscu była …

Notatka z wystawy Spod znaku Orła

14 czerwca 2018 r. uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Dzierżona w Kluczborku zwiedzili wystawę  przygotowaną w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, pt. Spod znaku Orła. Uczniowie z zaciekawieniem obejrzeli ekspozycję, na której zaprezentowane zostały m. in. materiały ikonograficzne przedstawiające polskie orły zmieniające się na …

Notatka ze spotkania autorskiego z Katarzyną Drogą

8 czerwca 2018 r. w kluczborskiej Filii RZPWE PBW odbyło się spotkanie z polonistką, pisarką  i dziennikarką, założycielką i redaktorką czasopisma „Cogito” i miesięcznika „Sens” – Katarzyną Drogą. Katarzyna Droga swoją karierę pisarską rozpoczęła od opracowań polonistycznych skierowanych do uczniów szkół średnich. Przełomem okazała się saga rodzinna pt. „Pokolenia. Wiek

Spod znaku orła

Orzeł Biały towarzyszy dziejom państwa i narodu polskiego już od  stuleci: jako godło herbowe książąt dzielnicowych i królów z rodu Piastów, herb królów elekcyjnych, naczelny symbol Królestwa Polskiego na czwórdzielnej tarczy herbowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, herb państwowy II i III Rzeczypospolitej, w symbolice wojskowej.

RZPWE Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia w …

Spotkanie autorskie z Renatą Piątkowską

26 kwietnia 2018 r.  w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji, Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej Filii w Kluczborku odbyło się spotkanie ze znaną i cenioną pisarką Renatą Piątkowską, autorką ponad trzydziestu książek dla dzieci i młodzieży, takich jak: „Opowiadania z piaskownicy”, „Hebanowe serce”, „Która to Malala?”, „Z przysłowiami za pan brat”, …

Relacja ze spotkania autorskiego z Janem Feusette’m

20 lutego 2018 r. kluczborska Filia RZPWE PBW gościła na spotkaniu autorskim pana Jana Feusette’a, który promował swoją ostatnia książkę pt. „Ludzka istota… literatury”.

Jan Feusette – długoletni pracownik miesięcznika „Opole”, kierownik literacki, a następnie dyrektor Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu, założyciel i redaktor naczelny miesięcznika społeczno-kulturalnego „Strony”, dyrektor …

Spotkanie z Janem Feusette’m

Zapraszamy na spotkanie z Janem Feusette’m, autorem książki Ludzka istota… literatury.
20 lutego 2018 r., godzina 17.00 w RZPWE PBW w Kluczborku przy ul. K. Miarki 2

 …

Kultura na Widoku

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia w Kluczborku po raz kolejny bierze udział w ogólnopolskim projekcie Fundacji Legalna Kultura – „Kultura na Widoku”, którego celem jest promowanie świadomego uczestnictwa w kulturze i wyrabianie nawyku korzystania z jej legalnych źródeł.
„Kultura Na Widoku” to powszechny dostęp do …

Spotkanie autorskie z Jackiem Pałkiewiczem

IMG 0403zm4 czerwca 2017 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Kluczborku odbyło się spotkanie autorskie ze światowej sławy podróżnikiem, eksploratorem, odkrywcą źródeł Amazonki, twórcą survivalu w Europie, autorem wielu książek, członkiem rzeczywistym Królewskiego Towarzystwa Geograficznego, reporterem – Jackiem Pałkiewiczem.