Geografia w Szkole

„Geografia w Szkole” – dwumiesięcznik dla nauczycieli geografii ukazujący się od 1948 roku. Początkowo wydawany przez Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych (PZWS), a następnie przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (WSiP). Od 2006 roku wydawcą dwumiesięcznika jest EduPress. Treść czasopisma obejmuje głównie szeroko rozumiane zagadnienia związane z dydaktyką geografii oraz współczesnymi problemami nauk geograficznych. Dwumiesięcznik informuje na temat najnowszych osiągnięć w dziedzinie nauk geograficznych, prezentuje wiadomości o wydarzeniach politycznych, gospodarczych, społecznych – z Polski i ze świata, informacje o zjawiskach fizyczno-geograficznych. Cennymi materiałami są publikowane scenariusze lekcji opracowane przez doświadczonych nauczycieli, metodyków oraz dydaktyków geografii. Czasopismo adresowane jest do nauczycieli geografii w gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych, jak również nauczycieli przyrody w szkołach podstawowych. Stanowi także interesującą lekturę dla studentów oraz miłośników geografii.